Om oss

Humanisterna Syd

Humanisterna Syd är en lokalavdelning inom förbundet Humanisterna som geografiskt omfattar Skåne och Blekinge. Styrelsen har en utförlig presentation här på webbsidan. Vi anordnar medlemsaktiviteter som föreläsningar, debatter, diskussions- och pubkvällar. För kontakt, maila oss på syd@humanisterna.se

Förbundet Humanisterna

Humanisterna vill främja humanismens livssyn som idé- och värdegrund för samhälle, kultur och etik.

Grundläggande för humanismen är kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn. Humanismen är en sekulär – icke-religiös – livssyn som anser att det inte finns några förnuftiga skäl att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklaringar av tillvaron.

Humanismen sätter människan och människovärdet i centrum. Den förenar medmänsklighet och förnuft i en strävan att skapa ett bättre samhälle, där ansvaret läggs på människan själv. Demokrati och mänskliga rättigheter är universella värden som måste gälla alla människor, oavsett var man råkar leva.

Bli medlem

Som medlem i Humanisterna får du vår medlemstidning HumanistInfo (fyra nummer per år). Du får också tillträde till alla
medlemsaktiviteter som föreläsningar, debatter, diskussionskvällar och studiecirklar, ofta kostnadsfritt eller till självkostnadspris. Därutöver får du också möjligheten att prenumerera på kultur- och idétidskriften SANS (f.d. Humanisten) till ett reducerat pris om 270 kr för fyra nummer per år (ordinarie pris 365 kr).

Medlemskap i Humanisterna kostar 365 kr per år. Ungdomar och heltidsstuderande betalar 180 kr per år. Heltidsstuderande över 25 år kan skicka in ett inskrivningsbevis från universitet, högskola eller motsvarande för att erhålla den lägre avgiften. Om man är flera personer i ett hushåll som vill gå med kostar medlemskapet 100 kr för de ”extra” hushållsmedlemmarna. Man måste ha fyllt 12 år för att bli medlem i Humanisterna. Alla avgifter gäller löpande ett år från betalningsdagen.

För att bli medlem, klicka på denna länk som tar dig till Humanisternas sajt där du kan fylla i dina kontaktuppgifter. Humanisterna kommer inte att sprida dina uppgifter till någon annan.

Välkomna!

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: