Humanistfika Lund – Humanister hjälper i coronakrisen

26 maj, 2020

Humanistfika: Humanister hjälper i coronakrisen

Tid: 18.30 torsdag den 28 maj. Ta en te eller kaffe och var med via nätet:
LÄNK

fritts

Nu i kristid ser vi humanism i praktiken. Tillsammans med alla andra som bidrar gör också humaniströrelsen mycket. I Storbritannien har var tredje humanist anmält sig som volontär, Humanists International kör informationskampanj mot fake news, och även i Sverige har Humanisterna agerat.

Vilka behov ser du? Hur kan vi ta hand om varandra? Vi vill höra dina tankar och idéer och dela med oss av våra egna.

Vi ger en kort introduktion med inspirerande exempel världen runt, följt av öppet samtal. Ta en te eller kaffe och var med via nätet. Väl mött!

(Not: Det tidigare annonserade temat ”Humanist år 2045” skjuter vi på framtiden.)

 

 


NYTT DATUM: Diskussion om idéprogrammet

20 april, 2020

light-2935944_960_720

Tyvärr har vi blivit tvungna att skjuta fram diskussionsmötet om idéprogrammet. Uppdatera era kalendrar, nytt datum är 25 maj!

  • Tid: måndagen den 25 maj kl 18.30
  • Plats: På nätet via Zoom

Mot bakgrund av bl.a. en motion, av en av våra medlemmar, Stig Larsson, ställde sig årsmötet bakom att till förbundskongressen yrka på att förnya och utveckla det idéprogram, som vi sedan ett antal år har inom förbundet. Därför inbjuder vi till ett öppet möte för att utveckla tankegångar kring ett sådant arbete. Det sker i form av en videokonferens.

Vi ber alla gå in på videokonferensen tio minuter i förväg för att testa ljudet, så att vi inte behöver lägga tid på sådant under själva mötet.

Observera att alla medlemmar i vår lokalförening är välkomna att vara med. Har ni möjlighet att läsa idéprogrammet i förväg är det förstås en fördel. Läs gärna också motionen.

Väl mött!

 


Tips: – Pubträff online ikväll med VOF

16 april, 2020

Vi vill tipsa om ett viktigt ämne i tiden: Hur vet man vad som är ”fake” när allt är osäker? Om skepticism i Corona-tider, en onlineträff med VOF, ikväll (torsdag) 19:15.

Du hittar onlineträffen här: www.twitch.tv/vof_online, från 19:15 (föredraget startar 19:30)

amma

Mer info: Kvällen ämne är ”Hur vet man vad som är ”fake” när allt är osäkert?”
En skeptikers kanske främsta önskan är att försöka skilja på vad som är sant, missförstånd eller ren lögn. Men hur kan man göra det i Coronapandemins tidsålder, när till och med experter måste erkänna att det är mycket som är okänt?
Klimatet just nu lämnar fältet öppet för vilda teorier. Vi möts av allt ifrån välmenande spekulationer av folk i vår närhet till konspirationsteorier som sprids av charlataner och lycksökare. Det är viktigare än nånsin att vara på sin vakt!
Pontus Böckman ger sin syn på saken och hur man även i tider av ovisshet kan gå tillväga om man vill avgöra vad som är fakta, vettiga antaganden, spekulationer eller rent nonsens. Och helst undvika att vara en outhärdlig besserwisser samtidigt!


Diskussion om idéprogrammet

13 april, 2020

light-2935944_960_720

Inbjudan till idéprogramdiskussion med Humanisterna Syd

Mot bakgrund av bl.a. en motion, av en av våra medlemmar, Stig Larson, ställde sig årsmötet bakom att till förbundskongressen yrka på att förnya och utveckla det idéprogram, som vi sedan ett antal år har inom förbundet. Därför inbjuder vi till ett öppet möte för att utveckla tankegångar kring ett sådant arbete . Det sker i form av en videokonferens.

Tid: torsdagen den 23 april kl 18.30
Plats: Zoom https://zoom.us/s/444217457

Vi ber alla gå in på videokonferensen tio minuter i förväg för att testa ljudet, så att vi inte behöver lägga tid på sådant under själva mötet.

Observera att alla medlemmar i vår lokalförening är välkomna att vara med. Har ni möjlighet att läsa idéprogrammet (här) i förväg är det förstås en fördel.
Vill ni läsa motionen kan ni göra det här.

Väl mött!


Internationella Romadagen

8 april, 2020

Idag vill vi inom Humanisterna Syd uppmärksamma Internationella Romadagen, som firas över världen idag. Romer är en av våra fem erkända minoritetsgrupper i Sverige och som funnits här sedan åtminstone 1500-talet.

Vi vill skicka en värmande hälsning till våra romska medborgare som på grund av rådande kris inte kunde fira dagen som planerat.

Vill du veta mer om Romer så visade SVT ett nygjort program idag:
https://www.svtplay.se/video/26270170/romska-internationella-dagen?info=visa&fbclid=IwAR2AEQY_Eq3T3UjFS0a-8RXHOhouZGN2VKB7YQvlAlNz73shGPEegGlIwfU

Vi tipsar även om föreningen Romskt informations- och kunskapscenter som är en kommunal verksamhet i Malmö, du kan hitta deras hemsida eller följa dem på Facebook:
https://www.facebook.com/RIKC-Romskt-informations-och-kunskapscenter-282939498535540/ 1920px-Flag_of_the_Romani_people.svg


Barnrättsfrågor och humanism

29 mars, 2020

Hur arbetar Humanisterna med barns rättigheter?

lidice statue

Barnkonventionen blev lag i Sverige den första januari 2020. Att värna om barns rättigheter har alltid varit en viktig del av den humanistiska rörelsens verksamhet. Både internationellt, samt i Sverige på nationell och lokal nivå, arbetar humanister med att föra fram frågor som särskilt berör barn. I många frågor samverkar vi med det internationella samfundet, när det gäller frågor såsom barn på flykt, barns rätt till skolgång och andra fri- och rättigheter som nämns i FN:s barnkonvention.

I vissa frågor är vi som humanister dock mer i framkant för att kämpa för barns rättigheter: Vi engagerar oss för barns rätt att bestämma om sin egen världs- och trosuppfattning, om sin egen kroppsliga integritet, om rätten till undervisning fri från religiöst eller extremistiskt inflytande, med mera. I Humanisternas idéprogram står det:

”Barnens rätt att få allsidig undervisning och att kunna delta i alla skolans aktiviteter ska gå före föräldrarnas rätt att bestämma om barnens skolgång. Det gäller t ex rätten att delta i sexual- och simundervisning.”

”Religiösa friskolor ska inte tillåtas i den obligatoriska skolan. Så länge de tillåts måste staten utöva effektiv kontroll, så att alla elevers livsåskådningsfrihet skyddas och så att de inte utsätts för diskriminering på grund av t ex kön eller sexuell läggning.”

Rent konkret för oss som är aktiva i Humanisterna på lokal nivå betyder detta att vi arbetar på flera håll samtidigt för barns rättigheter: Vi skapar opinion och bedriver folkbildning i frågor om religiösa privatskolor, allas rätt till likvärdig undervisning, omskärelse av barn, med mera. Vi åker ut till skolor och informerar och pratar med barn direkt om humanistiska frågor. Vi anordnar icke-religiösa ceremonier såsom humanistisk konfirmation och välkomstceremonier för barn.

Med anledning av att barnkonventionen blev lag i Sverige i år vill vi rikta särskild uppmärksamhet på frågor som berör barns rättigheter detta verksamhetsåret. Därför har Humanisterna Syds årsmöte beslutat att sätta denna fråga som särskilt viktig i vår verksamhet under 2020! Följ oss i våra kanaler för mer information om vad vi kommer arrangera kring denna fråga under året, eller bli medlem så bidrar du till vårt viktiga arbete.

Vill du bli en del av Humanisternas verksamhet under 2020? Du kan gå med som medlem här: BLI MEDLEM
Du kan också komma i kontakt med oss via Facebook eller e-post, du hittar alla våra kontaktvägar här: KONTAKTA OSS


Smidigt årsmöte online

26 mars, 2020

Nu är Humanisterna Syds årsmöte 2020 avklarat! Vi satsade på att köra hela mötet online, inklusive omröstningar, yrkanden och alla formella handlingar. Femton deltagare via Zoom inklusive styrelse och valberedning. Särskilt glada är vi att förre förbundsordföranden Mikael Göransson ställde upp som mötesordförande, via länk från Järfälla.

Det gick smidigt! Vi la ner jobb på checklistor, förberedelser och tester för att maxa chansen att allt skulle gå smidigt, och ska gärna dela med oss av checklistan till andra lokalavdelningar och föreningar.

Några exempel:

Ordentliga ljudtester med alla nyckelpersoner.

Till mötesordförandens hjälp hade vi en zoom-värd för att hantera det tekniska, bevaka vem som begär ordet samt rösträknare. Zoom-värden hade även två ”co-hosts” redo att rycka in om kopplingen skulle strula. Därmed kunde mötesordföranden fokusera på att driva dagordning och beslutspunkter.

Röstning togs med acklamation (muntligt) eller med yes/no-knappar. Begära ordet gjorde man med knappen ”räck upp handen”.