Hässleholm 24 april: Tro, vetande, humanism

17 april, 2018

Humanisterna kommer till Hässleholm! Välkommen på föredrag och samtal, och ta gärna med en nyfiken vän.

 • Tisdagen den 24 april, kl 18.30
 • ABF, Järnvägsgatan 25, Hässleholm
 • Facebook-event

20180424 Hässleholm.png

Annonser

March for Science i Lund

17 april, 2018

Den 14 april anordnades åter March for Science runt hela världen. I Lund deltog Humanisterna Syd tillsammans med Vetenskap och Folkbildning Skåne. Marschen arrangerades av forskare på partikelacceleratorerna MAX IV och ESS och uppbådade knappt 100 personer.

ESS facebook-sida och i eventet finns fler foton och vi syns även på video.

IMG_20180414_140318.jpg


RÄTTELSE: Årsmöte den 14 mars

1 mars, 2018

RÄTTELSE: Årsmötet är den 14 mars enligt tidigare kallelse!
Vi har raderat den förra notisen med felaktigt datum.


Som gästföreläsare vid Humanisterna Syds årsmöte den 14 mars kl 18.00 har vi nöjet att välkomna filosofiprofessor Ingvar Johansson.

ingvar

Föredrag: Att förlåta eller icke förlåta?
Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; så sägs i den kristna bönen Fader vår. Uppmaningen att alltid förlåta är en väsentlig del av kristendomen. Hur ska då sekulära humanister se på förlåtelse? Ska vi betrakta förlåtelse som något oviktigt? Eller ska vi kanske tvärtom – utan föreställningen om en allförlåtande gud inom hörhåll – se mellanmänsklig förlåtelse som än viktigare än tidigare? Finns det förlåtelse som läker? Finns det förlåtelse som är manipulativ?

Ingvar Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi vid Umeå universitet, och fortfarande verksam i Lund där han också undervisat. Ingvars omfattande arbete kretsar bland annat kring ontologi, medvetandefilosofi, vetenskapsteori och livsåskådningsfilosofi.


Tid och plats för årsmötet, enligt tidigare kallelse, är den 14 mars i Ungdomens hus (sal 4, en trappa upp), Norra Skolgatan 10 B, Malmö.

Hålltider:

 • Kl 18.00 Årsmöte
 • Kl 19.00 (ca) Fika och gästföredrag
 • Kl 20.00 (ca) Slut

Årsmöteshandlingarna finns nu för nedladdning och innehåller:

 • Kallelse och dagordning
 • Verksamhetsberättelse för 2017
 • Revisionsberättelse för 2017
 • Ekonomisk rapport för 2017
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsplan och budget för 2017

Vill du bli kongressombud? Årsmötet ska utse ombud från Syd till förbundets kongress som äger rum den 21-22 april i Stockholm. Förslag på kongressombud kan redan nu skickas till syd@humanisterna.se.

Väl mött!

Styrelsen


Kallelse till årsmöte den 14 mars 2018

14 februari, 2018

Medlemmar i Humanisterna, lokalavdelning Syd, kallas härmed till årsmöte!

Efter årsmötet blir det förfriskningar och en gästtalare. Hålltider:

 • Kl 18.00  Årsmöte
 • Kl 19.00 (ca) Fika och föredrag med gäst
 • Kl 20.30 (ca) Slut

Förslag till dagordning är bifogat.

Årsmötet ska utse ombud från Syd till förbundets kongress som äger rum den 21-22 april i Stockholm. Förslag på kongressombud kan redan nu skickas till syd@humanisterna.se.

Motioner till årsmötet från en eller flera medlemmar adresseras till syd@humanisterna.se så att de är styrelsen tillhanda senast onsdagen den 27 februari.

Årsmöteshandlingarna kommer annonseras senast onsdagen den 29 februari på Humanisterna Syds hemsida samt i medlemsbrev.

Väl mött!

Styrelsen för Humanisterna Syd

 


6 feb: Meningen med livet – samtal mellan humanist och kristen

4 februari, 2018

Föreningen Credo i Lund bjuder in till detta samtal mellan en humanist och en kristen om meningen med livet.

Plats: Credo, Sandgatan 14b, Lund
Tid: Insläpp kl 19.00, samtalet börjar närmare kl 20.00

 

Text från Credos facebook-event:

Vad är meningen med livet? Det är en fråga som vi alla har ett förhållande till. I en tid där vi ofta fastnar i vår egen feed med likadana åsikter är det också extra viktigt att få andras perspektiv, så Credo Lund vill ge möjlighet att lyssna på två sidor av myntet.

Vi bjuder in till en kväll där Magnus Timmerby (ordförande för Humanisterna Syd) och Oskar Wikdahl (kristen blivande religionslärare) kommer samtala och fråga varandra om deras uppfattning om varför vi är här. 

Oavsett din trosuppfattning är du supervälkommen på en spännande kväll! Vi börjar kl 19 med fika och gemenskap, så dra med en kompis och kom!

 


Summering av Fadimedagen i Malmö, 21 januari 2018

4 februari, 2018

Tack till Anders Moberg för denna fina summering och foton. Fadimedagen i Malmö är en del av de årliga Fadimedagarna i hela Sverige.

AFFISCH 1 Fadimedagen 20180121 Malmö

Söndagen den 21 januari 2018 var det exakt 16 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin pappa i Uppsala. Han sköt henne med tre skott, två i huvudet och ett i kroppen. Hon hade i flera år fört en modig och ganska ensam kamp mot förtrycket i så kallade hederskulturer, där familjerna och släkterna är det stora hotet mot individens egen vilja till självvalt liv. Den eller de som anses hota eller skämma ut släktens heder blir ibland mördade. Så skedde med Fadime. Två månader innan hon mördades hade hon talat inför Sveriges riksdag. Fadime hade också kontaktat Sara Mohammad som hade startat föreningen GAP, Glöm aldrig Pela, efter hedersmördade Pela Atroşi 1999. När Fadime själv blivit mördad ändrade Sara namnet till GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime.

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.09.15Varje år sedan mordet i januari 2002 har GAPF hedrat Fadimes och andra kämpars minne med minnesceremonier, tal, debatter och information om kampen mot hedersvåld. GAPF ägnar mellantiden åt att informera på skolor, diskutera med och påverka socialtjänst, rättsväsende, forskare, politiker, samt hjälpa utsatta personer. Stödboenden finns, liksom kontakter på olika håll i samhället. I Malmö högtidlighöll man söndagen den 21 januari 2018 minnet över Fadime Şahindal med en informations- och debattdag i Rådhuset vid Stortorget. Ungefär 75 personer deltog. Evenemanget var ett samarbete mellan GAPF region syd, Humanisterna Syd och Humanisthjälpen, med benäget bistånd från Malmö kommun, ABF och Länsstyrelsen. Årets tema 2018 var: Jämställdhet eller könsapartheid?

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.11.33

Mariam Taheri

Eftermiddagen inleddes med ett kort anförande av Magnus Timmerby, som i sin tur introducerade ordföranden för GAPF Syd, Mariam Taheri. Hon började med att berätta om när hon som ung flicka frågade sin pappa i Iran vad apartheid var? Han hade då berättat om Sydafrika, men Mariam gick sedan vidare med att berätta om könsapartheiden i mullornas islamistiska Iran. På så sätt kom hon in på det som skulle vara årets fokus.

 

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.09.54

Stina Malmqvist

Efter Mariam Taheris anförande så skulle egentligen årets GAPF-pristagare Juno Blom som är verksam mot hedersvåld vid länsstyrelsen i Östergötland ha talat. På grund av väderproblem vid flyget kunde hon inte komma ned till Malmö, och därför visades hennes tal från GAPF-galan i Stockholm kvällen innan där hon berättade om kampen. En annan eminent medarbetare, Christina ”Stina” Malmqvist, som arbetar som hederssamordnare i Lund och även 60% i hedersvåldsteamet vid länsstyrelsen i Östergötland fick tala istället. Eftersom hon är kollega till Juno Blom, och själv är mycket kunnig, kunde Stina Malmqvist mycket väl redogöra för statistiken mellan 2014 och 2017.

 

 

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.32.06

Vi fick bl.a. veta att den statistik vi denna eftermiddag fick ta del av var rikstäckande, och sträckte sig mellan 2014 och 2017.  År 2014 startade en rikstäckande telefonjour som tar emot i snitt 600 ärenden om året från berörda och utsatta personer för hedersproblematik. Dessa 600 ärenden handlar om cirka 800 personer per år, varav flertalet är minderåriga. De som hör av sig jobbar ofta vid Socialtjänsten, medan skolor och poliser kommer på andra plats. Ibland kan dessa personer känna en lättnad över att få sin egen oro bekräftad av hedersteamet. I snitt 9 fall i månaden rör tvångsgifte och/eller om att bli bortförd. Man har 135 bekräftade fall av bortförda barn och ungdomar ut ur Sverige sedan 2014.

Exempel på hedersförtryck kan vara att flickan måste gå direkt hem från skolan, eller hämtas upp efter skolan av pappa eller bröder, att hon får sin mobiltelefon kontrollerad, att hon inte får vara med på idrotten, läger, utflykter och sexualundervisning i skolan. Det kan handla om att hon inte får ha killkompisar och pojkvän, eller välja vem hon ska gifta sig med. Mest är det unga flickor som drabbas. Däremot lider även unga män och pojkar, homosexuella män och vuxna kvinnor under detta klanhederssystem. Vissa ungdomar börjar bete sig utåtagerande för att bryta mot övervakningen, smyga med hemliga kärlekar och ibland skolka för att få en stund med den man är kär i. I vissa fall leder det till mord på den eller de personer som släkten anser ha dragit skam över dem.

 

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.10.14

Gunnar Hjert

Efter Stina Malmqvists redovisning så framfördes två dikter på temat hedersförtryck precis före respektive efter pausen. Dikterna var skrivna av den eminente Devin Rexvid vid Umeå universitet och lästes upp av Anders Moberg före paus, och av Gunnar Hjert efter pausen.

 

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.10.04

Vid fyratiden efter pausen inleddes del två med Gunnars diktläsning, och därpå en paneldebatt på årets tema om könsapartheid. I panelen stod från vänster Stina Karlgrund, polisintendent i Region Syd, Margot Olsson, kvinnofridssamordnare i Malmö Stad, Mariam Taheri, socionom och ordförande för GAPF Syd, samt Stina Malmqvist, hederssamordnare i Lund och medlem i hedersvåldsteamet vid länsstyrelsen i Östergötland. I mitten ställde sig dagens moderator Magnus Timmerby, ordförande för Humanisterna Syd.  Magnus började med att fråga deltagarna om det finns könsapartheid? Alla svarade ja på den frågan och gav skilda exempel på det. Stina Karlgrund från polisen påpekade dock vid ett tillfälle att när polisen väl kommer in i sådant ärende, är det väldigt svårlöst, eftersom alla vittnen håller tyst.

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.10.29

Panelsamtal

Mariam Taheri påpekade att det har daltats för länge med islamister och kulturrelativister som propagerar för skilda badtider för män och kvinnor på badhusen, eller när islamiska skolor låter pojkarna sitta där framme i skolbussarna och flickorna där bak. GAPF’s ståndpunkt och kritik ligger i att Myndighetssverige i alltför stor utsträckning lägger sig platt för kraven från islamisterna och kulturrelativisterna vilka arbetar för en strikt konservativ religiositet och könsapartheid.  På så sätt vinner dessa mer mark, vilket inte är bra. Även en diskussion om huruvida det var bra eller dåligt med burkini för att få vissa invandrarflickor till att simma blossade upp. Där gick åsikterna isär mellan panelen och några i publiken.

Kvinnofridssamordaren Margot Olsson sa att Malmö Stad har upplevt en klar ökning under det senaste året av unga tjejer som behöver skydd mot hedersförtryck. Däremot var hon själv osäker på vad orsaken var. Alla i panelen var däremot rörande överens om att könsapartheiden var verklig och att förtrycket relaterat till släktheder har ökat, samtidigt som medvetenheten hos svenska myndigheter och allmänhet också har ökat. Magnus Timmerby frågade sedan vad man har gjort i dessa fall och fick några olika exempel. Något som väckte frågor och tveksamhet hos några i publiken var diskussionen om slöjan som symbol. En ung kvinna från Eritrea iförd hidjab hävdade att hon bar sin slöja för att få en personlig relation till Gud, varpå Mariam Taheri från GAPF kontrade med att vår kritik i första hand handlade om minderåriga, inte vuxna som kan välja själva. Några observatörer från Socialdemokraterna, Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet hade kommit och lyssnat på panelen. Det var framför allt från dem som polemiken i publiken kom, medan andra luftade motsatta tankegångar. Strax innan 18-tiden avslutades diskussionerna och vi fick mycket nyttigt att fundera på för den fortsatta kampen mot hedersvåldet och hedersmorden.

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 14.10.39

skacc88rmavbild-2018-02-04-kl-14-10-46.png


Fadimedagen 21 Januari 2018 i Malmö

27 december, 2017

Malmö söndag 21 januari

Humanisterna Syd är medarrangör till Fadimedagen även 2018. Det blir en värdig, tänkvärd och kunskapsbyggande minnesdag. Boka in söndagen den 21 januari.

Fadime Şahindal
Född 2 April 1975
Död 21 Januari 2002

 

-Min syster är död, min pappa har dödat min syster! Så börjar ett autentiskt larmsamtal till SOS Alarm klockan 21.54 måndagen den 21 januari 2002. Den som ringer larmcentralen heter Songül Sahindal och hon har just sett sin syster Fadime brutalt mördas av deras pappa.


Fadimedagen med musik och panelsamtal på tema:

’Könsapartheid eller jämställdhet?’

Tid: 15.00 – 18.00
Plats: Rådhussalen i Rådhuset, Stortorget, Malmö.
Program: Musik, panelsamtal, dikter och information från länsstyrelsen Östergötland.
Arrangör: Riksorganisationen GAPF i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, Malmö stad och ABF
Kontaktperson: Mariam Taheri
Kontakinfo mail: maritaheri@yahoo.se
Tillgänglighet: Öppet för allmänheten, fri entré.
Hemsida: www.gapf.se
Medverkande: Se nedan.

PROGRAM FADIMEDAGEN MALMÖ 21 januari

Utdrag ur Fadimes tal i riksdagen november 2001
Juno Blom, länsstyrelsen Östergötland informerar.
Dikter
Paus
Dikter

PANELSAMTAL: FINNS DET KÖNSAPARTHEID?

Stina Malmqvist, hederssamordnare i Lund.

Stina Karlgrund, polisintendent region syd.

Margot Olsson, kvinnofridssamordnare i Malmö stad.

Juno Blom, hedersvåldssamordnare på länsstyrelsen i Östergötland.

Mariam Taheri, ordf. i GAPF Syd.

Samtalsledare är Magnus Timmerby, Humanisterna Syd.

 

Fadimedagarna 2018