26 feb: Panelsamtal: Religionens roll i samhället

24 februari, 2020

Välkomna på panelsamtal!

Humanisterna Syd deltar i panelsamtal på temat Religionens roll i samhället, arrangerat av Hyllie Park folkhögskola:

VILKEN ROLL SPELAR RELIGION i ett modernt demokratiskt samhälle? Spelar den någon roll? Har den någon plats alls och i så fall vilken? Allt fler diskuterar idag dessa frågor vilket är ganska häpnadsväckande mot bakgrund av ett 1900-tal då prognosen för religionens fortlevnad var minst sagt dyster. Stat, samhälle, individ och grupp. Hur ska vi förhålla oss till varandra? Vad behöver vi enas runt för att hålla ihop som samhälle och vad behöver individen själv få bestämma? Var går gränsen mellan privat och offentligt? Vad ska lagstiftningen reglera och vad ska den hålla fingrarna borta ifrån?

VÄLKOMMEN TILL ETT SAMTAL där olika perspektiv bryts mot varandra men också i dialog söker samförstånd.

MAGNUS TIMMERBY – Ordförande i Humanisterna Syd

PER KRISTIANSSON – Stiftsadjunkt i Lunds stift för teologi och mission

HASNAIN GOVANI – Handläggare för religiösa minoriteter på Myndigheten för stöd till trossamfund

ROLAND SPJUTH – Lärare på Akademi för ledarskap och teologi och docent i teologi på Lunds universitet

DANIEL SVENSSON – Moderator, Lärare på Hyllie Park Folkhögskola


KALLELSE till årsmöte 24 mars 2020

23 februari, 2020

Medlemmar i Humanisterna Syd kallas härmed till årsmöte med gästföredrag.

Mikael Göransson
Humanisterna 40 år

Årets gästföreläsare är Mikael Göransson, som var förbundsordförande 1995-1999. Mikael är också en av Humanisternas flitigaste officianter, med nära 1000 humanistiska och borgerliga vigslar i bagaget. Mikael kommer berätta om förbundets 40-åriga historia som nyligen firades i Stockholm med fem av de senaste ordförandena samlade: Anna Bergström, Christer Sturmark, Ludvig Grahn, Carl-Johan Kleberg och Mikael Göransson.

Hålltider:

  • Kl 18.00 Årsmöte
  • Kl 19.00 (ca) Fika och föredrag med gäst
  • Kl 20.30 (ca) Slut

Motioner till årsmötet från en eller flera medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 10 mars och adresseras till syd@humanisterna.se.

Förslag till dagordning. Årsmöteshandlingarna kommer publiceras senast tisdagen den 17 mars på Humanisterna Syds hemsida samt medlemsbrev.

Väl mött!

Styrelsen för Humanisterna Syd


Tipsa valberedningen

10 februari, 2020

Efterlysning av engagerade medlemmar!

Snart dags för årsmöte. Det innebär val av styrelse till Humanisterna Syd. Vill du påverka mer än bara genom ditt medlemskap? Vill du lära dig mer om styrelsearbete i föreningar? Vill du förändra? Om du vill något av detta, anmäl intresse för en plats i styrelsen, som ordinarie ledamot eller ersättare, till kriisaandree@icloud.com. Berätta lite om dig själv i meddelandet, som t ex varför du är medlem i Humanisterna och vad du skulle vilja åstadkomma i styrelsen. Vi kommer att kontakta dig per telefon, så lämna ditt telefonnummer och tala gärna om för oss när det är lämpligt att vi ringer dig.

Vi ser fram emot din anmälan!

Hälsningar

Marie Andrée och Stig Larsson

Valberedningen Humanisterna Syd


Skolbesök med Humanisterna Jönköping

4 februari, 2020

Måndagen den 3 februari var vi åter inbjudna till Sandagymnasiet i Huskvarna för deras årliga temadag Religioner i vår tid. Vi presenterade humanism som livsåskådning för 14 klasser under dagen. Andra livsåskådningar var judendom, kristendom, islam, hinduism och naturreligion.

Vi tackar Sandagymnasiet och Humanisterna Jönköping för gott samarbete!


Tre skolbesök i januari

27 januari, 2020

Vi har hunnit med tre skolbesök i januari, och fler är inbokade. En bra chans för elever i gymnasiet och folkhögskola att få höra om humanism som livsåskådning, den sekulära demokratin och relaterade frågor.

Vi tackar S:t Petri gymnasieskola i Malmö, Hyllie Park folkhögskola och Malmö folkhögskola!


12 dec: KALLELSE fyllnadsval

7 december, 2019

Vi är glada att meddela att en tredje person är nominerad att komplettera Humanisterna Syds valberedning: professor emeritus Stig Larsson. För att besluta om detta personval är medlemmar välkomna till möte.

Mötet blir kort (ca 10 minuter) med fyllnadsvalet som enda punkt, och sker en kvart före tidigare annonserat Humanistfika i samma lokal.

Not: Kvällens Humanistfika börjar kl 18.30 i samma lokal.

Frågor kan ställas till styrelsen: syd@humanisterna.se


12 dec: Humanistfika om att möta människor i kris

7 december, 2019

Välkomna till årets sista Humanistfika i Lund.

Hur ska/kan vi som sekulära humanister bemöta människor i kris, ensamhet, sjukdom? Hur svarar vi på existentiella frågor för att ge hopp och tröst?

Humanisterna Syd har sedan ett år en arbetsgrupp för att utarbeta ett koncept för erbjuda humanistiska samtalspersoner. Vi har redan konkreta planer på att utbilda en grupp frivilliga medlemmar. Välkomna att diskutera och ge era synpunkter på detta projekt.

Humanistfika är samtal i det mindre formatet. Främst för medlemmar, men det går bra att ta med en vän.