Om oss

Vi välkomnar Humanisterna Syds nya styrelse! Här är en presentation av alla styrelsemedlemmar:

Magnus Timmerby, ordförande Humanisterna arbetar för mänskliga rättigheter, och mot vidskepelse och inhumana traditioner.

Vi grundar vårt engagemang i Humanism, en sekulär (icke-religiös) livsfilosofi som bygger på en mycket enkel idé: det går alldeles utmärkt att leva ett meningsfullt och etiskt medvetet liv grundat i rationalism och vanlig medmänsklighet, utan att blanda in gudar eller andra övernaturliga idéer. Centralt i humanismen är en vetenskaplig världsbild, kritiskt tänkande och omtanke om andra människor.

Som humanist är jag nyfiken på livets stora frågor och de samhällsutmaningar vi står inför i en globaliserad värld med makalös teknikutveckling. Och jag tror att lösningarna söks bättre genom vetenskap, etisk reflektion, kulturutbyte och en inkluderande människosyn än genom bakåtsträvande religioner och andra ideologier som ängsligt försöker begränsa människors friheter och sortera oss i olika fack. Vi människor kan klara av att leva tillsammans i den här världen. Det är min utgångspunkt.

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är att försvara yttrandefrihet och konstnärlig frihet samt hur humanism, i ord och handling, kan stärka samhällstilliten.

I tre år var jag ledamot av förbundsstyrelsen, bland annat som kontaktperson för internationella relationer samt ceremoniverksamheten. (Humanisterna erbjuder icke-religiösa alternativ för barnvälkomnande, konfirmation, vigsel, begravning och andra högtider, samt Humanistisk medmänniska för den som behöver någon att prata med.)

När tillfälle finns besöker jag gärna kolleger i de internationella organisationerna Humanists International och EHF. Ute i världen kämpar andra humanister med livet som insats för de rättigheter vi tar som självklara i Sverige.

Till vardags jobbar jag med innovation inom industri och IT.


Martin Karlsson, vice ordförande Idéer som inspirerar och driver mig är rationalitet, demokrati, mänskliga rättigheter, sekularism, skepticism, rättvisa, jämlikhet, antirasism.

Humanismen är för mig något av ett ideologiskt paraply för dessa saker. Den hjälper mig att förhålla mig till människor och världen vi bygger tillsammans, ger mig en utgångspunkt från vilken jag kan förstå hur vi kan göra den så rättvis som möjligt. Vi behöver ett jämlikare samhälle, som samtidigt har högre i tak. Präglat av solidaritet och generositet, skyddar och hjälper de som behöver det, byggt på etiska, vetenskapliga grunder. Som prioriterar uttrycksfrihet framför den kränkhetsfundamentalism, moral- och kulturrelativism som så påtagligt influerar många idag. Har tidigare varit aktiv i Vänsterpartiet Malmö där jag bl a satt i valberedningen. Har även haft ett utomparlamentariskt engagemang i Stoppa TTIP-nätverket.

Trots en barndom som inkluderade katolsk förskola med nunnor som fröknar har jag varit ateist så länge jag kan minnas. Har aldrig förlikat mig med människors tro på övernaturliga saker, anser det skadligt för samhället på lång sikt. Bejakar min rationalitet i möjligaste mån men avvisar idén att den står i motsatsförhållande till vår emotionella sida. Båda är grundläggande, överlappande aspekter av den mänskliga upplevelsen.

Karriären är som konsult inom verifiering och validering, tidigare inom telekom och medicinteknik men sedan 2019 jobbar jag med alarmsystem för Verisure. Har även studier i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) samt Mänskliga Rättigheter i bagaget. På fritiden försöker jag utveckla mig genom meditation, terapi och läsande inom områden som filosofi, humanism, etik och liknande. Är en gamer sedan barnsben, kollar mycket på fotboll och vill avskaffa monarkin.


Hans Schiött, kassör Pensionerad ingenjör som håller igång min medmänskliga ådra i hjälporganisationen Lions och i Humanisterna och som håller i gång min tekniska ådra i min bostadsrättsförening.

Har alltid, från min vetenskapliga bakgrund, försökt hålla isär tro och vetande. Det gör mig till en ateist som gärna arbetar för att förbättra mänskliga rättigheter och för ett sekulärt samhälle.


Ingrid Klink, ledamot Jag har varit aktiv i förbundet Humanisterna sedan ett decennium. Har ett intresse och engagemang för vetenskap som kommer från mina folkhälsovetenskapliga studier, främst inom socialmedicin som jag finner väldigt intressant och betydelsefullt.

Tycker det är bra för ens egen bildning att bli upplyst inom olika forskningsområden. Som folkhälsovetare finns det angelägna frågor som humanisterna driver, såsom arbetet mot hedersförtryck och hbtq – personers lika värde och rättigheter vilket har en tydlig inverkan på deras hälsa. Mänskliga rättigheter är för mig en grundbult. Har även ett engagemang i skolors frihet från ensidig, religiös påverkan. Barn och ungdomar behöver träffa människor som inte delar samma intressen, livsåskådningar och värderingar för att som vuxna kunna möta världen med rimliga förväntningar och insikter om människors olikhet. Tycker det är roligt att få vara med och påverka genom styrelsearbete och deltagande på humanistiska konferenser.


Caroline Bilander, ledamot Text och bild saknas.


Richard Moreau, ledamot

Jag har varit aktiv i styrelsen sedan 2019 men humanist sedan många år. Jag är intresserad av humanism, ateism och skepticism och har bakgrund som religionsvetare, jobbar för närvarande som administratör. Är intresserad av religionsfilosofiska frågor.


Johannes Flink, nyvald ledamot

Hej! Jag heter Johannes Flink och är en civilingenjör för med stort intresse för existentiella frågor. Jag tror att humanismen har en viktig roll när det gäller att skapa forum för samtal om etik, värderingar, meningen med livet med mera. Det behövs ett sekulärt och icke-auktoritärt alternativ till religioner och new age.


Veronica Hallgren, nyvald ledamot

I många år har jag varit medlem och hejat på Humanisternas olika intressanta och viktiga verksamheter, men jag har själv inte tagit aktiv del förrän i år när jag anslöt till volontärgruppen för ‘Humanistisk medmänniska’. Nu ska det bli roligt att gå in andra delar av föreningen också. Humanisterna behövs som en röst och ett alternativ i vår tid, hemsökt av hetsande, förvillelser och faktaresistens. Kanske kan man säga att min bana som religions-frihetsaktivist inleddes i första klass i skolan, när jag vägrade delta i bordsbönen och morgonpsalmen (ja, det var en kommunal skola, men väldigt gammaldags). I ungdomen var jag engagerad i miljörörelsen. Genom åren har jag volontärarbetat i olika sammanhang.Nu är jag med och gör medlemstidningen för föreningen Permakultur i Sverige. Växter, såväl odlade som vilda, vackra och ätliga, är ett stort intresse. Av de intresseområden som jag delar med er medhumanister så söker jag mig särskilt till skärningspunkter mellan moralfrågor och psykologi, naturvetenskap och vördnad, att vara meningssökande däggdjur, och så förstås det grundläggande; frihet från religiöst förtryck.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: