Summering av Fadimedagen i Malmö, 21 januari 2018

4 februari, 2018

Tack till Anders Moberg för denna fina summering och foton. Fadimedagen i Malmö är en del av de årliga Fadimedagarna i hela Sverige.

AFFISCH 1 Fadimedagen 20180121 Malmö

Söndagen den 21 januari 2018 var det exakt 16 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin pappa i Uppsala. Han sköt henne med tre skott, två i huvudet och ett i kroppen. Hon hade i flera år fört en modig och ganska ensam kamp mot förtrycket i så kallade hederskulturer, där familjerna och släkterna är det stora hotet mot individens egen vilja till självvalt liv. Den eller de som anses hota eller skämma ut släktens heder blir ibland mördade. Så skedde med Fadime. Två månader innan hon mördades hade hon talat inför Sveriges riksdag. Fadime hade också kontaktat Sara Mohammad som hade startat föreningen GAP, Glöm aldrig Pela, efter hedersmördade Pela Atroşi 1999. När Fadime själv blivit mördad ändrade Sara namnet till GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime.

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.09.15Varje år sedan mordet i januari 2002 har GAPF hedrat Fadimes och andra kämpars minne med minnesceremonier, tal, debatter och information om kampen mot hedersvåld. GAPF ägnar mellantiden åt att informera på skolor, diskutera med och påverka socialtjänst, rättsväsende, forskare, politiker, samt hjälpa utsatta personer. Stödboenden finns, liksom kontakter på olika håll i samhället. I Malmö högtidlighöll man söndagen den 21 januari 2018 minnet över Fadime Şahindal med en informations- och debattdag i Rådhuset vid Stortorget. Ungefär 75 personer deltog. Evenemanget var ett samarbete mellan GAPF region syd, Humanisterna Syd och Humanisthjälpen, med benäget bistånd från Malmö kommun, ABF och Länsstyrelsen. Årets tema 2018 var: Jämställdhet eller könsapartheid?

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.11.33

Mariam Taheri

Eftermiddagen inleddes med ett kort anförande av Magnus Timmerby, som i sin tur introducerade ordföranden för GAPF Syd, Mariam Taheri. Hon började med att berätta om när hon som ung flicka frågade sin pappa i Iran vad apartheid var? Han hade då berättat om Sydafrika, men Mariam gick sedan vidare med att berätta om könsapartheiden i mullornas islamistiska Iran. På så sätt kom hon in på det som skulle vara årets fokus.

 

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.09.54

Stina Malmqvist

Efter Mariam Taheris anförande så skulle egentligen årets GAPF-pristagare Juno Blom som är verksam mot hedersvåld vid länsstyrelsen i Östergötland ha talat. På grund av väderproblem vid flyget kunde hon inte komma ned till Malmö, och därför visades hennes tal från GAPF-galan i Stockholm kvällen innan där hon berättade om kampen. En annan eminent medarbetare, Christina ”Stina” Malmqvist, som arbetar som hederssamordnare i Lund och även 60% i hedersvåldsteamet vid länsstyrelsen i Östergötland fick tala istället. Eftersom hon är kollega till Juno Blom, och själv är mycket kunnig, kunde Stina Malmqvist mycket väl redogöra för statistiken mellan 2014 och 2017.

 

 

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.32.06

Vi fick bl.a. veta att den statistik vi denna eftermiddag fick ta del av var rikstäckande, och sträckte sig mellan 2014 och 2017.  År 2014 startade en rikstäckande telefonjour som tar emot i snitt 600 ärenden om året från berörda och utsatta personer för hedersproblematik. Dessa 600 ärenden handlar om cirka 800 personer per år, varav flertalet är minderåriga. De som hör av sig jobbar ofta vid Socialtjänsten, medan skolor och poliser kommer på andra plats. Ibland kan dessa personer känna en lättnad över att få sin egen oro bekräftad av hedersteamet. I snitt 9 fall i månaden rör tvångsgifte och/eller om att bli bortförd. Man har 135 bekräftade fall av bortförda barn och ungdomar ut ur Sverige sedan 2014.

Exempel på hedersförtryck kan vara att flickan måste gå direkt hem från skolan, eller hämtas upp efter skolan av pappa eller bröder, att hon får sin mobiltelefon kontrollerad, att hon inte får vara med på idrotten, läger, utflykter och sexualundervisning i skolan. Det kan handla om att hon inte får ha killkompisar och pojkvän, eller välja vem hon ska gifta sig med. Mest är det unga flickor som drabbas. Däremot lider även unga män och pojkar, homosexuella män och vuxna kvinnor under detta klanhederssystem. Vissa ungdomar börjar bete sig utåtagerande för att bryta mot övervakningen, smyga med hemliga kärlekar och ibland skolka för att få en stund med den man är kär i. I vissa fall leder det till mord på den eller de personer som släkten anser ha dragit skam över dem.

 

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.10.14

Gunnar Hjert

Efter Stina Malmqvists redovisning så framfördes två dikter på temat hedersförtryck precis före respektive efter pausen. Dikterna var skrivna av den eminente Devin Rexvid vid Umeå universitet och lästes upp av Anders Moberg före paus, och av Gunnar Hjert efter pausen.

 

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.10.04

Vid fyratiden efter pausen inleddes del två med Gunnars diktläsning, och därpå en paneldebatt på årets tema om könsapartheid. I panelen stod från vänster Stina Karlgrund, polisintendent i Region Syd, Margot Olsson, kvinnofridssamordnare i Malmö Stad, Mariam Taheri, socionom och ordförande för GAPF Syd, samt Stina Malmqvist, hederssamordnare i Lund och medlem i hedersvåldsteamet vid länsstyrelsen i Östergötland. I mitten ställde sig dagens moderator Magnus Timmerby, ordförande för Humanisterna Syd.  Magnus började med att fråga deltagarna om det finns könsapartheid? Alla svarade ja på den frågan och gav skilda exempel på det. Stina Karlgrund från polisen påpekade dock vid ett tillfälle att när polisen väl kommer in i sådant ärende, är det väldigt svårlöst, eftersom alla vittnen håller tyst.

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.10.29

Panelsamtal

Mariam Taheri påpekade att det har daltats för länge med islamister och kulturrelativister som propagerar för skilda badtider för män och kvinnor på badhusen, eller när islamiska skolor låter pojkarna sitta där framme i skolbussarna och flickorna där bak. GAPF’s ståndpunkt och kritik ligger i att Myndighetssverige i alltför stor utsträckning lägger sig platt för kraven från islamisterna och kulturrelativisterna vilka arbetar för en strikt konservativ religiositet och könsapartheid.  På så sätt vinner dessa mer mark, vilket inte är bra. Även en diskussion om huruvida det var bra eller dåligt med burkini för att få vissa invandrarflickor till att simma blossade upp. Där gick åsikterna isär mellan panelen och några i publiken.

Kvinnofridssamordaren Margot Olsson sa att Malmö Stad har upplevt en klar ökning under det senaste året av unga tjejer som behöver skydd mot hedersförtryck. Däremot var hon själv osäker på vad orsaken var. Alla i panelen var däremot rörande överens om att könsapartheiden var verklig och att förtrycket relaterat till släktheder har ökat, samtidigt som medvetenheten hos svenska myndigheter och allmänhet också har ökat. Magnus Timmerby frågade sedan vad man har gjort i dessa fall och fick några olika exempel. Något som väckte frågor och tveksamhet hos några i publiken var diskussionen om slöjan som symbol. En ung kvinna från Eritrea iförd hidjab hävdade att hon bar sin slöja för att få en personlig relation till Gud, varpå Mariam Taheri från GAPF kontrade med att vår kritik i första hand handlade om minderåriga, inte vuxna som kan välja själva. Några observatörer från Socialdemokraterna, Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet hade kommit och lyssnat på panelen. Det var framför allt från dem som polemiken i publiken kom, medan andra luftade motsatta tankegångar. Strax innan 18-tiden avslutades diskussionerna och vi fick mycket nyttigt att fundera på för den fortsatta kampen mot hedersvåldet och hedersmorden.

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.10.39

skacc88rmavbild-2018-02-04-kl-14-10-46.png

Annonser

Fadimedagen 21 Januari 2018 i Malmö

27 december, 2017

Malmö söndag 21 januari

Humanisterna Syd är medarrangör till Fadimedagen även 2018. Det blir en värdig, tänkvärd och kunskapsbyggande minnesdag. Boka in söndagen den 21 januari.

Fadime Şahindal
Född 2 April 1975
Död 21 Januari 2002

 

-Min syster är död, min pappa har dödat min syster! Så börjar ett autentiskt larmsamtal till SOS Alarm klockan 21.54 måndagen den 21 januari 2002. Den som ringer larmcentralen heter Songül Sahindal och hon har just sett sin syster Fadime brutalt mördas av deras pappa.


Fadimedagen med musik och panelsamtal på tema:

’Könsapartheid eller jämställdhet?’

Tid: 15.00 – 18.00
Plats: Rådhussalen i Rådhuset, Stortorget, Malmö.
Program: Musik, panelsamtal, dikter och information från länsstyrelsen Östergötland.
Arrangör: Riksorganisationen GAPF i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, Malmö stad och ABF
Kontaktperson: Mariam Taheri
Kontakinfo mail: maritaheri@yahoo.se
Tillgänglighet: Öppet för allmänheten, fri entré.
Hemsida: www.gapf.se
Medverkande: Se nedan.

PROGRAM FADIMEDAGEN MALMÖ 21 januari

Utdrag ur Fadimes tal i riksdagen november 2001
Juno Blom, länsstyrelsen Östergötland informerar.
Dikter
Paus
Dikter

PANELSAMTAL: FINNS DET KÖNSAPARTHEID?

Stina Malmqvist, hederssamordnare i Lund.

Stina Karlgrund, polisintendent region syd.

Margot Olsson, kvinnofridssamordnare i Malmö stad.

Juno Blom, hedersvåldssamordnare på länsstyrelsen i Östergötland.

Mariam Taheri, ordf. i GAPF Syd.

Samtalsledare är Magnus Timmerby, Humanisterna Syd.

 

Fadimedagarna 2018


Kippavandringen, lördagen den 16 december 2017, i Malmö

19 december, 2017

Judiska församlingens ”Kippavandring” med start från Synagogan i Malmö och mål Stortorget i Malmö gick av stapeln kl. 12.30.

Kippavandringen utgick ifrån Betaniaplan mot Tringeln och vek sedan av mot gågatan och fortsatte längs med Södra Förstadsgatan till Stortorget via G Adolfs Torg. Kortegen sträcktes ut och uppmärksammades av julhandlande Malmöbor och även en del av våra grannar från den danska sidan höjde på ögonbrynen och en del av dem undrade vad syftet är med vandringen. Följet, ca 400–500 personer, bestod av medlemmar ur den Judiska församlingen och männen bar på sin traditionella ”Kippa” .

Olika modeller av ”Kippan”

Kortegen bestod även till en stor del av andra människor som uttryckte sin sympati för våra svenska medborgare vars religiösa alternativ är Judendomen. Humanisterna försvarar rätten att få utöva sin religion fri från all form av hat, våld och rasism eftersom det ingår i de mänskliga rättigheterna att ägna sig åt religionsfrihet och även fri från religion.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Längst fram i ledet gick initiativtagarna till arrangemanget, Peter Vig, Sofia Nerbrand och Jehoshua Kaufman tillsammans med Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kunhke (MP) och Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Även andra person som har  och har haft stor betydelse för arbetet med att motverka det hatiska, våldsamma och rasistiska antisemitismen, syntes i ”Kippavandringen”. Ett hat och våld som under många år har riktats mot svenska medborgare som bara önskar att stillsamt få utforma ett tryggt och meningsfullt liv med Judendomen som sin plattform.

Väl framme vid målet för vandringen inledes det första talet av Alice Bah Kunhke tätt följt av Katrin Stjernfeldt Jammeh, Svante Weyler, ordförande för SKMA, kommunalrådet Torbjörn Tegnhammar (M) även Bassem Nasr talade. Andra på talarlistan var: Allan Widman (L, Mirjam Katzin (V), Torsten Elofsson (KD), Niels Paarup-Petersen (C) och Agge Angusson (Fryshuset).

En av de som lyssnade på talarna var Caroline Bilander, vice ordförande för Humanisterna Syd, och Caroline berättade för Sydsvenskan om hur hennes pappa överlevde Auschwitz och hon tycker att vandringen är viktig så att historien inte glöms bort.

Caroline Bilander

Även vår ”Officiant” Yvonne Jandréus var på plats och nämnde för Expressen/KVP                                                                                                                                                                 – Det är väldigt viktigt detta, jag skulle aldrig åkt till Malmö i dag om det inte var så viktigt. Vi kan inte ha det så här, därför måste vi protestera, säger Yvonne Jandréus.

Yvonne Jandréus intervjuas

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutningsvis så vill undertecknad önska alla ett Gott Nytt År och nedan kan ni avnjuta instrumental musik som spelas under juletid.

 

Vid pennan Rickard Kentander

 

 


Olaglig demonstration-Möllan-Malmö

9 december, 2017

I torsdags- och fredagskväll hölls olagliga demonstrationer på Möllevångstorget i Malmö. Enligt polisen i Malmö skedde det utan godkända tillstånd från dem. Det har i sin tur, med kraftigt avståndstagande, uppmärksammats i olika medier i landet. Nämnas bör att polisen i Malmö själva har valt att polisanmälan händelsen som hets mot folkgrupp.

 

Några axplock:

Hot mot judar under demonstration i Malmö så lyder rubriken i Sydsvenskan lördagen den 9 december, en artikel skriven av Katarina Monikander. Nästa rubrik, i samma tidning är Stå upp för judarna i Malmö, en artikel skriven av Heidi Avellan. Även P4 Malmöhus har uppmärksammat den hätska och olagliga demonstrationen under torsdags- och fredagskvällen samt en uppföljning med Polis ovetande om hotfull manifestation.

Mobben skanderande med högljudd och aggressiv röst, ramsor med uppvigling om att ”Vi har utlyst intifada från Malmö. Vi vill ha vår frihet tillbaka, och vi ska skjuta judarna.” samt ”judarna ska komma ihåg att Muhammeds armé kommer att återvända”.

Foto: Revend Shexo/SR Malmö

Vår egen utrikesminister och justitieminister har också idag kommenterat, den vidriga uppviglingen och det lagstridiga utspelet från pöbeln, på Twitter.

Så här såg det ut i Helsingborg i juli 2017

Där man också skanderade ”Khaybar, Khaybar ya yahud, jaysh Muhammed saufa ya’oud!” och som betyder: ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé kommer tillbaka!”

En önskan, ur humanistiskt perspektiv, är att man framöver under palestinsk flagg och nationalistisk yra, får se text och höra ramsor som ” stå upp för meningsfulla liv”, vi vill försonas med Judarna”,istället för hatpropaganda.

Fotnot: Slaget vid Khaybar utkämpades år 628 mellan Muhammed och dennes styrkor och judarna i staden Khaybar

Humanisterna Syd tar självklart ställning mot all slags rasistisk hatpropaganda. Det är allas vår medborgerliga plikt att protestera. Vi kan inte låta olagligt agerande passera och vars enda syfte är att spridda hat och uppmana generation efter generation att ta till våld. Så därför låt inte denna obskyra händelse, på Möllan, gå obemärkt förbi, som i Helsingborg, utan må alla med förnuft  låta sin röst ge eko i medier men framförallt påverka på det politiska planet både på lokal-, regional- samt riksnivå oavsett politisk tillhörighet.

 

Vid pennan/Rickard Kentander

 


Nolltolerans mot trakasserier

24 november, 2017
Uttalande med anledning av #metoo-kampanjen.

Humanisterna tar självklart ställning mot sexuella och andra trakasserier. Själva grunden i humanism som livssyn är respekt för mänsklig värdighet och integritet. Sedan tidigare finns etiska riktlinjer för förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade.

Humanisterna Syd bjöd nyligen in till samtalskvällar på temat #metoo.

Kampanjen kan vara den största kvinnorörelsen sedan rösträtten, med chans att leda till verklig insikt och varaktig förändring. På en månad har miljoner kvinnor i hela världen vittnat om att de blivit sexuellt antastade. Det handlar inte bara om närmanden som gått över gränsen (vilket ibland kan vara förlåtligt), utan besvärande ofta är det män som utnyttjat sin maktposition för att ofreda eller tvinga till sig sexuella tjänster.

Det är samtidigt viktigt att inte döma en anklagad person på förhand.

Om du själv har upplevt kränkningar så uppmuntrar vi dig att ta upp det. Vi uppmuntrar detta även om du inte själv drabbats men sett det hända. Du kan tala direkt med din lokalavdelning. Du kan också vända dig till förbundets förtroendemedlem om du av något skäl inte vill gå till din lokala styrelse eller förbundsstyrelsen. Om du misstänker brott ska du polisanmäla.

Not: Då många medlemmar i Humanisterna också sympatiserar med föreningen Vetenskap och Folkbildning tipsar vi om deras policy mot sexuella trakasserier.

Magnus Timmerby
Ordförande, Humanisterna Syd


== Temadag om vetenskap på Hermods gymnasium ==

23 november, 2017

I förra veckan var Humanisterna tillsammans med Vetenskap och Folkbildning inbjudna till Hermods gymnasium för en temadag på tema ”Vetenskap och ovetenskap”.

Magnus Timmerby från Humanisterna Syd och Pontus Böckman från VoF Skåne höll tillsammans fyra föredrag för naturvetenskapliga klasser. Klasserna gjorde även övningar kring ”Sant eller falskt” och ett besök på tandläkarhögskolan.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vid pennan/Rickard Kentander

 

 


==== Samtalskvällar om #metoo ====

18 november, 2017

 

Humanisterna Syd bjuder in till samtalskvällar om #metoo i Lund och Malmö.

– Pubkväll i Malmö: 28 november kl 18.00 på Sir Tobys, Davidshallsgatan 21

  • Pubkvällen i Malmö är öppen för allmänheten.

– Humanistfika i Lund: 11 december kl 18.30 på Bantorget 5

  • Humanistfika är för medlemmar men ta gärna med intresserad och nyfiken vän!

Medborgarkampanjen #metoo har växt enormt. Sedan oktober har miljoner kvinnor vittnat på internet om att de blivit sexuellt hotade eller antastade av män. Det handlar inte bara om närmanden som går över gränsen, utan besvärande ofta är det män som utnyttjat sin maktposition för att ofreda eller tvinga till sig sexuella tjänster.

Bara i Sverige har vi de senaste dagarna sett upprop från 576 skådespelare, 4446 jurister, 1993 musiker och 1319 politiker. Detta utöver alla enskilda kvinnors vittnesmål.

Många av oss, kvinnor som män, reagerar å ena sidan krasst och igenkännande samtidigt som vi häpnar över den enorma omfattningen. Vissa menar att #metoo är den största kvinnorörelsen sedan rösträtten. Den har chans att leda till verklig insikt och varaktig förändring.

Det finns mycket att reflektera över. Var det bättre eller sämre förr? Är antalet förövare så många att det är rimligt att tala om den mänskliga naturen snarare än ett fåtal rötägg? Visar detta hur vi människor egentligen drivs av djuriska instinkter, och kan vi övervinna dem? Är varje kultur blind inför sina egna sunkiga normer? Kan vi bli bättre? Vad gör vi nu?

Även i EU parlamentet har man debatterat (2017.10.25) och lagt fram en serie rapporter som under de senaste åren avslöjade påståenden om sexuella trakasserier och övergrepp  i Strasbourg parlamentet .

Parlamentets talesman Marjory Van den Broeke bekräftar att det finns fall som är inrapporterade de senaste åren. Hon tillade att ”lämpliga åtgärder” hade tagits men avböjt att kommentera vidare p.g.a. ”sekretesskäl”.  Källa:

 

Varmt välkomna på samtalskväll i humanistisk anda.

 

Vid pennan/Rickard Kentander