Årsmötet flyttat till nätet!

21 mars, 2020
 • Datum: tisdag den 24 mars kl 18.00 (enligt tidigare kallelse)
 • OBS! Anslut redan kl 17.30 för ljudtest!

Nedan följer hålltider, instruktion för hur du ansluter, samt hur du som medlem gör för att begära ordet och rösta via nätet. Du kan testa redan nu!

Varför vi flyttar årsmötet

Vi i styrelsen tycker det är viktigt att berätta hur vi resonerar nu när många ställer in möten på grund av den pågående pandemin. Vi övervägde länge att hålla årsmötet på plats som planerat, med vissa försiktighetsåtgärder såsom avstånd mellan deltagarna och tillgång till handtvätt. Det finns ju ingen generell avrådan från att hålla mindre möten.

Men vi har nu valt att flytta årsmötet till nätet för att vi själva vill bidra till att minska risken för smittspridning, för att skydda individer och för inte belasta sjukvården. Vår lokalavdelning har flera medlemmar som inte hade kunnat delta på plats då de eller deras närstående tillhör riskgrupper. Vi tar alltså lite extra hänsyn, även om det är en högre grad av försiktighet än vad myndigheterna strikt sett anmodar. Vi har också jobbat hårt för att få tekniken på plats för att de flesta medlemmar ska kunna delta via nätet.

Humanism handlar i grunden om omtanke och att lita till vetenskap och förnuft. Vetenskapen har inte alla svar, prognoser kan ändras snabbt i takt med ny forskning, och etiska avvägningar behövs. I en tid av osäkerhet kring den pågående pandemin vill vi därför uppmana våra medlemmar att hålla huvudet kallt och lyssna på vetenskapligt grundade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra experter. Och framför allt visa extra omtanke till medmänniskor, både närstående och ute i världen.

Vi har också valt att skjuta upp den planerade gästföreläsningen med f.d. förbundsordföranden Mikael Göransson. Mikael vill gärna besöka oss senare i år.

Styrelsen, Humanisterna Syd

Hålltider

VIKTIGT! Vi vill be alla, även du som har god datorvana, att koppla upp er redan kl 17.30 för ljudtest. Detta för att inte behöva slösa värdefull tid på ljudproblem efter att årsmötet börjat. Samtidigt passar vi på och kollar röstlängden. Så fort du testat att ditt ljud (och bild) fungerar bra så kan du titta bort (men lämna mötet uppkopplat!) och titta tillbaka kl 18.00 när mötet börjar.

 • 17:30-17:50  Ljudtest och preliminär kontroll av röstlängd. Ring 0700487508 om du behöver hjälp med att ansluta.
 • 18:00  Årsmötet startar
 • 20:00  Årsmötet avslutas (beräknad tid)

Om du känner dig osäker ordnar vi extra support dagen innan årsmötet, alltså måndag den 23 mars. Ring kl 17.00-18.00 till:

Caroline (PC och Android): 0700487508
Magnus (Mac och iPhone): 0762788726

Hur du kopplar upp dig

Följ dessa fem steg för att ansluta till mötet och testa ljud och bild. Testa gärna redan nu. Vi använder Zoom som funkar med de flesta datorer och mobiler.

Vi rekommenderar dator hellre än mobil för att kunna läsa dokument och yrkanden som visas på skärmen.

Eftersom vi måste upprätta en närvaroförteckning, vilket blir till underlag för röstlängd, ber vi dig att fylla i hela ditt namn, alltså för- och efternamn, när du ansluter.

1) Se först till att du har tyst i rummet, annars blir det stökigt för alla.

2) Bäst ljud får du om du har headset (hörlurar och mikrofon), men du kan också använda din dators inbyggda ljud. Sätt också gärna på video eftersom ansiktsuttryck och kroppsspråk betyder mycket.

3) Anslut till mötet här: https://zoom.us/j/260202637

Länken kommer automatiskt föreslå dig att ladda ner Zoom, som är gratis och tar ett par minuter att installera. Du kan också ladda ner Zoom från Google Play eller Apple App Store.

(Om du inte vill installera finns också möjlighet att köra Zoom direkt inifrån din webbläsare, vilket dock ibland funkar lite sämre. Om du föredrar detta, avbryt nedladdningen två gånger så bör du se alternativet ”join from your browser” längst ner på sidan.)

4) Gör ljudtest med ”Test Speaker & Microphone”. Här är instruktion.

Om du har ljudproblem, kontrollera först att Zoom är inställd på rätt mikrofon och högtalare (särskilt om du har headset). Sedan, kontrollera att mikrofon och högtalare är påslagna på din dator.

5) Slå på deltagarlistan (”Participants”) och finn knapparna “Raise hand” och ”Yes”. Dem kommer du behöva under mötet för att begära ordet och rösta.

Mer Zoom-tips.

Mötesordning

För att ett årsmöte ska löpa på smidigt när det sker online är det extra viktigt att det finns tydliga förhållningsregler så att alla ska kunna komma till tals och att beslut sker på ett demokratiskt riktigt sätt. Därför har styrelsen föreslagit följande mötesordning.

Mötesordförande och mötesvärd

För att leda och dokumentera mötet har mötesordföranden hjälp av en mötesvärd, som bevakar vem som begär ordet och slår på en mikrofon i taget.

Hur du som medlem deltar

För att rösta, använd knappen “Yes” i Zoom. Normalt finns inga ”nej”-alternativ på dagordningen, bara olika alternativ att rösta ja till eller avstå.

För att begära ordet, använd knappen ”Raise hand” i Zoom. När du får ordet berättar du först vilken typ av yttrande du vill göra:

 • Yttrande: 60 sekunder
 • Replik: 30 sekunder
 • Yrkande: 3 minuter (se nedan!)
 • Ordningsfrågor: 30 sekunder

Talartiden är begränsad för att få ett mer tillgängligt möte där alla som vill ska hinna yttra sig.

Alla yrkanden måste mejlas till mötesvärden på adressen syd@humanisterna.se

Ett yrkande är samma sak som ett yttrande, alltså att du vill säga något under mötet. Skillnaden är att ett yrkande också innehåller ett förslag på beslut. Alla yrkanden som kommer fram under mötet eller som redan finns i handlingarna, måste röstas om på mötet. Vill du få tid att skriva ett yrkande under mötet så begär du ordet och berättar detta för mötet, så kommer du få tid att formulera ett yrkande.

Väl mött!

Styrelsen


Video: Året 2019

11 mars, 2020

Vår fina verksamhetsberättelse för 2019 kan förtjäna en extra blänkare, även om den också ingick som del av de formella årsmöteshandlingarna.

Syntolkning

Humanisterna Syd – Verksamhetsberättelse 2019

Gäster:

 • Per Bauhn, professor i praktisk filosofi
 • Teddy Winroth, kriminalpsykolog
 • Inas Hamdan, debattör
 • Sameh Egyptson, författare till ”Holy White Lies”
 • Rosi Hageberg, debattör

Evenemang:

 • Fadimedagen Malmö 2019 med supergäster. Samarrangemang med GAPF
 • Malmö Pride och Lundapride. Med VoF
 • Kosovo-krigets tystade kvinnor
 • Våldsbrott och upplevd oro: Vad säger vetenskapen? Samarrangemang med VoF

Debatt:

 • Debatt: Därför är det viktigt att gå Pride
 • Arabiska bokmässan, Malmö: Debatt med Islamiska förbundet
 • Debattinlägg: Om hedersförtryck
 • Kommentar: ”För lättklädd” för Malmö-buss

Skolbesök – 19 klasser totalt:

 • Malmö Latin
 • Polhemsskolan, Lund
 • NTI-gymnasiet, Lund
 • Klara teoretiska, Malmö
 • Furuboda folkhögskola, Malmö
 • Sandagymnasiet, Huskvarna

Humanistfika i Lund:

 • Att stötta människor i kris
 • Omtanke och ansvar
 • Att inspirera andra
 • Kärlek
 • Klimathotet

Mer humanistfika i Lund!

 • Från kristen till humanist
 • Uppväxt i Sverige, omgiven av konservativ islam
 • Hur blev du humanist?
 • Ateist eller agnostiker?

Arbetsgrupper:

 • Humanistisk samtalsperson
 • Humanistiska ceremonier
 • Programplanering
 • Digitala kanaler
 • Idéprogrammet

Resor:

 • Amsterdam: Celebrating Dissent
 • Kalmar: Humanistforum 2019 – samarrangemang med Humanisterna Kalmar
 • Stockholm: Humanisternas höstkonferens

Seminarier, kurser:

 • Humanist år 2045 – Vad gör Humanisterna om 25 år?
 • Studiecirkel i Malmö: Humanism som sekulär livsåskådning
 • Malmö: Pubkvällar
 • Helsingborg: Introduktion till Humanisterna

Internet

 • Instagram, facebook, meetup, webben

Ja det var nog allt…

PS. Allt ideellt, nära nollbudget 🙂

Mot nya höjder 2020!


Handlingar till Humanisterna Syds årsmöte 2020

10 mars, 2020

Nedan finns handlingarna till Humanisterna Syds årsmöte 2020. Kallelse har gått ut tidigare.

Som gästtalare har vi nöjet att välkomna f.d. förbundsordföranden Mikael Göransson som kommer berätta om Humanisternas 40-åriga historia. Mikael är också en av Humanisternas flitigaste officianter med 1300 genomförda ceremonier!

Mikael Göransson
Humanisterna 40 år

Årsmöteshandlingar

En motion har inkommit:

Väl mött!


Bilder från föredraget ”Religionsfrihet i en sekulär demokrati”

6 mars, 2020

Ett par bilder från vårt föredrag i går på Lunds stadsbibliotek.

Religionsfrihet i en sekulär demokrati

Sverige har en mångfald av religioner och livsåskådningar. Vi värnar religionsfriheten samtidigt som vi har en öppen, kritisk debatt. Vad innebär religionsfriheten mer specifikt och har den några gränser i ett sekulärt samhälle? Hur garanteras religionsfriheten av den sekulära staten? Hur ser Humanisterna på dessa frågor?

Föredrag och diskussion med Magnus Timmerby, ordförande i Humanisterna Syd.


26 feb: Panelsamtal: Religionens roll i samhället

24 februari, 2020

Välkomna på panelsamtal!

Humanisterna Syd deltar i panelsamtal på temat Religionens roll i samhället, arrangerat av Hyllie Park folkhögskola:

VILKEN ROLL SPELAR RELIGION i ett modernt demokratiskt samhälle? Spelar den någon roll? Har den någon plats alls och i så fall vilken? Allt fler diskuterar idag dessa frågor vilket är ganska häpnadsväckande mot bakgrund av ett 1900-tal då prognosen för religionens fortlevnad var minst sagt dyster. Stat, samhälle, individ och grupp. Hur ska vi förhålla oss till varandra? Vad behöver vi enas runt för att hålla ihop som samhälle och vad behöver individen själv få bestämma? Var går gränsen mellan privat och offentligt? Vad ska lagstiftningen reglera och vad ska den hålla fingrarna borta ifrån?

VÄLKOMMEN TILL ETT SAMTAL där olika perspektiv bryts mot varandra men också i dialog söker samförstånd.

MAGNUS TIMMERBY – Ordförande i Humanisterna Syd

PER KRISTIANSSON – Stiftsadjunkt i Lunds stift för teologi och mission

HASNAIN GOVANI – Handläggare för religiösa minoriteter på Myndigheten för stöd till trossamfund

ROLAND SPJUTH – Lärare på Akademi för ledarskap och teologi och docent i teologi på Lunds universitet

DANIEL SVENSSON – Moderator, Lärare på Hyllie Park Folkhögskola


KALLELSE till årsmöte 24 mars 2020

23 februari, 2020

Medlemmar i Humanisterna Syd kallas härmed till årsmöte med gästföredrag.

Mikael Göransson
Humanisterna 40 år

Årets gästföreläsare är Mikael Göransson, som var förbundsordförande 1995-1999. Mikael är också en av Humanisternas flitigaste officianter, med nära 1000 humanistiska och borgerliga vigslar i bagaget. Mikael kommer berätta om förbundets 40-åriga historia som nyligen firades i Stockholm med fem av de senaste ordförandena samlade: Anna Bergström, Christer Sturmark, Ludvig Grahn, Carl-Johan Kleberg och Mikael Göransson.

Hålltider:

 • Kl 18.00 Årsmöte
 • Kl 19.00 (ca) Fika och föredrag med gäst
 • Kl 20.30 (ca) Slut

Motioner till årsmötet från en eller flera medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 10 mars och adresseras till syd@humanisterna.se.

Förslag till dagordning. Årsmöteshandlingarna kommer publiceras senast tisdagen den 17 mars på Humanisterna Syds hemsida samt medlemsbrev.

Väl mött!

Styrelsen för Humanisterna Syd


Tipsa valberedningen

10 februari, 2020

Efterlysning av engagerade medlemmar!

Snart dags för årsmöte. Det innebär val av styrelse till Humanisterna Syd. Vill du påverka mer än bara genom ditt medlemskap? Vill du lära dig mer om styrelsearbete i föreningar? Vill du förändra? Om du vill något av detta, anmäl intresse för en plats i styrelsen, som ordinarie ledamot eller ersättare, till kriisaandree@icloud.com. Berätta lite om dig själv i meddelandet, som t ex varför du är medlem i Humanisterna och vad du skulle vilja åstadkomma i styrelsen. Vi kommer att kontakta dig per telefon, så lämna ditt telefonnummer och tala gärna om för oss när det är lämpligt att vi ringer dig.

Vi ser fram emot din anmälan!

Hälsningar

Marie Andrée och Stig Larsson

Valberedningen Humanisterna Syd


Skolbesök med Humanisterna Jönköping

4 februari, 2020

Måndagen den 3 februari var vi åter inbjudna till Sandagymnasiet i Huskvarna för deras årliga temadag Religioner i vår tid. Vi presenterade humanism som livsåskådning för 14 klasser under dagen. Andra livsåskådningar var judendom, kristendom, islam, hinduism och naturreligion.

Vi tackar Sandagymnasiet och Humanisterna Jönköping för gott samarbete!


Tre skolbesök i januari

27 januari, 2020

Vi har hunnit med tre skolbesök i januari, och fler är inbokade. En bra chans för elever i gymnasiet och folkhögskola att få höra om humanism som livsåskådning, den sekulära demokratin och relaterade frågor.

Vi tackar S:t Petri gymnasieskola i Malmö, Hyllie Park folkhögskola och Malmö folkhögskola!


12 dec: KALLELSE fyllnadsval

7 december, 2019

Vi är glada att meddela att en tredje person är nominerad att komplettera Humanisterna Syds valberedning: professor emeritus Stig Larsson. För att besluta om detta personval är medlemmar välkomna till möte.

Mötet blir kort (ca 10 minuter) med fyllnadsvalet som enda punkt, och sker en kvart före tidigare annonserat Humanistfika i samma lokal.

Not: Kvällens Humanistfika börjar kl 18.30 i samma lokal.

Frågor kan ställas till styrelsen: syd@humanisterna.se