Intervju med Inas Hamdan

9 augusti, 2019

Här en kort intervju med Malmötjejen Inas Hamdan som gästades oss i juni. Hon berättade med allvar och humor om sina upplevelser av hur det är att växa upp i Sverige med konservativa muslimska normer, och hur det kan vara att vända sig mot dem.

1) Vem är Inas och var befinner du dig i livet?

Jag är en Lundastudent som studerar Politik, Filosofi och Ekonomi, och arbetar som frilansjournalist med fokus på liberalism och anti-extremism.

2) Hur reagerade din familj och omgivning när du först bestämde dig för att söka tron djupare och senare att ifrågasätta den?

När det kommer till konservativa miljöer kontrolleras individen ofta genom familjen. Detta betyder att familjen får många positiva sanktioner om individen följer normerna, men det leder även till otroligt mycket skam om individen väljer att motstå dem. Detta gör att reaktioner från familjen och omgivningen ofta kan bli mer extrema, då man inte endast är rädd om personens rykte, utan även ens egna rykte, då man är associerad med den personen. Ofta blir omgivningens första reaktion att sätta press på individen. Genom att göra det tydligt att det som görs inte är acceptabelt och genom att klargöra allt som står på spel ifall individen väljer att fortsätta trotsa. Hjälper inte det leder det ofta till isolering.

3) Vad är det viktigaste du vill säga till de ungdomar som växer upp i en konservativ religiös miljö?

Världen är fylld med människor från olika bakgrunder, upplevelser och förutsättningar. Därför borde man vara otroligt skeptisk mot alla som hävdar sig ha svaret på livets frågor. Om du inte har läst på om din tro med skeptiska ögon, så som du skulle behandla vilken annan tro som helst, kan du inte säga att du kommit fram till ett svar själv. Utan det var slumpen som placerade dig i en situation. Så som du vill att individer från andra tron ska ifrågasätta, borde du ifrågasätta. Du lever i ett land där du träffar personer från alla olika sorters bakgrunder varje dag. Sätt dig ner och prata med dem.

Mer info:

Annonser

Studiecirkel: Humanism som sekulär livsåskådning

31 juli, 2019

Humanisterna Syd bjuder in till studiecirkel: Humanismen som sekulär livsåskådning.

Humaniströrelsen, som finns i hela världen, är icke-religiös. I stället för religion eller nyandlighet tror vi på vetenskap och vanlig medmänsklighet. Vi tycker inte det behöver vara konstigare än så. Vi behöver inte gudar, änglar, demoner eller karma för att leva ett meningsfullt och etiskt medvetet liv. Tvärtom menar vi att humanism är en bättre utgångspunkt för att ta vara på varandra och planeten. Vi tror på människans möjligheter!

I denna studiecirkel, som passar både för nyfikna och redan engagerade, undersöker vi hur humanism som livsåskådning kan grunda verklighetsuppfattning, etik och människosyn, samt ställningstaganden i olika samhällsfrågor.

Detaljer och föranmälan:

  • Studiecirkeln sker i ABFs lokaler på Spånehusvägen 47 i Malmö.
  • Studiecirkeln är kostnadsfri.
  • Studiematerial finns.
  • Vi kommer att träffas 5 gånger hösten 2019: onsdagarna den 4/9; 18/9; 9/10; 23/10; och 20/11, kl 18-20.
  • Intresseanmälan till Hans Schiött tel 0702 196 161 eller epost hans.schiott@telia.com. Vi har ett begränsat antal platser.


Kommentar: ”för lättklädd” för Malmö-buss

30 juli, 2019

I helgen gick sociala medier varma efter att en busschaufför avvisat en ung kvinna i Malmö för att hon var för lättklädd. Det är givetvis oacceptabelt. Många gissade att busschauffören agerade utifrån religiösa skäl, men det har dementerats. Hur som helst har bussbolaget klargjort att chauffören gjorde fel, vilket var helt väntat.

I förlängningen finns här inte bara en, utan två saker att vara vaksam på.

Det första är att religiöst förtryck finns på riktigt. Från förorterna finns flera vittnesmål om shariapoliser som tvingar folk att lyda islamiska regler. Liknande förtryck är sedan länge känt i kristna sekter. Vi humanister måste fortsätta bekämpa detta och stötta dem vars liv begränsas varje dag. Inte bara när det drabbar en blond tjej i centrum (och det ogrundat ryktas vara pga religion).

Det andra att vara vaksam på är när det ropas om svenska värderingar. Ibland harmlöst, men ibland finns en annan agenda i bakgrunden, som syns i t.ex. denna kommentar till bussincidenten från en sd-politiker: ”I Sverige gäller svenska seder och bruk och svenska värderingar! […] Vill ni fortsätta bo i Sverige, hantera det!”

Visst känner vi samma ilska över händelsen, men det problematiska i citatet ovan är att det drar skiljelinjen mellan svensk och osvensk. För en humanist står skillnaden i stället mellan frihet och ofrihet.

Dessutom är det ett falskt påstående att ”i Sverige gäller svenska seder och bruk”. I Sverige är du tvärtom fri att tro på vad du vill och följa vilka seder du vill (inom lagens ram). Livsåskådningsfriheten är grundlagsskyddad här liksom i alla länder som vill upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter.

Vilka är då de omtalade svenska värderingarna? Det är inte lätt att veta när debattörer och politiker uttrycker sig oprecist.

Ibland avses klassiska humanistiska värderingar: jämlikhet, livsåskådningsfrihet, sekulär demokrati och vanlig medmänsklig anständighet. Humanistiska värderingar är inte en svensk uppfinning men vi är mycket bra på att vårda och upprätthålla dem.

När det däremot talas om svenska värderingar från socialkonservativt håll är det i regel något annat som avses, som synes i citatet ovan. Där finns ett politiskt maktanspråk att inordna befolkningen i ett visst ”svenskt” sätt att leva, där avvikare inte är välkomna. Från detta håll propageras också ofta för kristen dominans och avskaffandet av den sekulära staten.

Här uppstår en oväntad likhet mellan socialkonservativa och islamister: båda vill forma befolkningen in i en monokultur och en dominerande religion.

Det gäller alltså att vara vaksam på vilka konfliktlinjer som målas upp i debatten. Som humanister motsätter vi oss allt slags förtryck. Vi ställer aldrig upp på en problemformulering som vill definiera värderingar som antingen svenska eller osvenska, människor som svenska eller icke-svenska, livsåskådning och moral som antingen kristendom eller islam.

För en humanist är vi alla självständiga människor och skiljelinjen går mellan frihet och ofrihet.

Magnus Timmerby, ordförande, Humanisterna Syd


Därför är det viktigt att delta i Pride

18 juli, 2019

Det är lätt att tänka att hbtqia-rättigheter är självklara i dag.

Men kampen är långt ifrån vunnen. Hbt-personer är våldsamt utstötta och jagade i stora delar av världen. I 73 länder är homosexualitet ett brott, och i hela världen är fördomarna fortfarande utbredda. Ofta är det religion och tradition som upprätthåller en så fientlig människosyn.

Men när nätet svämmar över av tusentals foton från fria, livsbejakande och stolta parader så ger det en liten droppe självkänsla, styrka och mod till alla de som lever förtryckta och rädda. Varje år kommer fler ur garderoben fastän det på vissa håll är rent livsfarligt.

Och hemma i trygga Sverige? Inte heller här är det givet. Visserligen stöder en majoritet hbtqia-rättigheter, men normförändringen är bara ett par decennier gammal, och vissa grupper såsom transpersoner kämpar fortfarande för att bli accepterade. Starka motkrafter kommer från både religiöst och socialkonservativt håll.

När du går Pride-paraden och känner de positiva vibbarna, tänk också tanken att det finns de som vill förbjuda, spärra in, avhumanisera.

Mänskliga rättigheter kommer aldrig av sig självt. I år är det 50 år sedan gay-rörelsen startade på allvar i och med Stonewall-upproret i New York, i en tid då homosexuella var systematiskt utstötta och rutinmässigt utsattes för polisvåld. I dag tar hbt-personer en lika stor eller ännu större risk, när de träder fram och kräver sin rätt.

Uganda, 2012

Den humanistiska hållningen är enkel och självklar: Låt människor leva sina liv efter eget hjärta, så länge de inte skadar någon annan. Olika könsidentitet och könsuttryck är något vi inte bara accepterar, utan något att bejaka och uppmuntra. Låt hela floran av mänskliga uttryck blomma ut!

Pride är en fest, men samtidigt en fråga om liv och död. Därför är det viktigt att delta. Kom och gå paraden med oss i Malmö nu på lördag. Mer info

Magnus Timmerby, ordförande, Humanisterna Syd


2016 gav Humanisterna Hedeniuspriset till RFSL Newcomers.

Läs gärna detta pressmeddelande efter Orlando-massakern 2016, av Andrew Copson, president för Humanists International: Humanism is the ultimate, long-standing and unfaltering ally of LGBTI people everywhere

Text av Magnus Timmerby från 2016 på samma tema


Nu på lördag: Malmö Pride-parad!

18 juli, 2019

Ligg inte på sofflocket, gå med oss i paraden! Paraden startar klockan 13.00 nu på lördag den 20 juli, men kom i god tid då vi ska hitta vår plats i tåget. Du hittar oss från klockan 12.00 vid Apoteket Lejonet på Stortorget. Föranmäl dig gärna via mejl eller vårt facebook-event så försöker vi ta med plakat och tishor till alla.

Vi går som vanligt tillsammans med Vetenskap och Folkbildning Skåne.

Malmö Pride håller på 18-21 juli. Se hela programmet och det officiella facebook-eventet.


13 juni: Humanistfika med gäst

8 juni, 2019
Inas Hamdan

Välkomna till vårens sista Humanistfika i Lund! Kvällens gäst är Malmötjejen Inas Hamdan, som med allvar och humor kommer berätta om sina upplevelser av hur det är att växa upp i Sverige med konservativa muslimska normer, och hur det kan vara att vända sig mot dem.

Humanistfika är för medlemmar men det går bra att ta med en vän. Vi har fika, bokbord och trevligt samtal. Välkomna!


Styrelsen 2019

22 april, 2019

Här är en presentation av Humanisterna Syds styrelse för 2019.

Magnus Timmerby

Magnus Timmerby, ordförande
Humanisterna arbetar för mänskliga rättigheter, och mot vidskepelse och inhumana traditioner.

Vi grundar vårt engagemang i Humanism, en sekulär (icke-religiös) livsfilosofi som bygger på en mycket enkel idé: det går alldeles utmärkt att leva ett meningsfullt och etiskt medvetet liv grundat i rationalism och vanlig medmänsklighet, utan att blanda in gudar eller andra övernaturliga idéer. Centralt i humanismen är en vetenskaplig världsbild, kritiskt tänkande och omtanke om andra människor.

Som humanist är jag nyfiken på livets stora frågor och de samhällsutmaningar vi står inför i en globaliserad värld med makalös teknikutveckling. Och jag tror att lösningarna söks bättre genom vetenskap, etisk reflektion, kulturutbyte och en inkluderande människosyn än genom bakåtsträvande religioner och andra ideologier som ängsligt försöker begränsa människors friheter och sortera oss i olika fack. Vi människor kan klara av att leva tillsammans i den här världen. Det är min utgångspunkt.

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är att försvara yttrandefrihet och konstnärlig frihet samt hur humanism, i ord och handling, kan stärka samhällstilliten.

I tre år var jag ledamot av förbundsstyrelsen, bland annat som kontaktperson för internationella relationer samt ceremoniverksamheten. (Humanisterna erbjuder icke-religiösa alternativ för barnvälkomnande, konfirmation, vigsel, begravning och andra högtider.)

När tillfälle finns besöker jag gärna kolleger i de internationella organisationerna Humanists International och EHF. Ute i världen kämpar andra humanister med livet som insats för de rättigheter vi tar som självklara i Sverige.

Till vardags jobbar jag med innovation inom industri och IT.

 

Caroline Bilander, vice ordförande
Text och bild saknas.

 

Martin Karlsson, vice ordförande_20160426_220757
Idéer som inspirerar och driver mig är rationalitet, demokrati, mänskliga rättigheter, feminism, sekularitet, skepticism, rättvisa, antirasism. Humanismen är för mig något av ett ideologiskt paraply för dessa saker. Den hjälper mig att förhålla mig till människor och världen vi bygger tillsammans, ger mig en utgångspunkt från vilken jag kan förstå hur vi kan göra den så rättvis som möjligt. Vi behöver ett jämlikare samhälle, som samtidigt har högre i tak. Präglat av solidaritet och generositet, skyddar och hjälper de som behöver det, byggt på etiska, vetenskapliga grunder. Som prioriterar uttrycksfrihet framför den kränkhetsfundamentalism, moral- och kulturrelativism som så påtagligt influerar många idag.

Har tidigare varit aktiv i Vänsterpartiet Malmö där jag bl a satt i valberedningen. Har även haft ett utomparlamentariskt engagemang i Stoppa TTIP-nätverket.

Trots en barndom som inkluderade katolsk förskola med nunnor som fröknar har jag varit ateist så länge jag kan minnas. Har aldrig förlikat mig med människors tro på övernaturliga saker, anser det skadligt för samhället på lång sikt. Bejakar min rationalitet i möjligaste mån men avvisar idén att den står i motsatsförhållande till vår emotionella sida. Båda är grundläggande, överlappande aspekter av den mänskliga upplevelsen.

Karriären är som konsult inom verifiering och validering, tidigare inom telekom och medicinteknik men sedan ett par månader tillbaka jobbar jag med alarmsystem för Verisure. Har även studier i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) samt Mänskliga Rättigheter i bagaget. På fritiden försöker jag utveckla mig genom meditation, terapi och läsande inom områden som filosofi, humanism, etik och liknande. Är en gamer sedan barnsben, kollar mycket på fotboll och vill avskaffa monarkin.

 

Hans Schiött, ledamot, kassörHans
Pensionerad ingenjör som håller igång min medmänskliga ådra i hjälporganisationen Lions och i Humanisterna och som håller i gång min tekniska ådra i min bostadsrättsförening.

Har alltid, från min vetenskapliga bakgrund, försökt hålla isär tro och vetande. Det gör mig till en ateist som gärna arbetar för att förbättra mänskliga rättigheter och för ett sekulärt samhälle.

 

Richard Brorsson Moreau, ledamot
Text och bild saknas.

 

Ingrid Klink, ledamotingridklink
Jag har varit aktiv i förbundet Humanisterna sedan ett decennium. Har ett intresse och engagemang för vetenskap som kommer från mina folkhälsovetenskapliga studier, främst inom socialmedicin som jag finner väldigt intressant och betydelsefullt. Tycker det är bra för ens egen bildning att bli upplyst inom olika forskningsområden. Som folkhälsovetare finns det angelägna frågor som humanisterna driver, såsom arbetet mot hedersförtryck och hbtq – personers lika värde och rättigheter vilket har en tydlig inverkan på deras hälsa. Mänskliga rättigheter är för mig en grundbult. Har även ett engagemang i skolors frihet från ensidig, religiös påverkan. Barn och ungdomar behöver träffa människor som inte delar samma intressen, livsåskådningar och värderingar för att som vuxna kunna möta världen med rimliga förväntningar och insikter om människors olikhet. Tycker det är roligt att få vara med och påverka genom styrelsearbete och deltagande på humanistiska konferenser.

 

Ann.jpgAnn Widung, ledamot
Pensionär med brokigt förflutet och splittrad eller snarare obefintlig karriär. Jag har med min familj bott i sex främmande länder i sammanlagt 20 år, jag har flyttat mitt hem 18 gånger, rest mycket och gör så fortfarande. I botten finns en fil mag-examen i spanska och franska, kryddad med lite sociologi, marknadsföring och miljövård. Men det känns länge sedan nu. Vågar dock påstå att jag samlat på mig intryck och erfarenheter!

Miljöfrågorna har följt mig sedan tidigt 70-tal och jag har försökt upplysa om dessa på lokal nivå när jag bott utomlands. Där har jag också engagerat mig för vissa kvinnofrågor och förbudet mot aga av barn genom olika insändare i media och egna små utskick bland människor i min närhet. Jag gick ur Svenska kyrkan -78 och var under några år intresserad av Jung och hans idé om det nedärvda ”kollektiva medvetandet”. Jag tyckte mig se bevis på det i mina drömmar och i det måleri och skulpterande, som jag fortfarande ägnar en viss tid. Den eufori som vi alla kan uppleva i natur, konst, musik etc, är hittills ett genetiskt mysterium för mig, men jag tror definitivt inte att den har med någon Gud att göra.

Jag tror på förnuft, logik och vetenskap och tycker att vi borde ha obligatorisk filosofi på schemat i svenska gymnasier. Jag tror på möten och samtal, och pratar gärna, även på olika europeiska språk. När jag emellanåt drabbas av ”dystopisk svindel” intalar jag mig att vi för alla efterlevandes skull måste hoppas och lita på det rationella samtalet som en universell lösning. Det är därför jag är medlem i Humanisterna.

 

Revisorer
Christina Björklund, ordinarie
Suppleant vakant

 

Valberedning
Ingela Dahlberg, sammankallande
Marie Andrée