Lunds stadsbibliotek

13 oktober, 2017

Humanisterna på Lunds stadsbibliotek under rubriken ”Möt föreningslivet i Lund”.

I lördags förra veckan var Humanisterna Syd inbjudna till Lunds stadsbibliotek, för att presentera sig tillsammans med andra lokala föreningar. Ordförande Magnus Timmerby gav en kort introduktion, delade ut broschyrer och svarade på frågor från publiken.

Annonser

Rapport från konferensen ”Jag är barn”

25 september, 2017

Humanisterna Syd besökte Kvinnorättsförbundets konferens ”Jag är barn” (foton) tidigare i september. Ett kort referat:

 • Kvinnorättsförbundet i Malmö bedriver en ideell verksamhet för mammor och barn som har tvingats fly för sina liv då de har utsatts för hedersrelaterat våld i nära relation. Man hanterar även hedersvåld, tvångs- och barnäktenskap med rådgivning och vägledning. Övervägande delen av barnen och mammorna har skyddad identitet.
 • Initiativtagaren och ordförande Farideh Arman och personalens insatser utgörs i största utsträckning av henne själv samt engagerade frivilliga samt volontärer.
 • Medlen de senaste åren kommer från Allmänna Arvsfonden och 2015 fick man deras pris ”Årets Guldkorn” för BOM-projektet Barn och mammor.
 • Kvinnorättsförbundet samarbetar med många kommunala, regionala och nationella sociala verksamheter. Deras primära insatser är att ta vid när ”myndigheter” har stängt för dagen.
 • Det betyder att det är  24 timmar i 7 dagar per vecka som gäller. Övervägande tid för barnen och mammorna läggs på kvällar och helger.
 • Föreningens modell fokuserar på livsbejakande humor, glädje, skratt, naturupplevelser och berättande och har implementerats i såväl offentliga som ideella verksamheter i Malmö.
 • Metoder som livsbejakande humor, glädje, musik, bild och form samt dans är de områden som man använder sig av då det har störst effekt på barn att öppna upp sitt trasiga fysiska och psykiska tillstånd.
 • Att få komma ut i naturen  och få naturupplevelser är ett viktigt inslag. Fokus på barnens eget berättande likaså. Barnens berättelse finns numer i handboken ”Jag är barn”.
 • I paneldebatten deltog ministern Åsa Regnér, kommunalrådet Sedat Arif, barnläkaren Marie Köhler samt specialpedagogen Åsa N.N. från Kvinnocentrum. Önskemål att permanenta Kvinnorättsförbundets verksamhet, så att man slapp att lägga energi på ständigt årliga ansökningar om projektpengar, framfördes till politikerna. Energin som då friläggs kommer istället verksamheten tillgodo och vinnarna är barnen.

Vid pennan

Rickard Kentander

Not: Humanisterna Syd har tidigare samarbetat med Farideh Arman, på Fadimedagen 2012 och i ett gemensamt uttalande med FEMEN mot tvångsäktenskap 2016.

 


Humanisterna på scouternas Jamboree 2017

12 augusti, 2017

I år var Humanisterna inbjudna till Scouternas stora Jamboree, där 11 000 scouter och ledare från hela landet slår läger i en vecka. Som tidigare år var platsen Rinkabyfältet utanför Kristianstad. Det var stort och välorganiserat med massor av aktiviteter.

20728988_918705328267357_1722912050370474006_o

Foto från Scouternas facebookgrupp ”Jamboree17”

Humanisterna var inbjudna på temat livsåskådning. Scouterna ordnade en rad aktiviteter kring livsåskådning för att inspirera till reflektion och samtal kring scoutlagens första punkt: ”En scout söker sin tro och respekterar andras.”

Vi fick delta i dessa aktiviteter:

 • Morgonsamling. Humanisterna Syds ordförande Magnus Timmerby stod värd för en av morgonsamlingarna och berättade om humanism. Extra kul att höra att några av scouterna som lyssnade hade gått humanistisk konfirmation.
 • Livsåskådningstält. Varje kväll stod livsåskådningstältet öppet, med representanter från olika livsåskådningar. Scouter och ledare kom för att ställa frågor, läsa eller bara reflektera. Det blev flera goda samtal. Vi var på plats med två funktionärer alla dagar och gav bort broschyrer och boken Sekulär humanism till de som var särskilt intresserade.
 • Reflektionsrunda. Varje dag ordnades en runda med tänkvärda citat, där Humanisterna bidrog med en egen uppsättning.

 

 

 

Totalt fick vi chansen att träffa uppemot 40 scouter och ledare, samt representanter från andra livsåskådningar.

Vi tackar Scouterna för inbjudan och denna fina möjlighet för olika livsåskådningar att presentera sig och mötas i samtal.

Skärmavbild 2017-08-12 kl. 20.43.30

Exempel från reflektionsrundan


Bilder från Pride 2017

12 augusti, 2017

Sjutton glada humanister gick årets Malmö Pride-parad tillsammans med Vetenskap och Folkbildning Skåne. Ca 10 000 personer gick paraden, plus åskådare i hela stan.

Utöver paraden satsade vi i år även på en utställning i Folkets park (Pride Park) i tre dagar, även detta tillsammans med VoF Skåne. Det var bra tryck med uppemot 10 000 besökare i parken. Många var nyfikna och fick broschyrer, och lite oväntat sålde vi så mycket böcker att vi fick hämta två nya lass.

Vem sa att vanligt folk inte är intresserade av livsåskådning, vetenskap och filosofi?

Vi tror inte på övernaturliga saker, men vi tror på kärleken!

I glädjen ska vi minnas att det inte bara är för Malmö och vår egen skull vi deltar. De allra första Pride-samlingarna slutade med att deltagarna misshandlades och fängslades av polisen. Även i vår tid deltar många under en högst verklig risk för sitt liv och frihet. Vi vet att bilderna från Pride i trygga länder ses av många personer världen över som själva måste hemlighålla sin läggning. Förhoppningsvis skänker bilderna dem en gnutta inspiration och styrka.

Stort tack till alla er som anmälde sig som funktionärer. Vi är en liten organisation och har inte mycket pengar, men är ändå en livskraftig rörelse som många känner igen och sympatiserar med.

Bilder från förra året

 


Styrelsen 2017

18 juni, 2017

Här är en presentation av Humanisterna Syds styrelse för 2017.

Magnus Timmerby

Magnus Timmerby, ordförande
Humanisterna arbetar för mänskliga rättigheter. Vi grundar vårt engagemang i humanism, en sekulär livsfilosofi som bygger på en mycket enkel idé: det går alldeles utmärkt att leva ett meningsfullt och etiskt medvetet liv grundat i rationalism och vanlig medmänsklighet, utan att blanda in övernaturliga idéer. Centralt i humanismen är en vetenskaplig världsbild, kritiskt tänkande och omtanke om andra människor.

Som humanist är jag nyfiken på livets stora frågor och de samhällsutmaningar vi står inför i en globaliserad värld med snabb teknikutveckling. Och jag tror att lösningarna söks bättre genom vetenskap, etisk reflektion, kulturutbyte och en inkluderande människosyn än genom bakåtsträvande religioner och andra ideologier som ängsligt försöker begränsa människors friheter och sortera oss i olika fack. Vi människor kan klara av att leva tillsammans. Det är min utgångspunkt.

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är att försvara yttrandefrihet och konstnärlig frihet samt hur humanism, i ord och handling, kan stärka samhällstilliten.

I tre år var jag ledamot av förbundsstyrelsen, bland annat som kontaktperson för internationella relationer samt ceremoniverksamheten. (Humanisterna erbjuder icke-religiösa alternativ för barnvälkomnande, konfirmation, vigsel, begravning och andra högtider.)

När tillfälle finns besöker jag gärna kolleger i de internationella organisationerna IHEU och EHF. I många länder kämpar humanister för sina rättigheter med risk för livet.

Till vardags jobbar jag med innovation inom industri och IT.

 

Caroline Bilander, vice ordförande
Text saknas

 

UlfJUlf Johnson, ledamot
Har endast varit medlem i Humanisterna i 2,5 år men har tack vare mina ickereligiösa föräldrar egentligen alltid varit humanist. Under mitt första år tillhörde jag Stockholms-avdelningen men har sedan 1,5 år flyttat tillbaka till Skåne och är numera verksam inom Humanisterna Syd.

Jag är född 1959, är naturvetare och civilingenjör med geoteknik som specialitet. Det gör att jag har en jordnära syn på livet och verkligheten. Jag kan förundras över 25 000-åriga målningar i grottor i Sydeuropa och hur människan trots istider, jordbävningar och meteoritregn kunnat utvecklas och skapa den värld vi nu lever i. Om vi inte genom vetenskap kunnat ta reda på hur det gått till hade man kunnat tro att det var ett mirakel! Människans förmåga till anpassning och överlevnad gör mig övertygad om att vi, trots alla hot och domedagsprofetior, kan fortsätta att utvecklas mot en ännu bättre värld. Humanismen är för mig den självklara livsåskådning vi behöver för att leda oss vidare, några gudar kommer vi inte att få goda råd ifrån.

Jag är imponerad av Humanisternas breda verksamhet som trots litet medlemsantal och ringa budget får en massa gjort och får stort inflytande i den svenska debatten. Men jag tror att det går att utveckla humanismen som livsåskådning ytterligare, förse den med mer innehåll och göra den förståelig och attraktiv för fler, både religiösa och icke-religiösa. Humanismen behövs som vägledning för oss privatpersoner, för företag och för staten när vi fattar våra beslut!

 

Martin Karlsson, ledamot_20160426_220757
Idéer som inspirerar och driver mig är rationalitet, demokrati, mänskliga rättigheter, feminism, sekularitet, skepticism, rättvisa, antirasism. Humanismen är för mig något av ett ideologiskt paraply för dessa saker. Den hjälper mig att förhålla mig till människor och världen vi bygger tillsammans, ger mig en utgångspunkt från vilken jag kan förstå hur vi kan göra den så rättvis som möjligt. Vi behöver ett jämlikare samhälle, som samtidigt har högre i tak. Präglat av solidaritet och generositet, skyddar och hjälper de som behöver det, byggt på etiska, vetenskapliga grunder. Som prioriterar uttrycksfrihet framför den kränkhetsfundamentalism, moral- och kulturrelativism som så påtagligt influerar många idag.

Är även aktiv i Vänsterpartiet Malmö där jag sitter i valberedningen. Har även ett utomparlamentariskt engagemang i Stoppa TTIP-nätverket.

Trots en barndom som inkluderade katolsk förskola med nunnor som fröknar har jag varit ateist så länge jag kan minnas. Har aldrig förlikat mig med människors tro på övernaturliga saker, anser det skadligt för samhället på lång sikt. Bejakar min rationalitet i möjligaste mån men avvisar idén att den står i motsatsförhållande till vår emotionella sida. Båda är grundläggande, överlappande aspekter av den mänskliga upplevelsen.

Karriären är som IT-konsult. Sedan 1.5 år tillbaka jobbar jag med verifiering och validering av dialysmaskiner på Baxter (f d Gambro) i Lund. Har även studier i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) samt Mänskliga Rättigheter i bagaget. På fritiden försöker jag utveckla mig genom meditation, terapi och läsande inom områden som filosofi, humanism, etik och liknande. Är en gamer sedan barnsben, kollar mycket på fotboll och vill avskaffa monarkin.

 

Rickard Kentander, ledamot
Född i Malmö 1951 i Möllevångens församling. Pensionerad mellanstadielärare. De facto ateist. Gick ur Katolska kyrkan 2002. Några år senare även Svenska kyrkan.

I boken ”Illusionen om Gud” fann jag bekräftelsen och svar på vad som hade varit min drivkraft till mina rebelliska och ibland kontroversiella agerande gentemot maktfullkomliga organisationer, religioner, ledande politiker och religiösa ledare så som ayatollor, mullor, påvar, rabbiner, gurus, Dalai lamor m.fl. Dessa religiösa ledare har undkommit det kritiska tänkandet och hindrat sina medlemmar från utveckling och modernisering. Tystnaden skall brytas för vi behöver göra oss högljudda mot all slags maktfullkomligt och despotiskt religiöst och politiskt ledarskap.

Religiösa ledare är inte folkvalda och är därmed ett hot mot demokratin och mänskliga rättigheter. Därför anser jag att man kritiskt skall granska religiöst ledarskap oavsett religion och föra fram kritiken och utmana dem i alla kända forum. Humanisternas plattform är att skapa ett meningsfullt och etiskt liv utan inblandning av övernaturliga fenomen och just därför behöver vi se till att skapa trygga och meningsfulla omgivningar, närområden, regioner och stater.

Jag har under många år varit i opposition till elakhet, omänsklighet, dårskap m.m. oavsett om man är liberal – kommunist, höger – vänster, svart – vit osv.

En stor del av dagens ungdom är en grupp som har för lite insikt och kunskaper om Humanisterna. Det tillståndet, om något, måste förändras och det är vi inom Humanisterna som skall se till att så sker. Vi måste, i större utsträckning, använda oss av deras moderna medier såsom Facebook, Instagram, Twitter m.m. för att upplysa dem om att det finns sekulära Humanistiska valmöjligheter.

 

Ulf Nilsson, ledamot
Text saknas

 

Hans

Hans Schiött, ledamot, kassör
Pensionerad ingenjör som håller igång min medmänskliga ådra i hjälporganisationen Lions och i Humanisterna och som håller i gång min tekniska ådra i min bostadsrättsförening.

Har alltid, från min vetenskapliga bakgrund, försökt hålla isär tro och vetande. Det gör mig till en ateist som gärna arbetar för att förbättra mänskliga rättigheter och för ett sekulärt samhälle.

 

Ann.jpgAnn Widung, ledamot
Pensionär med brokigt förflutet och splittrad eller snarare obefintlig karriär. Jag har med min familj bott i sex främmande länder i sammanlagt 20 år, jag har flyttat mitt hem 18 gånger, rest mycket och gör så fortfarande. I botten finns en fil mag-examen i spanska och franska, kryddad med lite sociologi, marknadsföring och miljövård. Men det känns länge sedan nu. Vågar dock påstå att jag samlat på mig intryck och erfarenheter!

Miljöfrågorna har följt mig sedan tidigt 70-tal och jag har försökt upplysa om dessa på lokal nivå när jag bott utomlands. Där har jag också engagerat mig för vissa kvinnofrågor och förbudet mot aga av barn genom olika insändare i media och egna små utskick bland människor i min närhet. Jag gick ur Svenska kyrkan -78 och var under några år intresserad av Jung och hans idé om det nedärvda ”kollektiva medvetandet”. Jag tyckte mig se bevis på det i mina drömmar och i det måleri och skulpterande, som jag fortfarande ägnar en viss tid. Den eufori som vi alla kan uppleva i natur, konst, musik etc, är hittills ett genetiskt mysterium för mig, men jag tror definitivt inte att den har med någon Gud att göra.

Jag tror på förnuft, logik och vetenskap och tycker att vi borde ha obligatorisk filosofi på schemat i svenska gymnasier. Jag tror på möten och samtal, och pratar gärna, även på olika europeiska språk. När jag emellanåt drabbas av ”dystopisk svindel” intalar jag mig att vi för alla efterlevandes skull måste hoppas och lita på det rationella samtalet som en universell lösning. Det är därför jag är medlem i Humanisterna.

 

Christina Björklund, ordinarie revisor
Revisorssuppleant: vakant


Blasfemilagarna avskaffade i Danmark

3 juni, 2017

Tidigare i år gjorde de nordiska Humanistförbunden* ett gemensamt uttalande för avskaffandet av blasmfemilagarna i Danmark, Finland och Färöarna. Bakgrunden var att en dansk man i februari, för första gången sedan 1971, åtalades för blasfemi. En skrivelse i frågan undertecknades av systerorganisationerna och lämnades till den danska justitieministern via danska Humanistisk Samfund.

Till vår stora glädje kan vi meddela att Folketinget igår, 2/6 2017, beslutade att avskaffa lagarna som begränsat danskarnas yttrandefrihet i 334 år. Nu hoppas vi att Finland och Färöarna följer det danska exemplet.

Det gemensamma uttalandet.

Humanisternas uttalande om det danska beslutet.

Det gemensamma, nordiska Humanistmanifestet, antaget 2016.

*Humanistisk Samfund, Danmark
Vapaa-ajattelijain Liitto ry – Fritänkarnas Förbund rf, Finland
Suomen Humanistiliitto, Finland
Humanisterna, Sverige
Human-Etisk Forbund, Norge
Si∂mennt, Island
Humanistafelag Føroya, Færøerne

2433b36ca7d7b3a73075365b663005c6


Lyckat årsmöte

10 maj, 2017

Tack för ett lyckat årsmöte, alla som deltog.

Professorn vid Lunds universitet Germund Hesslow gjorde oss den äran och klubbade igenom årsmötet på rekordtid, följt av föredraget ”Kan vi lita på vetenskapen?”

Det gångna året har rymt intervjuer och utspel i media, gäster, boksläpp, fikakvällar i Lund, pubkvällar i Malmö, ståupp-komedi, studiecirklar, stöd till flera exmuslimer, Fadimedagen, Pride-paraden, torgmöten, hälsningsgillet vid Lunds universitet, demonstration mot påven utanför Lunds domkyrka, och inte minst många givande samtal med både medlemmar, sympatisörer och meningsmotståndare.

Ta gärna en titt på den snygga verksamhetsberättelsen!

Skärmavbild 2017-05-10 kl. 19.55.22

Humaniströrelsen har mycket att göra i världen. MOT förtryckande vanföreställningar, villfarelser och vidskepligheter av alla slag. FÖR mänskliga rättigheter, sekulär demokrati, vetenskap och kritiskt tänkande.

 

Om du vill stötta oss, överväg att bli medlem! Vi får inga statsbidrag. Allt vi gör bygger på din medlemsavgift, gåvor och ideellt arbete.

Magnus Timmerby
Ordförande Humanisterna Syd