Fadimedagen 21 Januari 2018 i Malmö

27 december, 2017

Malmö söndag 21 januari

Humanisterna Syd är medarrangör till Fadimedagen även 2018. Det blir en värdig, tänkvärd och kunskapsbyggande minnesdag. Boka in söndagen den 21 januari.

Fadime Şahindal
Född 2 April 1975
Död 21 Januari 2002

 

-Min syster är död, min pappa har dödat min syster! Så börjar ett autentiskt larmsamtal till SOS Alarm klockan 21.54 måndagen den 21 januari 2002. Den som ringer larmcentralen heter Songül Sahindal och hon har just sett sin syster Fadime brutalt mördas av deras pappa.


Fadimedagen med musik och panelsamtal på tema:

’Könsapartheid eller jämställdhet?’

Tid: 15.00 – 18.00
Plats: Rådhussalen i Rådhuset, Stortorget, Malmö.
Program: Musik, panelsamtal, dikter och information från länsstyrelsen Östergötland.
Arrangör: Riksorganisationen GAPF i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, Malmö stad och ABF
Kontaktperson: Mariam Taheri
Kontakinfo mail: maritaheri@yahoo.se
Tillgänglighet: Öppet för allmänheten, fri entré.
Hemsida: www.gapf.se
Medverkande: Se nedan.

PROGRAM FADIMEDAGEN MALMÖ 21 januari

Utdrag ur Fadimes tal i riksdagen november 2001
Juno Blom, länsstyrelsen Östergötland informerar.
Dikter
Paus
Dikter

PANELSAMTAL: FINNS DET KÖNSAPARTHEID?

Stina Malmqvist, hederssamordnare i Lund.

Stina Karlgrund, polisintendent region syd.

Margot Olsson, kvinnofridssamordnare i Malmö stad.

Juno Blom, hedersvåldssamordnare på länsstyrelsen i Östergötland.

Mariam Taheri, ordf. i GAPF Syd.

Samtalsledare är Magnus Timmerby, Humanisterna Syd.

 

Fadimedagarna 2018

Annonser

Kippavandringen, lördagen den 16 december 2017, i Malmö

19 december, 2017

Judiska församlingens ”Kippavandring” med start från Synagogan i Malmö och mål Stortorget i Malmö gick av stapeln kl. 12.30.

Kippavandringen utgick ifrån Betaniaplan mot Tringeln och vek sedan av mot gågatan och fortsatte längs med Södra Förstadsgatan till Stortorget via G Adolfs Torg. Kortegen sträcktes ut och uppmärksammades av julhandlande Malmöbor och även en del av våra grannar från den danska sidan höjde på ögonbrynen och en del av dem undrade vad syftet är med vandringen. Följet, ca 400–500 personer, bestod av medlemmar ur den Judiska församlingen och männen bar på sin traditionella ”Kippa” .

Olika modeller av ”Kippan”

Kortegen bestod även till en stor del av andra människor som uttryckte sin sympati för våra svenska medborgare vars religiösa alternativ är Judendomen. Humanisterna försvarar rätten att få utöva sin religion fri från all form av hat, våld och rasism eftersom det ingår i de mänskliga rättigheterna att ägna sig åt religionsfrihet och även fri från religion.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Längst fram i ledet gick initiativtagarna till arrangemanget, Peter Vig, Sofia Nerbrand och Jehoshua Kaufman tillsammans med Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kunhke (MP) och Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Även andra person som har  och har haft stor betydelse för arbetet med att motverka det hatiska, våldsamma och rasistiska antisemitismen, syntes i ”Kippavandringen”. Ett hat och våld som under många år har riktats mot svenska medborgare som bara önskar att stillsamt få utforma ett tryggt och meningsfullt liv med Judendomen som sin plattform.

Väl framme vid målet för vandringen inledes det första talet av Alice Bah Kunhke tätt följt av Katrin Stjernfeldt Jammeh, Svante Weyler, ordförande för SKMA, kommunalrådet Torbjörn Tegnhammar (M) även Bassem Nasr talade. Andra på talarlistan var: Allan Widman (L, Mirjam Katzin (V), Torsten Elofsson (KD), Niels Paarup-Petersen (C) och Agge Angusson (Fryshuset).

En av de som lyssnade på talarna var Caroline Bilander, vice ordförande för Humanisterna Syd, och Caroline berättade för Sydsvenskan om hur hennes pappa överlevde Auschwitz och hon tycker att vandringen är viktig så att historien inte glöms bort.

Caroline Bilander

Även vår ”Officiant” Yvonne Jandréus var på plats och nämnde för Expressen/KVP                                                                                                                                                                 – Det är väldigt viktigt detta, jag skulle aldrig åkt till Malmö i dag om det inte var så viktigt. Vi kan inte ha det så här, därför måste vi protestera, säger Yvonne Jandréus.

Yvonne Jandréus intervjuas

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutningsvis så vill undertecknad önska alla ett Gott Nytt År och nedan kan ni avnjuta instrumental musik som spelas under juletid.

 

Vid pennan Rickard Kentander

 

 


Olaglig demonstration-Möllan-Malmö

9 december, 2017

I torsdags- och fredagskväll hölls olagliga demonstrationer på Möllevångstorget i Malmö. Enligt polisen i Malmö skedde det utan godkända tillstånd från dem. Det har i sin tur, med kraftigt avståndstagande, uppmärksammats i olika medier i landet. Nämnas bör att polisen i Malmö själva har valt att polisanmälan händelsen som hets mot folkgrupp.

 

Några axplock:

Hot mot judar under demonstration i Malmö så lyder rubriken i Sydsvenskan lördagen den 9 december, en artikel skriven av Katarina Monikander. Nästa rubrik, i samma tidning är Stå upp för judarna i Malmö, en artikel skriven av Heidi Avellan. Även P4 Malmöhus har uppmärksammat den hätska och olagliga demonstrationen under torsdags- och fredagskvällen samt en uppföljning med Polis ovetande om hotfull manifestation.

Mobben skanderande med högljudd och aggressiv röst, ramsor med uppvigling om att ”Vi har utlyst intifada från Malmö. Vi vill ha vår frihet tillbaka, och vi ska skjuta judarna.” samt ”judarna ska komma ihåg att Muhammeds armé kommer att återvända”.

Foto: Revend Shexo/SR Malmö

Vår egen utrikesminister och justitieminister har också idag kommenterat, den vidriga uppviglingen och det lagstridiga utspelet från pöbeln, på Twitter.

Så här såg det ut i Helsingborg i juli 2017

Där man också skanderade ”Khaybar, Khaybar ya yahud, jaysh Muhammed saufa ya’oud!” och som betyder: ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé kommer tillbaka!”

En önskan, ur humanistiskt perspektiv, är att man framöver under palestinsk flagg och nationalistisk yra, får se text och höra ramsor som ” stå upp för meningsfulla liv”, vi vill försonas med Judarna”,istället för hatpropaganda.

Fotnot: Slaget vid Khaybar utkämpades år 628 mellan Muhammed och dennes styrkor och judarna i staden Khaybar

Humanisterna Syd tar självklart ställning mot all slags rasistisk hatpropaganda. Det är allas vår medborgerliga plikt att protestera. Vi kan inte låta olagligt agerande passera och vars enda syfte är att spridda hat och uppmana generation efter generation att ta till våld. Så därför låt inte denna obskyra händelse, på Möllan, gå obemärkt förbi, som i Helsingborg, utan må alla med förnuft  låta sin röst ge eko i medier men framförallt påverka på det politiska planet både på lokal-, regional- samt riksnivå oavsett politisk tillhörighet.

 

Vid pennan/Rickard Kentander

 


Nolltolerans mot trakasserier

24 november, 2017
Uttalande med anledning av #metoo-kampanjen.

Humanisterna tar självklart ställning mot sexuella och andra trakasserier. Själva grunden i humanism som livssyn är respekt för mänsklig värdighet och integritet. Sedan tidigare finns etiska riktlinjer för förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade.

Humanisterna Syd bjöd nyligen in till samtalskvällar på temat #metoo.

Kampanjen kan vara den största kvinnorörelsen sedan rösträtten, med chans att leda till verklig insikt och varaktig förändring. På en månad har miljoner kvinnor i hela världen vittnat om att de blivit sexuellt antastade. Det handlar inte bara om närmanden som gått över gränsen (vilket ibland kan vara förlåtligt), utan besvärande ofta är det män som utnyttjat sin maktposition för att ofreda eller tvinga till sig sexuella tjänster.

Det är samtidigt viktigt att inte döma en anklagad person på förhand.

Om du själv har upplevt kränkningar så uppmuntrar vi dig att ta upp det. Vi uppmuntrar detta även om du inte själv drabbats men sett det hända. Du kan tala direkt med din lokalavdelning. Du kan också vända dig till förbundets förtroendemedlem om du av något skäl inte vill gå till din lokala styrelse eller förbundsstyrelsen. Om du misstänker brott ska du polisanmäla.

Not: Då många medlemmar i Humanisterna också sympatiserar med föreningen Vetenskap och Folkbildning tipsar vi om deras policy mot sexuella trakasserier.

Magnus Timmerby
Ordförande, Humanisterna Syd


== Temadag om vetenskap på Hermods gymnasium ==

23 november, 2017

I förra veckan var Humanisterna tillsammans med Vetenskap och Folkbildning inbjudna till Hermods gymnasium för en temadag på tema ”Vetenskap och ovetenskap”.

Magnus Timmerby från Humanisterna Syd och Pontus Böckman från VoF Skåne höll tillsammans fyra föredrag för naturvetenskapliga klasser. Klasserna gjorde även övningar kring ”Sant eller falskt” och ett besök på tandläkarhögskolan.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vid pennan/Rickard Kentander

 

 


==== Samtalskvällar om #metoo ====

18 november, 2017

 

Humanisterna Syd bjuder in till samtalskvällar om #metoo i Lund och Malmö.

– Pubkväll i Malmö: 28 november kl 18.00 på Sir Tobys, Davidshallsgatan 21

  • Pubkvällen i Malmö är öppen för allmänheten.

– Humanistfika i Lund: 11 december kl 18.30 på Bantorget 5

  • Humanistfika är för medlemmar men ta gärna med intresserad och nyfiken vän!

Medborgarkampanjen #metoo har växt enormt. Sedan oktober har miljoner kvinnor vittnat på internet om att de blivit sexuellt hotade eller antastade av män. Det handlar inte bara om närmanden som går över gränsen, utan besvärande ofta är det män som utnyttjat sin maktposition för att ofreda eller tvinga till sig sexuella tjänster.

Bara i Sverige har vi de senaste dagarna sett upprop från 576 skådespelare, 4446 jurister, 1993 musiker och 1319 politiker. Detta utöver alla enskilda kvinnors vittnesmål.

Många av oss, kvinnor som män, reagerar å ena sidan krasst och igenkännande samtidigt som vi häpnar över den enorma omfattningen. Vissa menar att #metoo är den största kvinnorörelsen sedan rösträtten. Den har chans att leda till verklig insikt och varaktig förändring.

Det finns mycket att reflektera över. Var det bättre eller sämre förr? Är antalet förövare så många att det är rimligt att tala om den mänskliga naturen snarare än ett fåtal rötägg? Visar detta hur vi människor egentligen drivs av djuriska instinkter, och kan vi övervinna dem? Är varje kultur blind inför sina egna sunkiga normer? Kan vi bli bättre? Vad gör vi nu?

Även i EU parlamentet har man debatterat (2017.10.25) och lagt fram en serie rapporter som under de senaste åren avslöjade påståenden om sexuella trakasserier och övergrepp  i Strasbourg parlamentet .

Parlamentets talesman Marjory Van den Broeke bekräftar att det finns fall som är inrapporterade de senaste åren. Hon tillade att ”lämpliga åtgärder” hade tagits men avböjt att kommentera vidare p.g.a. ”sekretesskäl”.  Källa:

 

Varmt välkomna på samtalskväll i humanistisk anda.

 

Vid pennan/Rickard Kentander


Ceremonier – minikonferens i Lund

16 november, 2017

I början av november, i Lund, anordnade Humanisterna Syd en minikonferens för verksamma officianter i södra Sverige.

Tanken var att officianterna skulle få en möjlighet att få träffas och utbyta erfarenheter samt samtala kring vad det innebär att vara utbildad och examinerad officiant av Humanisterna. I skrivande stund finns det i riket ett 30-tal utbildade officianter med varierande uppdrag.

Närvarande var Nina Faartoft från Danmark, Gunnar Hjert, Yvonne Jandréus, Bodil Adler, Helen Hansson samt Kåge Klang. Även intresserade medlemmar hade infunnit sig.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Gunnar Hjert: Vår nestor, med mångårig erfarenhet, berättade om sina upplevelser och om hur han bemöter och genomför sina ceremonier. Han nämnde att under de tre senaste åren hade han haft ca 70 begravningar per år.  Gunnars röda tråd: Inga religiösa inslag förekommer i ceremonin, men i övrigt har de anhöriga alltid sista ordet i planeringsarbetet.

Yvonne Jandréus med adress Skivarp är den enda i Skåne som har laglig vigselrätt utöver namngivning samt begravning. Vigselrätt får man genom att ansöka hos Länsstyrelsen. Yvonnes röda tråd: Det är den som ska namngivas, vigas, begravas som är huvudperson.

Kåge Klang: Den nyfödde välkomnas till livet och vår gemenskap. De unga i vår humanistiska konfirmation bekräftas under vägen till att bli vuxen och de som vigs välkomnas till sin partners släkt och vänner. I begravningsakten tar vi avsked av den avlidne, för att gemensamt återgå till livet. Kåges röda tråd: att samtal kring önskemål och intentioner är A och O samt att inga detaljer får glömmas.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Boel Adler: Utbildad sångpedagog och har i Simrishamn en vacker lokal som används till ceremonier sommartid, en renoverad lada utrustad med konsertflygel och ljudanläggning, och med det underbara Österlenlandskapet utanför.

Boels arrangemang inför en ceremoni. www.ribbingsberg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen Hansson: adress Malmö och nyexaminerad officiant, hösten 2016. Helen tar uppdrag som barnvälkomnande och begravningar i Malmö och södra Skåne.  Helens röda tråd: att kunna vara behjälplig och att skapa en minnesvärd stund att vila och glädjas i.

Vårt danska systerförbund var också representerat av Nina Faartoft, som är ceremoniansvarig i det danska Humanistisk Samfund.

När det gäller att utbilda officianter i Sverige och Danmark är skillnaderna inte så stora. Man utbildar sina officianter för att kunna utföra Navnefest, Bryllup, Begravelse samt Konfirmation. Båda förbunden betonar också starkt att det är kvalitet som gäller vid utbildning samt examinering av officianterna. Eftersom Danmark fortfarande har en statskyrka stöter man på en del problem när man vill utföra sina icke religiösa ceremoniella uppdrag.

I Sverige erbjuder Humanisterna officiantkurser som leds av Irene Rune och Urban Jansson. Under kursen fördjupar de kunskaperna kring barnvälkomnande, vigsel och begravning och deltagarna ges tillfälle att lära sig rutiner och kvalitetssäkering kring ceremonierna och att kunna genomföra dem.

Officianterna var överens om att förbundet bör diskutera följande:

  • Vigselrätten bör avskaffas för religiösa samfund.
  • Förbundet bör se över gemensam prissättning

Vid pennan/Rickard Kentander