Styrelsen 2023

Här är presentation av styrelsen, vald på årsmötet 2023.

 

Johannes Flink, ordförande

Jag heter Johannes Flink och är en andlig sökare med ett stort intresse för existentiella frågor. När jag inte som civilingenjör och kemitekniker designar och dimensionerar vattenverk ägnar jag mig åt filosofi. Och på något sätt har jag, trots att jag passerat en fil kand, fastnat i de två grundläggande frågorna: Vad kan jag veta? & Vad bör jag göra? Vad jag känner har jag som tur är mer koll på, tror jag. Och jag tror att humanismen har en viktig roll när det gäller att skapa forum för samtal om vad vi kan veta (kunskap), vad vi bör göra (etik), och förstås meningen med livet. Vidare tror jag att dessa forum med rationella samtal med fördel kan kompletteras med natur- och kulturupplevelser. Inom både litteratur och film (jag är en stor cineast) finns det många verk som behandlar existentiella frågor på ett sätt som jag tror intresserar humanister och som kan inspirera till givande, stärkande och upplyftande samtal. Det behövs ett sekulärt och icke-auktoritärt alternativ till religioner och nyandlighet, och det alternativet behöver inte vara ett tråkigt alternativ.


Khadeeja Atteya

Ge mig ett problem så ska jag berätta hur patriarkatet är orsaken. Ny humanist, kvinno- och queerrättsentusiast, överlevande av brott mot mänskliga rättigheter, försöker förändra världen lite i taget.


Caroline Bilander (foto saknas)

 

Jag är humanist för ett samhälle ska inte vila på religiösa dogmer. Ett sekulärt och demokratiskt samhälle där religion och politik är åtskilda är vägen till verklig religions- och livsåskådningsfrihet för alla. Alla har rätt att leva fritt från religiöst förtryck. Alla har rätt att utöva sin tro men ingen har rätt att kräva att andra ska underordna sig denna tro.

För mig som humanist är det självklart att det är vi själva – och ingen annan – som skapar vår egen mening med våra liv.

Lyssna på andra människors livsberättelser, läsa böcker, lära mig om ny teknik samt kost och hälsa är några av mina intressen. 


Morgan Björö

Humanism för mig är en viktig drivkraft i min aktivism och besläktat med jämlikhet, rättvisa och mänskliga rättigheter. Både teoretiskt och praktiskt har humanism varit ett fundament i mitt arbete, studier och till vardags, och fortsätter att vara det i dagsläget när jag doktorerar inom mänskliga rättigheter.


Martin Karlsson, vice ordförande

Idéer som inspirerar och driver mig är rationalitet, demokrati, mänskliga rättigheter, sekularism, skepticism, rättvisa, jämlikhet, antirasism.

Humanismen är för mig något av ett ideologiskt paraply för dessa saker. Den hjälper mig att förhålla mig till människor och världen vi bygger tillsammans, ger mig en utgångspunkt från vilken jag kan förstå hur vi kan göra den så rättvis som möjligt. Vi behöver ett jämlikare samhälle, som samtidigt har högre i tak. Präglat av solidaritet och generositet, skyddar och hjälper de som behöver det, byggt på etiska, vetenskapliga grunder. Som prioriterar uttrycksfrihet framför den kränkhetsfundamentalism, moral- och kulturrelativism som så påtagligt influerar många idag. Har tidigare varit aktiv i Vänsterpartiet Malmö där jag bl a satt i valberedningen. Har även haft ett utomparlamentariskt engagemang i Stoppa TTIP-nätverket.

Trots en barndom som inkluderade katolsk förskola med nunnor som fröknar har jag varit ateist så länge jag kan minnas. Har aldrig förlikat mig med människors tro på övernaturliga saker, anser det skadligt för samhället på lång sikt. Bejakar min rationalitet i möjligaste mån men avvisar idén att den står i motsatsförhållande till vår emotionella sida. Båda är grundläggande, överlappande aspekter av den mänskliga upplevelsen.

Karriären är som konsult inom verifiering och validering, tidigare inom telekom och medicinteknik men sedan 2019 jobbar jag med alarmsystem för Verisure. Har även studier i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) samt Mänskliga Rättigheter i bagaget. På fritiden försöker jag utveckla mig genom meditation, terapi och läsande inom områden som filosofi, humanism, etik och liknande. Är en gamer sedan barnsben, kollar mycket på fotboll och vill avskaffa monarkin.


Ingrid Klink

Jag har varit aktiv i förbundet Humanisterna sedan ett decennium. Har ett intresse och engagemang för vetenskap som kommer från mina folkhälsovetenskapliga studier, främst inom socialmedicin som jag finner väldigt intressant och betydelsefullt.

Tycker det är bra för ens egen bildning att bli upplyst inom olika forskningsområden. Som folkhälsovetare finns det angelägna frågor som Humanisterna driver, såsom arbetet mot hedersförtryck och hbtq – personers lika värde och rättigheter vilket har en tydlig inverkan på deras hälsa. Mänskliga rättigheter är för mig en grundbult. Har även ett engagemang i skolors frihet från ensidig religiös påverkan. Barn och ungdomar behöver träffa människor som inte delar samma intressen, livsåskådningar och värderingar för att som vuxna kunna möta världen med rimliga förväntningar och insikter om människors olikhet. Tycker det är roligt att få vara med och påverka genom styrelsearbete och deltagande på humanistiska konferenser.


Hans Stenström, kassör

Jag är medlem i Humanisterna eftersom jag tror på de principer som anges i humanistdeklarationen. Principerna visar på ett sätt att leva och verka i våra liv som jag anser gynnar både den personliga utvecklingen och vårt samhälle i stort. Vi kan alla se hur världen idag går mot mer och mer splittring och konfrontation inom en mängd områden. Att arbeta för ett samhälle som tillämpar humanistdeklarationen kan enligt mig verka som en motkraft gentemot den splittring som sker idag i vårt samhälle. Arbetet för att humanistiskt samhälle tar aldrig slut utan måste hela tiden försvaras och utvecklas. Ett exempel på detta arbete med att ständigt försvara humanistiska principer, är att vissa grupper vill återinföra hädelselagar i Sverige, något som Humanisterna har tagit stakrt avstånd ifrån.

Efter att ha varit medlem i Humanisterna några år har jag nu tagit steget till att bli styrelseledamot och hoppas nu kunna bidra ännu mera till Humanisternas arbete.


Johanna Tapper

Jag är distriktsläkare och bor I Karlskrona. Jag är gift och har tre barn. Mina ledstjärnor är empati och respekt för medmänniskan, och ödmjukhet inför det okända. Jag tror på frihet, rättvisa, och människors lika värde. Jag tror på vetenskap men håller att den bör granskas, ifrågasättas, och reproduceras. Jag tror på människans förmåga och plikt att tänka själv. Jag tror på ett liv före döden. Jag står för att ge hjälp till den som ber om det. 

Jag ser ett behov av att komplettera fysisk och psykisk hälsa med själslig hälsa; ett behov av själavårdaren, utan att dra in religion och gudatro. Jag tror på människans grundläggande behov av sammanhang och samhörighet. På vårt behov av högtider och att inför vår gemensskapskrets få uppmärksamma livets stora händelser; inträde i vuxenlivet, val av eventuell livspartner, ett barns födelse, en älskads bortgång. Jag vill engagera mig i Humanisternas arbete med existentiell hälsa och sekulära ceremonier. 


Magnus Timmerby

Humanisterna arbetar för mänskliga rättigheter, mot vidskepelse och inhumana traditioner.

Vi grundar vårt engagemang i Humanism, en sekulär (icke-religiös) livsfilosofi som bygger på en enkel idé: det går alldeles utmärkt att leva ett meningsfullt och etiskt medvetet liv grundat i förnuft och vanlig medmänsklighet, utan att blanda in gudar eller andra övernaturliga idéer. Centralt i humanismen är omtanke om andra människor, en vetenskaplig världsbild och kritiskt tänkande.

Som humanist är jag nyfiken på livets stora frågor och de samhällsutmaningar vi står inför i en globaliserad värld med makalös teknikutveckling. Och jag tror att lösningarna söks bättre genom vetenskap, etisk reflektion, kulturutbyte och en inkluderande människosyn än genom bakåtsträvande religioner och andra ideologier som ängsligt försöker begränsa människors friheter och sortera oss i olika fack. Vi människor kan klara av att leva tillsammans i den här världen, det är min utgångspunkt.

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är att försvara yttrandefrihet och konstnärlig frihet samt hur en humanistisk livssyn kan stötta och stärka människor i vardagen.

Är ledamot av förbundsstyrelsen och har bland annat hjälpt till att starta verksamheten Humanistisk medmänniska.

När tillfälle finns besöker jag gärna kolleger i Humanists International. I Sverige tar vi våra rättigheter för givna, men ute i världen kämpar andra humanister med livet som insats.

Till vardags jobbar jag med digitalisering inom industri och klimatteknik.


 

Övriga förtroendeposter

Revisor: Jukka Tilli

Revisorssuppleant: Lone Stolt

Valberedning: Stig Larsson, Richard Brorsson

Styrelsen 2022

Styrelsen 2021

Styrelsen 2020

Styrelsen 2019

Styrelsen 2018

Styrelsen 2017

Styrelsen 2016

Styrelsen 2015

Styrelsen 2014

Styrelsen 2013

Styrelsen 2012

Styrelsen 2011

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: