Humanisterna Syd – styrelsen 2016

27 april, 2016

Den 14 mars hölls årsmötet 2016. Ledamöter och ordförande väljs på två år och med ett år kvar sitter Max Eskilsson, Lina Hedman, Evelina Lindén samt Magnus Timmerby. Sex poster var uppe för nyval och dessa fylls av Caroline Bilander, Catarina Löfqvist samt Hans Schiött (omvalda för två nya år) och Martin Karlsson, Ulf Nilsson samt Lynn Thulin (nyvalda). Lämnar styrelsen gör Björn Johnson, Arthur Miller och Nova-Jeanette Nilsson.

Här är vår styrelse för 2016!

Magnus Timmerby

Magnus Timmerby, ordförande
Humanismen är en icke-religiös livsåskådning som bygger på en mycket enkel idé: det går alldeles utmärkt att leva ett meningsfullt och etiskt medvetet liv grundat i rationalism och vanlig medmänsklighet, utan att blanda in övernaturliga idéer. Centralt i humanismen är en vetenskaplig världsbild, kritiskt tänkande och omtanke om andra människor.

Som humanist är jag nyfiken på livets stora frågor och de samhällsutmaningar vi står inför i en globaliserad värld med snabb teknikutveckling. Och jag tror att lösningarna söks bättre genom vetenskap, etisk reflektion, kulturutbyte och en inkluderande människosyn än genom bakåtsträvande religioner och ideologier som ängsligt vill begränsa människors friheter och sortera oss i olika fack.

Vi människor kan klara av att leva tillsammans. Det är min utgångspunkt.

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är att försvara yttrandefrihet och konstnärlig frihet samt hur humanistiska värderingar, i ord och handling, kan stärka samhällstilliten.

I tre år var jag ledamot av förbundsstyrelsen, bland annat som kontaktperson för internationella relationer samt ceremoniverksamheten. (Humanisterna erbjuder icke-religiösa alternativ för barnvälkomnande, konfirmation, vigsel, begravning och andra högtider.)

När tillfälle finns besöker jag gärna kolleger i de internationella organisationerna IHEU och EHF. I många länder kämpar humanister i svår uppförsbacke, ibland med risk för livet.

Till vardags jobbar jag med innovation inom industri och IT.

MaxMax Eskilsson, ledamot
Förnuft, kritiskt tänkande och medmänsklighet är oerhört viktiga värden. För mig har det alltid varit självklart att vilja se en sekulär stat och ett samhälle som präglas av mer humanism. En stor utmaning för oss som tror på det sekulära samhället är det faktum att det religiösa kommit att kopplas samman med det goda, medan vi mer humanistiskt lagda nog ofta uppfattas som lite lätt kallt
rationalistiska och rentav tråkiga. Världen sett ur ett sekulärt perspektiv består dock självklart av mycket förunderligt, spännande och rentav underbart i sig. Egentligen finns alltså ingen motsättning. Att tro på någonting större, övernaturligt kan säkerligen för många vara betryggande och inte minst tröstgivande, men risken finns att det blir konformistiskt, begränsande och i värsta fall något som präglar lagstiftningen. Att som människa själv få fritt reflektera och därefter agera är extremt viktigt och något fler världen över måste få möjlighet till.

Jag är 24 år gammal och min uppväxt ägde rum i Malmö, men sedan några år bor jag i Lund där jag till vardags läser statsvetenskap. Tidigare har jag även läst bland annat grund- och fortsättningskursen i praktisk filosofi. Rent ideologiskt kallar jag mig själv liberal utan komplicerande och förvirrande extraprefix, men vänder mig mot kollektiviserande förmynderi och tror på värdet av en social grundtrygghet.

Martin Karlsson, ledamot_20160426_220757
Idéer som inspirerar och driver mig är rationalitet, demokrati, mänskliga rättigheter, feminism, sekularitet, skepticism, rättvisa, antirasism. Humanismen är för mig något av ett ideologiskt paraply för dessa saker. Den hjälper mig att förhålla mig till människor och världen vi bygger tillsammans, ger mig en utgångspunkt från vilken jag kan förstå hur vi kan göra den så rättvis som möjligt. Vi behöver ett jämlikare samhälle, som samtidigt har högre i tak. Präglat av solidaritet och generositet, skyddar och hjälper de som behöver det, byggt på etiska, vetenskapliga grunder. Som prioriterar uttrycksfrihet framför den kränkhetsfundamentalism, moral- och kulturrelativism som så påtagligt influerar många idag.

Är aktiv i Vänsterpartiet Malmö, där jag sitter i valberedningen och är sammankallande i den lokala Sjukvårdsgruppen. Har även ett utomparlamentariskt engagemang i Stoppa TTIP-nätverket.

Trots en barndom som inkluderade katolsk förskola med nunnor som fröknar har jag varit ateist så länge jag kan minnas. Har aldrig förlikat mig med tron på övernaturliga saker, anser det skadligt för samhället på lång sikt. Bejakar min rationalitet i möjligaste mån men avvisar idén att den står i motsatsförhållande till vår emotionella sida. Båda är grundläggande, överlappande aspekter av den mänskliga upplevelsen.

Karriären är som IT-konsult. Har även studier i Internationell Migration och Etniska Relationer samt Mänskliga Rättigheter i bagaget. På fritiden försöker jag utveckla mig genom meditation, terapi och läsande inom områden som filosofi, vetenskap, etik och liknande. Är en gamer sedan barnsben, kollar mycket på fotboll och vill avskaffa monarkin.

Evelina LindenEvelina Lindén, ledamot
Låt var och en i största möjliga mån kunna välja vilken sorts liv hen vill leva. Gärna religion, men i så fall utan inslag av att vilja bestämma över andras själar och kroppar. För mig är det allra viktigaste att varje individ kan få känna sig fri, och slippa de religiösa påbud som begränsar oss när vi ska välja vem vi vill träffa, vem vi vill leva med, vad vi ska utbilda oss till och vad vi ska göra med våra liv. Som uppvuxen i en frireligiös miljö har jag sett jämnåriga åka till grannkommunen för en så enkel sak som att få p-piller och jag konstaterar att aborträtten är ständigt ifrågasatt framför allt från håll där den kristna tron är utbredd.

Jag är född 1972 och är kommunikatör och skribent som jobbar med utbildnings- och forskningsfrågor. Agnostiker i grunden, men med det kritiska tänkandet som främsta käpphäst.

Catarina Löfqvist, ledamotcatarina
Humanist sedan några år tillbaka. Engagerade mig då jag uppmärksammade det galna med religiösa friskolor och att många (även i Sverige) lever under kulturella och religiösa regler som berövar dem deras rättigheter och egna val. Jag kan förstå och respektera det kulturhistoriska värdet, vissa traditioner och gemenskapen som finns inom religiösa samfund. Religionsfriheten är viktig att försvara men jag är negativ till all särlagstiftning för religiösa och att skattemedel finansierar religiös verksamhet.

En gemensam värdegrund och sekulär lagstiftning sätter de gränser en stat behöver och ger människor frihet att utöva religion i det privata livet. En sekulär lagstiftning behövs för att ge alla en möjlighet att utvecklas i en demokrati med mänskliga rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund.

Jag tror på jämlikhet och frihet för varje individ att fritt välja utbildning, partner och livsstil.

HansHans Schiött, ledamot, kassör
Pensionerad ingenjör som håller igång min medmänskliga ådra i hjälporganisationen Lions och i Humanisterna och som håller i gång min tekniska ådra i min bostadsrättsförening.

Har alltid, från min vetenskapliga bakgrund, försökt hålla isär tro och vetande. Det gör mig till en ateist som gärna arbetar för att förbättra mänskliga rättigheter och för ett sekulärt samhälle.

 

Caroline Bilander, vice ordförande
Lina Hedman, ledamot
Ulf Nilsson, ledamot
Lynn Thulin, ledamot

Christina Björklund, ordinarie revisor
(Revisorssuppleant är vakant)


Humanistfika i Lund 25/4 – Landsflykt för yttrandefrihet

19 april, 2016

Välkomna till nästa Humanistfika, 25 april kl 18.30! Denna gång har vi en särskild gäst: en ung kvinna från Egypten som tvingades lämna sitt hemland för att ha uttryckt sekulära idéer. Kom och hör hennes historia och visa ditt stöd.

Vår gäst talar lite svenska men vi växlar till engelska vid behov.

  • Måndag den 25/4, kl 18.30.
  • Bantorget 5, Lund – ca 300 meter söderut från Centralstationen.
  • Parkerar gör du enklast på västra stationstorget, därifrån är det ungefär fem minuters promenad till lokalen.

Humanistfika är avslappnade träffar sista måndagen varje månad då vi bjuder på något gott, skapar plats för öppen diskussion och lite mer personliga samtal. Vi tar del av inbjudna gästers berättelser, diskuterar en film du sett, en händelse i livet eller en gäst du tycker vi ska bjuda in? Humanistfika är främst för medlemmar men vill du ta med dig barn eller en nyfiken vän går det bra.

Vi har också bokbord. Alla böcker 40 kr och tidskrifter 10 kr. Dessa fina priser kan vi ha tack vare en generös gåva från Fri Tanke förlag. Ta tillfället att köpa en bok, bilda dig och samtidigt stödja Humanisternas verksamhet.

Varmt välkomna!

11890385_10152993667006787_8501114001012305110_o-1

 


Fördjupning: Effektiv altruism

10 april, 2016

Effective-Altruism
Sent i höstas anordnade vi ett föredrag om Effektiv Altruism. Altruism, principen om hänsyn till andras välfärd, är en central fråga för humanister och återkommande på våra träffar. Hur hjälper man andra på ett effektivt sätt när så många behöver stöd, världen över? Är det bättre att lägga en slant i tiggarens mugg eller skänka pengen till cancerforskning? Hur går man till väga om man vill göra mer än skänka pengar?

För att fördjupa oss i dessa frågor bjöd vi in Kristian Rönn, datavetare, matematiker, altruist och medgrundare till Meta Mind AB, vars mission är att göra världen bättre med hjälp av vetenskap och teknologi. Kristian presenterade Effektiv Altruism, hur evidens och logik kan förbättra världen på ett effektivt sätt, och talade om hur du kan göra din vardag mer effektivt altruistisk.

Eftersom frågan är av både ideologisk och praktisk betydelse för oss vill vi ge er chansen att ta del av föredraget igen. På länken återfinns Kristians presentation. Vill du fördjupa dig ytterligare kan du kolla på Effective Altruism med Beth Barnes och The why and how of effective altruism av kände utilitaristen Peter Singer, två avsnitt av Ted Talk som ger dig mer kött på benen.


Medlemsmöte 14/4: Inför kongressen

8 april, 2016

Hej alla medlemmar och ombud!

Torsdag den 14/4 kör vi ett medlemsmöte där medlemmar och ombud kan träffas och samtala inför den årliga kongressen i Stockholm den 23e och 24e april. Är du medlem så ta chansen att träffa ombuden, diskutera kongresshandlingarna och annat ni vill att ombuden ska ta upp som Era representanter för Syd.

–> Platsen är ABF i Lund, Kiliansgatan 9, 14 april kl 18.00. <–

Vi ses vid ytterporten strax innan kl 18.00. Om porten är låst när du kommer så ring Martin Karlsson, ledamot, på 0702 – 148564, så kommer någon ner och släpper in er.

Kongresshandlingarna är klara och mejlas ut till alla medlemmar inom kort.

Varmt välkomna!

Söndagar: Studiecirkel med filmsamtal om etik

5 april, 2016
10266487816_59d7ac4aa2_o

10 april och följande söndagar kl 18.00: Filmsamtal om etik inspirerade av professor Sandel

Med början söndagen den 10 april startar en ny etikcirkel med Johannes Flink. Under tolv kvällar tar vi del av Harvardprofessorn Michael Sandels föreläsningsserie om rätt och fel, och att allt inte är svart och vitt. Föreläsningarna är filmade, 24 st à 30 minuter. Under en kväll tittar vi på två avsnitt och diskuterar de etiska frågeställningar som togs upp. Varje kväll börjar med eventuella reflektioner kring det som diskuterades vid föregående tillfälle. Platsen är ABF i Lund, Kiliansgatan 9. Obs: otextad på engelska.

Här finns hela serien: http://www.justiceharvard.org/


Skicka din intresseanmälan till syd@humanisterna.se. Hur många kvällar vi kör under våren bestäms gemensamt av deltagarna. Kvällen den 24:e april utgår eftersom kongressen i Stockholm är samma dag.


14 mars: Årsmöte med gästföreläsning

29 februari, 2016

Medlemmar i Humanisterna Syd hälsas välkomna till årsmöte måndagen den 14 mars 2016 enligt tidigare kallelse. Finn årsmöteshandlingarna nedan.

Direkt efter årsmötet har vi nöjet att välkomna gästföreläsaren Troed Troedson som kommer utmana oss med ett föredrag på temat ”Traditioner är samhällsutvecklingens svarta hål”

troedTroed Troedson har arbetat som framtidsanalytiker i drygt 17 år och har genom åren bistått de flesta av Sveriges stora företag och organisationer med analysmodeller och scenarier för framtiden. Troed är också författare och en av landets absolut mest anlitade analytiker. Troed kommer att på ett både roande och oroande sätt beskriva vart vår omvärld är på väg och varför detta händer och hur man kan hantera det. Att vara en framgångsrik ledare innebär att före alla andra förstå hur världen ser ut om några år. Ibland är det något helt annat än att ha erfarenhet från de gångna decennierna.

Tid och plats:

Hålltider:

  • Kl 18.00 Årsmötet börjar
  • Kl 19.30 (ca) Fika
  • Kl 19.40 (ca) Föredrag med gäst
  • Kl 21.00 (ca) Slut

Årsmöteshandlingar:

 


29 feb: Humanistfika i Lund

27 februari, 2016

Nästa Humanistfika i Lund är nu på måndag. Humanistfika är främst för medlemmar men det är okej att ta med familj och barn eller en nyfiken vän.

  • Måndagen den 29 februari kl 18.30
  • Bantorget 5, Lund (en halv trappa upp), ett stenkast från Lund C
  • (Parkering enklast på västra stationstorget, därifrån fem minuters promenad till lokalen.)

Denna gång tänkte vi titta på ett eller två avsnitt av Justice med professor Michael Sandel. Det är filmade föreläsningar från Harvard University där professor Sandel beskriver klassiska etiska dilemman och bjuder in studenterna att pröva olika ståndpunkter.

 

Humanistfika är avspända träffar sista måndagen varje månad då vi bjuder på något gott, skapar plats för öppen diskussion och lite mer personliga samtal. Kanske vill du diskutera en film du sett, en händelse i livet eller en gäst du tycker vi ska bjuda in? Humanistfika är främst för medlemmar men det är okej att ta med barn eller en nyfiken vän.

Vi har också bokbord. Alla böcker 40 kr och tidskrifter 10 kr. Dessa fina priser kan vi ha tack vare en generös gåva från Fri Tanke förlag. Ta tillfället att köpa en bok, bilda dig och samtidigt stödja Humanisternas verksamhet.

Väl mött!

11890385_10152993667006787_8501114001012305110_o (1)

 

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 106 andra följare