Humanisterna Syd – styrelsen 2015

23 juli, 2015

Här är en presentation av styrelsen för Humanisterna Syd, vald på årsmötet den 27 april 2015. Nedan även revisorer och valberedning.

Magnus Timmerby

Magnus Timmerby, ordförande
Humanismen är en livsfilosofi för människor som tror att det går att leva ett meningsfullt liv grundat i rationalism och medmänsklighet, utan religion eller andra övernaturliga idéer. Humanismen omfattar en vetenskaplig världsbild, kritiskt tänkande och omtanke om andra människor.

Som humanist är jag mycket nyfiken på livets stora frågor. Och jag tror att svaren söks bättre genom vetenskap, filosofi och kultur än genom heliga böcker, heliga män och mystiska upplevelser.

Jag vill gärna lyfta fram en humanistisk etik som kontrast till moralsystem grundade i tradition eller religion. Mänskligheten står inför svindlande tekniksprång inom bioteknik, konstgjord intelligens, energi, vapenindustri etc. Det hjälper oss knappast att ängsligt hålla fast vid dunkla föreställningar om hur världen fungerar. Istället borde vi utforska framtidens möjligheter och risker utifrån en öppen och framåtblickande diskussion.

Några av mina intressen är hur vi kan främja kritiskt tänkande i skolan, hur samhällsbeslut kan fattas på mer evidensbaserad grund, och hur begrepp som andlighet och själavård kan befrias från mysticism och förstås på ett mänskligt sätt.

Jag är även ledamot av Humanisternas förbundsstyrelse där jag bland annat är kontaktperson för internationella relationer samt ceremoniverksamheten. Vi erbjuder icke-religiösa alternativ för barnvälkomnande, vigsel, begravning och andra högtider.

När jag har möjlighet besöker jag gärna kolleger i den internationella humaniströrelsen. De gör ett viktigt arbete, ofta i rejäl motvind. Till vardags jobbar jag som konsult inom industri och IT.

Max

Max Eskilsson, ledamot
Förnuft, kritiskt tänkande och medmänsklighet är oerhört viktiga värden. För mig har det alltid varit självklart att vilja se en sekulär stat och ett samhälle som präglas av mer humanism. En stor utmaning för oss som tror på det sekulära samhället är det faktum att det religiösa kommit att kopplas samman med det goda, medan vi mer humanistiskt lagda nog ofta uppfattas som lite lätt kallt rationalistiska och rentav tråkiga. Världen sett ur ett sekulärt perspektiv består dock självklart av mycket förunderligt, spännande och rentav underbart i sig. Egentligen finns alltså ingen motsättning. Att tro på någonting större, övernaturligt kan säkerligen för många vara betryggande och inte minst tröstgivande, men risken finns att det blir konformistiskt, begränsande och i värsta fall något som präglar lagstiftningen. Att som människa själv få fritt reflektera och därefter agera är extremt viktigt och något fler världen över måste få möjlighet till.

Jag är 24 år gammal och min uppväxt ägde rum i Malmö, men sedan några år bor jag i Lund där jag till vardags läser statsvetenskap. Tidigare har jag även läst bland annat grund- och fortsättningskursen i praktisk filosofi. Rent ideologiskt kallar jag mig själv liberal utan komplicerande och förvirrande extraprefix, men vänder mig mot kollektiviserande förmynderi och tror på värdet av en social grundtrygghet.

Björn J foto

Björn Johnson, ledamot
Ett sekulärt samhälle är en utopi att sträva emot, men en sekulär stat är ett realistiskt mål. I mitt arbete som forskare inom narkotikapolitik och narkomanvård har jag tyvärr kunnat konstatera att vi är en bra bit från det målet – religiösa och andra kunskapsfientliga organisationer utövar inflytande både som lobbygrupper och som utförare inom den offentliga sektorn. På andra områden, exempelvis inom skolans värld och när det gäller yttrandefrihetsfrågor, har religionerna flyttat fram sina positioner de senaste decennierna. Det är en utveckling som måste motverkas.

Jag är född 1971, skåning sedan början av 1990-talet. Bor utanför Staffanstorp och arbetar på Malmö högskola. Avstår partipolitik men ser mig själv som liberal vänster. Jag ogillar moralism men tycker att det är någorlunda häftigt att betala skatt. Republikan, såklart.

CALO

Catarina Löfqvist, ledamot
Medelålders elkraftingenjör som arbetar med nationell krisberedskap inom elförsörjningen.

Jag kan förstå och respektera det kulturhistoriska värdet, vissa traditoner och gemenskapen som finns inom kyrkor och religionen.

Humanist sedan några år tillbaka då jag uppmärksammade det galna med religiösa friskolor och att många lever under kulturella och religiösa regler som berövar deras rättigheter och egna val. Att tron är så viktig att det kan styra livet eller samhället och påverka andra eller ännu värre, döma andra för sitt levnadssätt är däremot helt främmande för mig.

Religionsfriheten är viktig men särlagstiftning för vissa troende eller religiös projicering är jag emot. En gemensam värdegrund och sekulär lagstiftning sätter gränser och ger människor den frihet de behöver. En sekulär lagstiftning behövs för att ge alla en möjlighet att utvecklas i en demokratisk värld med mänskliga rättigheter, jämlikhet och frihet för individen att fritt välja utbildning, partner och livsstil.

Hans

Hans Schiött, ledamot, kassör
Pensionerad ingenjör som håller igång min medmänskliga ådra i hjälporganisationen Lions och i Humanisterna och som håller i gång min tekniska ådra i min bostadsrättsförening.

Har alltid, från min vetenskapliga bakgrund, försökt hålla isär tro och vetande. Det gör mig till en ateist som gärna arbetar för att förbättra mänskliga rättigheter och för ett sekulärt samhälle.

Ledamöter är även:

Caroline Bilander
Lina Hedman
Evelina Lindén
Arthur Miller
Nova-Jeanette Nilsson

Revisorer
Christina Björklund (ordinarie)
Stefan Brandt (suppleant)


25 maj: Framtidens ceremonier

20 maj, 2015

Förmedling av officianter till ceremonier, bl a barnvälkomnanden, vigslar och begravningar, är en viktig och växande verksamhet för Humanisterna. Intresset för borgerliga ceremonier blir allt större i samhället, och Humanisterna är angelägna om att kunna möta de önskemål som framförs till dem, främst via hemsidan humanisterna.se.

Humanisterna Syd känner ett behov att diskutera dels de utvecklingstendenser inom ceremoniverksamheten som kan urskiljas nu, dels de framtidsperspektiv, både innehållsmässigt och organisatoriskt, som kan finnas hos olika intressenter.

Vi inbjuder därför till en diskussion på temat Framtidens ceremonier:

Måndagen den 25 maj kl 18.30
IOGT:s lokaler, Bantorget 5, Lund (en halv trappa upp)
Fri entré

En panel inleder samtalet:

 • Gunnar Hjert, Ö Göinge, erfaren humanistisk officiant i Skåne
 • Irene Rune, Stockholm, samordnare av ceremoniverksamheten i förbundet Humanisterna sedan många år
 • Shirine Stjernfeldt, begravningsentreprenör, officiant och musikalartist
 • Magnus Timmerby, ordförande i Humanisterna Syd och ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse

 


Handlingar till årsmötet 27 april 2015

13 april, 2015

Bästa medlem! Nedan finns handlingarna inför Humanisterna Syds årsmöte den 27 april 2015 kl 18.00 i sal 4, Ungdomens hus, N Skolgatan 10 B, Malmö (karta). Alla medlemmar är välkomna och har rösträtt på årsmötet.

Pontus Böckman

Pontus Böckman

Kallelse har tidigare gått ut i medlemsmejl och här på hemsidan.

Särskild gäst är Pontus Böckman som direkt efter årsmötet kommer hålla ett kort föredrag om föreningen Vetenskap och Folkbildning och deras verksamhet. Pontus är ordförande i VoF Skåne och även ledamot av VoF:s förbundsstyrelse.

Hålltider för årsmötet

Kl 18.00 Årsmöte
Kl 20.00 (ca) Förfriskningar, föredrag av Pontus Böckman
Kl 21.00 (ca) Slut

Handlingar till årsmötet


15 april: Föredrag om aktiv dödshjälp

3 april, 2015

”Aktiv dödshjälp vid obotlig sjukdom – varför straffbart i Sverige?”

Kom på öppet föredrag i detta angelägna ämne med professor Staffan Bergström, som också är styrelseledamot i Humanisterna Gotland.

 • Onsdagen den 15 april kl 18.30
 • Spolegatan 1R, Lund (karta – nära Clemenstorget)
 • Inträde 60 kr

Staffan Bergström

Humanisterna har i sitt idéprogram tagit ställning för dödshjälp:

 • Individen ska ha rätt att på egen begäran få hjälp att dö när fortsatt liv innebär ett oacceptabelt lidande som den drabbade inte vill bära.
 • Lagstiftningen ska ha som utgångspunkt att individen har rätt till ett värdigt slut på livet. Frågan om aktiv dödshjälp bör utredas i en allsidig statlig utredning.

Lyckad samtalskväll med FEMEN-aktivisten Jenny Wenhammar

3 april, 2015

”Det var mycket länge sedan jag kände glöden inom mig när jag lyssnade på en annan människa men det gjorde jag ikväll när jag lyssnade på Jenny Wenhammar!”

Så kommenterade en av våra medlemmar samtalskvällen i måndags. Vi tackar Jenny för att hon ville vara vår gäst. Det blev ett givande samtal om konstnärlig frihet och hur ickevåldsaktivism behövs för att stärka och upprätthålla demokratin.

Mer om Jenny kan ni se här:

Priset för aktivism (SVT)

Katolska kyrkan stormad av aktivister (Aftonbladet)

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin


30 mars: Samtalskväll – tema civilt motstånd

25 mars, 2015

Medlemmar i Humanisterna hälsas välkomna på samtalskväll i Lund med en särskild gäst.

Tema: Civilt motstånd – när är det rätt?

 • Datum: måndagen den 30 mars kl 18.30
 • Plats: IOGT-huset, Bantorget 5, Lund (en halv trappa upp)

Vi bjuder på fika.

OBS: Endast för medlemmar. Föranmälan krävs. Om du vill komma, meddela oss på syd@humanisterna.se.

Vår gäst denna kväll är Jenny Wenhammar, konstnär och aktivist. Jenny kommer att berätta om konst som provocerar, om sina uppmärksammade aktioner med FEMEN, och om hur extremism och hot kan förändra människor och samhället. Hon har ställt ut konst hos galleri Rönnquist och har senare gjort en aktion mot honom och Pegida, samt försvarar Lars Vilks, yttrandefriheten och blasfemisk konst.

FEMEN föddes i Ukraina 2008 och skapade rubriker i Sverige för aktionen i Almedalen under Reinfeldts tal, aktionen i Stockholmsmoskén mot Muslimska Brödraskapet, samt här i aktionen i katolska domkyrkan i Stockholm för aborträtten:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18270133.ab

Femen har även jobbat nära Charlie Hebdo, och det var Femens ledare Inna Shevchenko som talade just när skotten i Köpenhamn kom den 14 februari i år. Innas tal kan höras här.

Efter Jennys berättelse öppnar vi för ett spännande samtal om uttrycksfriheten och vilken plats aktivism har i en demokrati.

Välkomna!


KALLELSE: Årsmöte 27 april 2015

8 mars, 2015

Medlemmar i Humanisterna Syd kallas till årsmöte måndagen den 27 april 2015 kl 18.00. Plats är Ungdomens hus (sal 4, en trappa upp), Norra Skolgatan 10 B, Malmö.

Efter årsmötet blir det förfriskningar och en gästtalare.

Kl 18.00 Årsmöte
Kl 20.00 (ca) Fika, föredrag
Kl 21.00 (ca) Slut

Motioner till årsmötet från en eller flera medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 6 april. Motioner ska adresseras till syd@humanisterna.se.

Förslag till dagordning samt övriga årsmöteshandlingar läggs ut på Humanisterna Syds hemsida senast måndagen den 13 april och kan från och med samma datum fås i elektronisk form från syd@humanisterna.se. Även detaljer om föredraget läggs ut på hemsidan.

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 98 andra följare