Skolbesök på S:t Petri skola

28 oktober, 2017

26 oktober skolbesök på S:t Petri skola i Malmö

S:t Petri skola

Humanisterna Syds ordförande, Magnus Timmerby, håller i föreläsningen ”Introduktion till Humanism och det sekulära Samhället” för gymnasieklasserna i samhällsvetenskap på S:t Petri skola.

Utsökt inomhusmiljö

 

 

Ämnesansvarig i religionskunskap är Karolina Linse.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Kort historik om S:t Petri. Skolan bildades 1902 som Malmö allmänna lägre läroverk. Skolan bildades 1902 som Malmö allmänna lägre läroverk. 1905 ombildades den till en realskola med namnet Malmö Realskola och från 1915 Realskolan i Malmö. Vid förstatligande 1958 fick skolan namnet Sankt Petri högre allmänna läroverk. Skolan kommunaliserades 1966 och namnändrades därefter till Sankt Petri skola. Källa: Wikipedia

Vid pennan/Rickard Kentander

Annonser

Humanistfika i Lund

27 oktober, 2017

Humanistfika i Lund, tisdagen den 25 oktober, var på temat ”Introduktion till Humanism och det sekulära samhället”

Detta bildspel kräver JavaScript.

Humanisterna Syd bjöd på kaffe och bokbord före och under ordf. Magnus Timmerbys föredrag.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Medlemmar och intresserade besökare ansåg att föreläsningen var intressant och lärorik. Frågor och följdfrågor gav för kvällen givande samtal och tänkvärda synpunkter, reflektionen och uppfattningar.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vissa idéer som presenterades kan eventuellt få ett eget tema för nästa Humanistfika. Har man några förslag på ämnen eller teman så uppskattar vi om ni skulle vilja framföra era önskemål till följande mejladress: syd@humanisterna.se

Vid pennan/Rickard Kentander

Väl mött till nästa fika


1 nov: Konferens om sekulära ceremonier

22 oktober, 2017

Den 1 november i Lund har Humanisterna Syd nöjet att bjuda in till minikonferens om sekulära ceremonier. Temat är erfarenhetsutbyte mellan officianter. Vi hoppas att detta kan bli en återkommande konferens för traktens officianter.

Är du verksam som officiant i södra Sverige, eller överväger att bli? Anmäl intresse via mejl till oss så skickar vi information om tid och plats.

På programmet:

 • De närvarande hälsas välkomna och får presentera sig
 • Kort introduktion: Borgerliga, sekulära, humanistiska ceremonier – vad är skillnaden?
 • Kort introduktion: Humanisternas verksamhet och framtidsplaner
 • Macka och förfriskningar
 • Samtal – vi väljer några angelägna frågor och samtalar kring dem

Det kan också bli en särskild gäst. Och naturligtvis möjlighet att mingla och knyta kontakter!

Hittills har cirka tio personer från vårt nätverk med humanistiska och sekulära officianter anmält intresse. Vi hoppas även på gäster från Humanistisk Samfund i Danmark vars ceremoniverksamhet växer snabbt.

 


Folkmordets ögonvittnen: Invigning och presentation

21 oktober, 2017

Lund, fredagen den 20 oktober 2017

Stråkkvartetten från Malmö Musikhögskola, Lunds universitet, inledde invigningen av ”Witnessing genocide – experiences of Nazi concentration camps”.

Moderatorn, Willy Silberstein presenterade talare samt riktade ett stort och varmt tack till de 105 st donatorer, vars ekonomiska finansiering av projektet såg till att det kunde genomföras och förverkligas. Idag kan man läsa och fördjupa sig ”Ravensbrûck arkivet” på Lunds universitets hemsida.

Länk 1.  http://www.ub.lu.se/witnessing-genocide

Länk 2.  http://www.ub.lu.se/roster-fran-ravensbruck

Bakgrunden till arkivet tillskrivs lektor vid Lunds universitet Zygmunt Łakocińskis och historikern Sture Bolins gedigna och noggranna arbete med att intervjua och dokumentera f.d. lägerfångars, som övervägande bestod av kvinnor, och deras upplevelser och vittnesmål. Utan deras initiativ och enorma arbete så kanske en stor del av kvinnornas historia gått förlorat och varit borta för all framtid.

Talare var:
Anna Maria Corazza Bildt, EU-parlamentariker
Martin Łakociński (son till Zygmunt Łakociński), f.d. Svenska UD mellan 1972-1981.
Håkan Håkansson, docent ansvarig projektledare
Willy Silberstein, journalist samt konsult i media träning
Sarah Helm, brittisk journalist och författare till boken bl.a. ”Ravensbrûck”.
Klas-Göran Karlsson, professor i historia, Lunds universitet.
Anneli Hultén, Landshövding i Skåne

Zygmunt Łakocińskis son, Martin Łakociński i samtal med docent Håkan Håkansson, Lunds universitet

 

 

 

f.d lägerfångars dag- och anteckningsböcker

 

 

 

 

Besökarna var ca 300 – 350

Vid pennan/Rickard Kentander


Sturmark träder tillbaka i Humanisterna

21 oktober, 2017

Enligt TT så har Christer Sturmark aviserat att han inte kandiderar till ordförandeposten i Humanisterna på kongressen 2018.

I ett pressmeddelande säger Christer Sturmark

”Det här är en lämplig tid att sätta punkt. Jag lämnar då över ordförandeklubban till en person som jag hoppas ska fortsätta att göra Humanisterna till en självklar och respekterad aktör i frågor om religionsfrihet, livsåskådningar, mänskliga rättigheter och det sekulära samhället”,

Läs mer

/RKr

 

 


Lunds stadsbibliotek

13 oktober, 2017

Humanisterna på Lunds stadsbibliotek under rubriken ”Möt föreningslivet i Lund”.

I lördags förra veckan var Humanisterna Syd inbjudna till Lunds stadsbibliotek, för att presentera sig tillsammans med andra lokala föreningar. Ordförande Magnus Timmerby gav en kort introduktion, delade ut broschyrer och svarade på frågor från publiken.


Rapport från konferensen ”Jag är barn”

25 september, 2017

Humanisterna Syd besökte Kvinnorättsförbundets konferens ”Jag är barn” (foton) tidigare i september. Ett kort referat:

 • Kvinnorättsförbundet i Malmö bedriver en ideell verksamhet för mammor och barn som har tvingats fly för sina liv då de har utsatts för hedersrelaterat våld i nära relation. Man hanterar även hedersvåld, tvångs- och barnäktenskap med rådgivning och vägledning. Övervägande delen av barnen och mammorna har skyddad identitet.
 • Initiativtagaren och ordförande Farideh Arman och personalens insatser utgörs i största utsträckning av henne själv samt engagerade frivilliga samt volontärer.
 • Medlen de senaste åren kommer från Allmänna Arvsfonden och 2015 fick man deras pris ”Årets Guldkorn” för BOM-projektet Barn och mammor.
 • Kvinnorättsförbundet samarbetar med många kommunala, regionala och nationella sociala verksamheter. Deras primära insatser är att ta vid när ”myndigheter” har stängt för dagen.
 • Det betyder att det är  24 timmar i 7 dagar per vecka som gäller. Övervägande tid för barnen och mammorna läggs på kvällar och helger.
 • Föreningens modell fokuserar på livsbejakande humor, glädje, skratt, naturupplevelser och berättande och har implementerats i såväl offentliga som ideella verksamheter i Malmö.
 • Metoder som livsbejakande humor, glädje, musik, bild och form samt dans är de områden som man använder sig av då det har störst effekt på barn att öppna upp sitt trasiga fysiska och psykiska tillstånd.
 • Att få komma ut i naturen  och få naturupplevelser är ett viktigt inslag. Fokus på barnens eget berättande likaså. Barnens berättelse finns numer i handboken ”Jag är barn”.
 • I paneldebatten deltog ministern Åsa Regnér, kommunalrådet Sedat Arif, barnläkaren Marie Köhler samt specialpedagogen Åsa N.N. från Kvinnocentrum. Önskemål att permanenta Kvinnorättsförbundets verksamhet, så att man slapp att lägga energi på ständigt årliga ansökningar om projektpengar, framfördes till politikerna. Energin som då friläggs kommer istället verksamheten tillgodo och vinnarna är barnen.

Vid pennan

Rickard Kentander

Not: Humanisterna Syd har tidigare samarbetat med Farideh Arman, på Fadimedagen 2012 och i ett gemensamt uttalande med FEMEN mot tvångsäktenskap 2016.