Föredrag 19 oktober

29 september, 2015

Humanisterna Syd och Malmö högskola presenterar:

Knark – en svensk historia
Ett samtal med Magnus Linton om hans nyutkomna bok om den svenska narkotikapolitiken.

När Sveriges riksdag 1978 slog fast att ”knark” är främmande för svensk kultur tog ett av samtidshistoriens mest passionerade nationella projekt sin början: bygget av det narkotikafria samhället.

Samma kurs ligger fast än i dag trots att målet ligger längre bort än någonsin, att antalet svenskar med grava missbruksproblem aldrig varit större och att den förda politiken resulterat i en unikt hög narkotikadödlighet i Sverige. Vad var det som gick fel?

Medverkande:

Magnus Linton (författare)

Bengt Svensson (professor vid Malmö högskola)

Björn Johnson (docent vid Malmö högskola och styrelseledamot i Humanisterna Syd).

Boksamtalet är offentligt, alla intresserade är välkomna. Platsen är Malmö högskolas nya byggnad Niagara, belägen på Nordenskiöldsgatan 1, mellan Anna Lindhs plats och Malmö Live. Lokal: Hörsal C. Föredraget börjar kl 18.00 och vi slutar kl 19.30.


Studiecirklar i filosofi

3 september, 2015


Nu fortsätter vi med de mycket uppskattade filosoficirklarna som vi körde i fjol! Cirklarna leds av Johannes Flink liksom tidigare år. Vill du vara med? Anmäl dig via mejl.

Se kalendariet för alla tider.

Cirkel i etik
I cirkeln går vi igenom några olika etiska förhållningssätt som plikt-, konsekvens- och dygdeetik. Vi kommer även att diskutera grundläggande frågor om etik. Kan vi rättfärdiga moraliska omdömen och principer? Kan vi ha kunskap om vad som är moraliskt rätt eller fel? Och om vi kan, hur och i vilken omfattning?

 • Sju tillfällen: onsdagar kl 18.00, med start den 23 september 2015.
 • Plats: ABF i Lund (Kiliansgatan), Richard Sandler-rummet (fjärde våningen)

Filosofiska samtalskvällar
Vi diskuterar centrala problem inom 1900-talets teoretiska filosofi. Områdena som vi kommer att gå igenom är kunskapsteori, metafysik, logik, medvetandefilosofi och vetenskapsteori. Inom metafysiken behandlas frågeställningar om egenskaper, kausalitet (orsak/verkan), tid och identitet över tid.

 • Sex tillfällen: söndagar kl 18.00, med start den 6 september 2015.
 • Plats: ABF i Lund (Kiliansgatan), Runörummet (fjärde våningen)

31 aug: Humanistfika!

21 augusti, 2015

Medlemmar i Humanisterna hälsas välkomna till höstens Humanistfika, sista måndagen varje månad!

Första träffen är måndagen den 31 augusti, och temat är ”Vad vill Humanisterna?” Det blir ett fritt samtal där vi bland annat tittar på Amsterdamdeklarationen, ett kort manifest som är ett av de mest refererade dokumenten i humaniströrelsen internationellt. Magnus Timmerby, ordförande i Humanisterna Syd, berättar också om några stora frågor förbundsstyrelsen i Sverige driver.

Humanistfika är avspända träffar där vi bjuder på något gott, plats för öppen diskussion och lite mer personliga samtal. Vi har även ett litet bokbord och ibland en gäst. Kanske vill du diskutera en film du sett, en händelse i livet eller en gäst du tycker vi ska bjuda in? Det är okej att ta med en vän eller barn.

Boka in följande datum i Lund:

 • Kl 18.30 måndagen den 31 augusti
 • Kl 18.30 måndagen den 28 september
 • Kl 18.30 måndagen den 26 oktober
 • Kl 18.30 måndagen den 30 november

Plats: IOGT-huset, Bantorget 5, Lund (en halv trappa upp)

Det blir även ett par träffar i Malmö under hösten. Alla datum kan ses i kalendariet på vår hemsida så fort de är bekräftade.


Replikskifte om könsseparerade bad

14 augusti, 2015

Här är ett replikskifte mellan Rickard Lagervall, islamolog vid Lunds universitet, och Magnus Timmerby, ordförande i Humanisterna Syd. Rickards text publicerades i Sydsvenskan, men eftersom kulturredaktionen avböjde replikskifte kommer det här i stället. Tack till Rickard för meningsutbytet!

 


Sydsvenskan den 11 augusti
Ideologier hotar barnens lärande i bassängen

Rickard Lagervall varnar i sin text för auktoritära former av det sekulära samhället.

”Och hur ska man göra med skolflickor som inte vill bada tillsammans med pojkar, eller vars föräldrar inte vill det? Den svenska skolan har hittills haft ett pragmatiskt förhållningssätt genom att diskutera med föräldrarna för att hitta en fungerande lösning och undvika att barnen kommer i kläm i en konflikt mellan två auktoriteter. Men i Aktuellt betonade Sara Mohammad väldigt starkt att skolor inte ska kompromissa. Men exakt hur ska skolorna agera i så fall?” Läs hela artikeln på Sydsvenskan.

 


Magnus Timmerby den 11 augusti
Acceptera ej könssegregering av barn

Magnus TimmerbyI artikeln Ideologier hotar barnens lärande i bassänger i Sydsvenskan den 11 augusti föreslår Rickard Lagervall, islamolog i Lund, en pragmatisk syn på frågan om könssegregerade badtider: låt vuxna kvinnor själva välja sin livsstil. Javisst, det håller nog de flesta med om. Egna badtider önskas av alla möjliga grupper, och kommuner kan ställa upp med detta i mån av tid och plats. Så vad är problemet?

Debatten jag sett handlar inte om vuxna kvinnor utan om skolbarn, vilket Lagervall nämner i sitt sista stycke. Jag tror inte att många 8-åriga tjejer och killar har en genomtänkt önskan om att bli könssegregerade. Det är ärkekonservativa vuxna som vill styra småflickors liv, som vill ha detta. Samhället på kommunal nivå kan gärna försöka möta olika människors behov, men det gäller att vara klar över vems ärenden man springer.

Lagervall kritiserar människorättskämpen Sara Mohammad, som själv lidit och flytt från gravt könsförtryck och hederskultur, för att hon sagt att skolor ska motsätta sig ”könsapartheid”. Det är inte lätt att säga vad skolorna kan göra rent praktiskt. Möjligen har Lagervall och andra debattörer rätt i att den minst dåliga lösningen just nu är att tjänstvilligt tillmötesgå de bakåtsträvande gubbar som vill ha könsåtskillnad och upprätthålla sin makt över flickors kläder, kroppar och livsstil i ytterligare generationer. Då får flickorna åtminstone chansen att lära sig simma, vilket också krävs för fullständigt skolbetyg.

Jag har ingen lösning. Men jag vill föreslå att vi skiljer på sakpolicy och idédebatt. De bästa överenskommelserna vi gör i samhället föds ur en öppen och orädd debatt om värderingar och normer. Således kan vi vara eniga att göra det som fungerar (minst dåligt) just nu. Och samtidigt bör vi ha en framåtblickande debatt där vi försvarar barns rättigheter, där vi tar oss rätten att ifrågasätta människofientliga traditioner, där vi reflekterar över den konflikt som ibland uppstår mellan den rätt föräldrar har att fostra sina barn enligt sin övertygelse kontra barnens rätt att slippa få sina livsval bortklippta i förtid.

När vi hör kraven från högröstade traditionalister får vi inte glömma att många invandrare från muslimska kulturer har kommit till Sverige just för att slippa religiöst och traditionellt förtryck. Enligt professorn i religionsvetenskap Göran Larsson är två tredjedelar av alla svenskar från muslimsk bakgrund inte praktiserande muslimer. De väljer bort gamla traditioner. Hur glada blir de när de ser sina döttrar bli könssegregerade i den svenska skola som skulle stå för jämlikhet? Det blir en missriktad välvilja om vi utan debatt tillmötesgår regressiva islamister som påstår sig representera muslimer men i verkligheten inte företräder särskilt många. De företräder sannerligen inte skolbarn.

Lagervall avslutar: ”Vad väger tyngst? Sekulära principer eller barnens bästa?”

Om barns bästa är vuxnas segregationspolitik så protesterar jag. Barns rättigheter är värda att försvaras.

Magnus Timmerby

 


14 augusti
Slutreplik av Rickard Lagervall

Liksom Timmerby har jag ingen patentlösning på hur den svenska skolan ska hantera flickor som inte vill, eller vars föräldrar inte vill, att de badar tillsammans med pojkar. Jag tror helt enkelt att det bästa är att ha en dialog med flickorna och deras föräldrar för att hitta en lösning som alla kan leva med. Och jag kan inte se att Timmerby har en avvikande uppfattning i den frågan.

Vad jag vet finns inte någon statistik varken över skolflickor eller vuxna kvinnor som inte vill bada tillsammans med det motsatta könet. Det handlar med största sannolikhet om en minoritet av flickor eller kvinnor med muslimsk bakgrund. Jag vänder mig emellertid mot att argumentet att konservativa muslimers åsikter skulle sakna legitimitet på grund av just det faktum att de inte representerar majoriteten av Sveriges muslimer. Detta är bara en annan sida av den identitetspolitik som man vill bekämpa. Den bakomliggande logiken verkar var en föreställning av svenska muslimer som just en grupp som med majoritetsbeslut kan bestämma vad som ska gälla för gruppens samtliga individer. Men jag skulle inte bara vilja hävda att Sveriges muslimer inte är en enhetlig grupp, utan även att de överhuvudtaget inte utgör en grupp.

Svenska muslimer är en heterogen samling individer och kan icke representeras av någon instans. Däremot kan t.ex. muslimska organisationer representera sina medlemmar. Att de inte representerar samtliga muslimer gör dem inte mindre legitima. Mitt problem med Sara Mohammads argumentation är att hon med hänvisning till sin erfarenhet tenderar att kräva av andra med andra erfarenheter och livsval att rätta sig efter hennes livsstil. Avslutningsvis vill jag rekommendera Parvin Ardalans bok Har du sett en kvinna? Ardalan är en sekulär iransk feminist som var en av ledarna för en kampanj i Iran för att få en miljon underskrifter bakom kravet att ändra den könsdiskriminerande lagstiftningen och som 2010-2012 var Malmös fristadsförfattare. I en artikel i boken, som även publicerades i Sydsvenskan, berättar hon att hon i Sverige till sin överraskning upptäckte att hon, som i Iran kämpat för rätten att slippa bära slöja, i Sverige måste kämpa för religiösa kvinnors rätt att göra det.

Rickard Lagervall

 


Humanisterna är ett partipolitiskt oberoende förbund som strävar efter att de mänskliga rättigheterna ska vara överordnade religiösa normer och värderingar.

Logotypeversion-2-png


Humanisterna Syd – styrelsen 2015

23 juli, 2015

Här är en presentation av styrelsen för Humanisterna Syd, vald på årsmötet den 27 april 2015. Nedan även revisorer och valberedning.

Magnus Timmerby

Magnus Timmerby, ordförande
Humanismen är en livsfilosofi för människor som tror att det går att leva ett meningsfullt liv grundat i rationalism och medmänsklighet, utan religion eller andra övernaturliga idéer. Humanismen omfattar en vetenskaplig världsbild, kritiskt tänkande och omtanke om andra människor.

Som humanist är jag mycket nyfiken på livets stora frågor. Och jag tror att svaren söks bättre genom vetenskap, filosofi och kultur än genom heliga böcker, heliga män och mystiska upplevelser.

Jag vill gärna lyfta fram en humanistisk etik som kontrast till moralsystem grundade i tradition eller religion. Mänskligheten står inför svindlande tekniksprång inom bioteknik, konstgjord intelligens, energi, vapenindustri etc. Det hjälper oss knappast att ängsligt hålla fast vid dunkla föreställningar om hur världen fungerar. Istället borde vi utforska framtidens möjligheter och risker utifrån en öppen och framåtblickande diskussion.

Några av mina intressen är hur vi kan främja kritiskt tänkande i skolan, hur samhällsbeslut kan fattas på mer evidensbaserad grund, och hur begrepp som andlighet och själavård kan befrias från mysticism och förstås på ett mänskligt sätt.

Jag är även ledamot av Humanisternas förbundsstyrelse där jag bland annat är kontaktperson för internationella relationer samt ceremoniverksamheten. Vi erbjuder icke-religiösa alternativ för barnvälkomnande, vigsel, begravning och andra högtider.

När jag har möjlighet besöker jag gärna kolleger i den internationella humaniströrelsen. De gör ett viktigt arbete, ofta i rejäl motvind. Till vardags jobbar jag som konsult inom industri och IT.

Max

Max Eskilsson, ledamot
Förnuft, kritiskt tänkande och medmänsklighet är oerhört viktiga värden. För mig har det alltid varit självklart att vilja se en sekulär stat och ett samhälle som präglas av mer humanism. En stor utmaning för oss som tror på det sekulära samhället är det faktum att det religiösa kommit att kopplas samman med det goda, medan vi mer humanistiskt lagda nog ofta uppfattas som lite lätt kallt rationalistiska och rentav tråkiga. Världen sett ur ett sekulärt perspektiv består dock självklart av mycket förunderligt, spännande och rentav underbart i sig. Egentligen finns alltså ingen motsättning. Att tro på någonting större, övernaturligt kan säkerligen för många vara betryggande och inte minst tröstgivande, men risken finns att det blir konformistiskt, begränsande och i värsta fall något som präglar lagstiftningen. Att som människa själv få fritt reflektera och därefter agera är extremt viktigt och något fler världen över måste få möjlighet till.

Jag är 24 år gammal och min uppväxt ägde rum i Malmö, men sedan några år bor jag i Lund där jag till vardags läser statsvetenskap. Tidigare har jag även läst bland annat grund- och fortsättningskursen i praktisk filosofi. Rent ideologiskt kallar jag mig själv liberal utan komplicerande och förvirrande extraprefix, men vänder mig mot kollektiviserande förmynderi och tror på värdet av en social grundtrygghet.

Björn J foto

Björn Johnson, ledamot
Ett sekulärt samhälle är en utopi att sträva emot, men en sekulär stat är ett realistiskt mål. I mitt arbete som forskare inom narkotikapolitik och narkomanvård har jag tyvärr kunnat konstatera att vi är en bra bit från det målet – religiösa och andra kunskapsfientliga organisationer utövar inflytande både som lobbygrupper och som utförare inom den offentliga sektorn. På andra områden, exempelvis inom skolans värld och när det gäller yttrandefrihetsfrågor, har religionerna flyttat fram sina positioner de senaste decennierna. Det är en utveckling som måste motverkas.

Jag är född 1971, skåning sedan början av 1990-talet. Bor utanför Staffanstorp och arbetar på Malmö högskola. Avstår partipolitik men ser mig själv som liberal vänster. Jag ogillar moralism men tycker att det är någorlunda häftigt att betala skatt. Republikan, såklart.

CALO

Catarina Löfqvist, ledamot
Medelålders elkraftingenjör som arbetar med nationell krisberedskap inom elförsörjningen.

Jag kan förstå och respektera det kulturhistoriska värdet, vissa traditoner och gemenskapen som finns inom kyrkor och religionen.

Humanist sedan några år tillbaka då jag uppmärksammade det galna med religiösa friskolor och att många lever under kulturella och religiösa regler som berövar deras rättigheter och egna val. Att tron är så viktig att det kan styra livet eller samhället och påverka andra eller ännu värre, döma andra för sitt levnadssätt är däremot helt främmande för mig.

Religionsfriheten är viktig men särlagstiftning för vissa troende eller religiös projicering är jag emot. En gemensam värdegrund och sekulär lagstiftning sätter gränser och ger människor den frihet de behöver. En sekulär lagstiftning behövs för att ge alla en möjlighet att utvecklas i en demokratisk värld med mänskliga rättigheter, jämlikhet och frihet för individen att fritt välja utbildning, partner och livsstil.

Hans

Hans Schiött, ledamot, kassör
Pensionerad ingenjör som håller igång min medmänskliga ådra i hjälporganisationen Lions och i Humanisterna och som håller i gång min tekniska ådra i min bostadsrättsförening.

Har alltid, från min vetenskapliga bakgrund, försökt hålla isär tro och vetande. Det gör mig till en ateist som gärna arbetar för att förbättra mänskliga rättigheter och för ett sekulärt samhälle.

Ledamöter är även:

Caroline Bilander
Lina Hedman
Evelina Lindén
Arthur Miller
Nova-Jeanette Nilsson

Revisorer
Christina Björklund (ordinarie)
Stefan Brandt (suppleant)


25 maj: Framtidens ceremonier

20 maj, 2015

Förmedling av officianter till ceremonier, bl a barnvälkomnanden, vigslar och begravningar, är en viktig och växande verksamhet för Humanisterna. Intresset för borgerliga ceremonier blir allt större i samhället, och Humanisterna är angelägna om att kunna möta de önskemål som framförs till dem, främst via hemsidan humanisterna.se.

Humanisterna Syd känner ett behov att diskutera dels de utvecklingstendenser inom ceremoniverksamheten som kan urskiljas nu, dels de framtidsperspektiv, både innehållsmässigt och organisatoriskt, som kan finnas hos olika intressenter.

Vi inbjuder därför till en diskussion på temat Framtidens ceremonier:

Måndagen den 25 maj kl 18.30
IOGT:s lokaler, Bantorget 5, Lund (en halv trappa upp)
Fri entré

En panel inleder samtalet:

 • Gunnar Hjert, Ö Göinge, erfaren humanistisk officiant i Skåne
 • Irene Rune, Stockholm, samordnare av ceremoniverksamheten i förbundet Humanisterna sedan många år
 • Shirine Stjernfeldt, begravningsentreprenör, officiant och musikalartist
 • Magnus Timmerby, ordförande i Humanisterna Syd och ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse

 


Handlingar till årsmötet 27 april 2015

13 april, 2015

Bästa medlem! Nedan finns handlingarna inför Humanisterna Syds årsmöte den 27 april 2015 kl 18.00 i sal 4, Ungdomens hus, N Skolgatan 10 B, Malmö (karta). Alla medlemmar är välkomna och har rösträtt på årsmötet.

Pontus Böckman

Pontus Böckman

Kallelse har tidigare gått ut i medlemsmejl och här på hemsidan.

Särskild gäst är Pontus Böckman som direkt efter årsmötet kommer hålla ett kort föredrag om föreningen Vetenskap och Folkbildning och deras verksamhet. Pontus är ordförande i VoF Skåne och även ledamot av VoF:s förbundsstyrelse.

Hålltider för årsmötet

Kl 18.00 Årsmöte
Kl 20.00 (ca) Förfriskningar, föredrag av Pontus Böckman
Kl 21.00 (ca) Slut

Handlingar till årsmötet


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 103 andra följare