Olaglig demonstration-Möllan-Malmö

9 december, 2017

I torsdags- och fredagskväll hölls olagliga demonstrationer på Möllevångstorget i Malmö. Enligt polisen i Malmö skedde det utan godkända tillstånd från dem. Det har i sin tur, med kraftigt avståndstagande, uppmärksammats i olika medier i landet. Nämnas bör att polisen i Malmö själva har valt att polisanmälan händelsen som hets mot folkgrupp.

 

Några axplock:

Hot mot judar under demonstration i Malmö så lyder rubriken i Sydsvenskan lördagen den 9 december, en artikel skriven av Katarina Monikander. Nästa rubrik, i samma tidning är Stå upp för judarna i Malmö, en artikel skriven av Heidi Avellan. Även P4 Malmöhus har uppmärksammat den hätska och olagliga demonstrationen under torsdags- och fredagskvällen samt en uppföljning med Polis ovetande om hotfull manifestation.

Mobben skanderande med högljudd och aggressiv röst, ramsor med uppvigling om att ”Vi har utlyst intifada från Malmö. Vi vill ha vår frihet tillbaka, och vi ska skjuta judarna.” samt ”judarna ska komma ihåg att Muhammeds armé kommer att återvända”.

Foto: Revend Shexo/SR Malmö

Vår egen utrikesminister och justitieminister har också idag kommenterat, den vidriga uppviglingen och det lagstridiga utspelet från pöbeln, på Twitter.

Så här såg det ut i Helsingborg i juli 2017

Där man också skanderade ”Khaybar, Khaybar ya yahud, jaysh Muhammed saufa ya’oud!” och som betyder: ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé kommer tillbaka!”

En önskan, ur humanistiskt perspektiv, är att man framöver under palestinsk flagg och nationalistisk yra, får se text och höra ramsor som ” stå upp för meningsfulla liv”, vi vill försonas med Judarna”,istället för hatpropaganda.

Fotnot: Slaget vid Khaybar utkämpades år 628 mellan Muhammed och dennes styrkor och judarna i staden Khaybar

Humanisterna Syd tar självklart ställning mot all slags rasistisk hatpropaganda. Det är allas vår medborgerliga plikt att protestera. Vi kan inte låta olagligt agerande passera och vars enda syfte är att spridda hat och uppmana generation efter generation att ta till våld. Så därför låt inte denna obskyra händelse, på Möllan, gå obemärkt förbi, som i Helsingborg, utan må alla med förnuft  låta sin röst ge eko i medier men framförallt påverka på det politiska planet både på lokal-, regional- samt riksnivå oavsett politisk tillhörighet.

 

Vid pennan/Rickard Kentander

 

Annonser

Nolltolerans mot trakasserier

24 november, 2017
Uttalande med anledning av #metoo-kampanjen.

Humanisterna tar självklart ställning mot sexuella och andra trakasserier. Själva grunden i humanism som livssyn är respekt för mänsklig värdighet och integritet. Sedan tidigare finns etiska riktlinjer för förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade.

Humanisterna Syd bjöd nyligen in till samtalskvällar på temat #metoo.

Kampanjen kan vara den största kvinnorörelsen sedan rösträtten, med chans att leda till verklig insikt och varaktig förändring. På en månad har miljoner kvinnor i hela världen vittnat om att de blivit sexuellt antastade. Det handlar inte bara om närmanden som gått över gränsen (vilket ibland kan vara förlåtligt), utan besvärande ofta är det män som utnyttjat sin maktposition för att ofreda eller tvinga till sig sexuella tjänster.

Det är samtidigt viktigt att inte döma en anklagad person på förhand.

Om du själv har upplevt kränkningar så uppmuntrar vi dig att ta upp det. Vi uppmuntrar detta även om du inte själv drabbats men sett det hända. Du kan tala direkt med din lokalavdelning. Du kan också vända dig till förbundets förtroendemedlem om du av något skäl inte vill gå till din lokala styrelse eller förbundsstyrelsen. Om du misstänker brott ska du polisanmäla.

Not: Då många medlemmar i Humanisterna också sympatiserar med föreningen Vetenskap och Folkbildning tipsar vi om deras policy mot sexuella trakasserier.

Magnus Timmerby
Ordförande, Humanisterna Syd


Ceremonier – minikonferens i Lund

16 november, 2017

I början av november, i Lund, anordnade Humanisterna Syd en minikonferens för verksamma officianter i södra Sverige.

Tanken var att officianterna skulle få en möjlighet att få träffas och utbyta erfarenheter samt samtala kring vad det innebär att vara utbildad och examinerad officiant av Humanisterna. I skrivande stund finns det i riket ett 30-tal utbildade officianter med varierande uppdrag.

Närvarande var Nina Faartoft från Danmark, Gunnar Hjert, Yvonne Jandréus, Bodil Adler, Helen Hansson samt Kåge Klang. Även intresserade medlemmar hade infunnit sig.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Gunnar Hjert: Vår nestor, med mångårig erfarenhet, berättade om sina upplevelser och om hur han bemöter och genomför sina ceremonier. Han nämnde att under de tre senaste åren hade han haft ca 70 begravningar per år.  Gunnars röda tråd: Inga religiösa inslag förekommer i ceremonin, men i övrigt har de anhöriga alltid sista ordet i planeringsarbetet.

Yvonne Jandréus med adress Skivarp är den enda i Skåne som har laglig vigselrätt utöver namngivning samt begravning. Vigselrätt får man genom att ansöka hos Länsstyrelsen. Yvonnes röda tråd: Det är den som ska namngivas, vigas, begravas som är huvudperson.

Kåge Klang: Den nyfödde välkomnas till livet och vår gemenskap. De unga i vår humanistiska konfirmation bekräftas under vägen till att bli vuxen och de som vigs välkomnas till sin partners släkt och vänner. I begravningsakten tar vi avsked av den avlidne, för att gemensamt återgå till livet. Kåges röda tråd: att samtal kring önskemål och intentioner är A och O samt att inga detaljer får glömmas.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Boel Adler: Utbildad sångpedagog och har i Simrishamn en vacker lokal som används till ceremonier sommartid, en renoverad lada utrustad med konsertflygel och ljudanläggning, och med det underbara Österlenlandskapet utanför.

Boels arrangemang inför en ceremoni. www.ribbingsberg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen Hansson: adress Malmö och nyexaminerad officiant, hösten 2016. Helen tar uppdrag som barnvälkomnande och begravningar i Malmö och södra Skåne.  Helens röda tråd: att kunna vara behjälplig och att skapa en minnesvärd stund att vila och glädjas i.

Vårt danska systerförbund var också representerat av Nina Faartoft, som är ceremoniansvarig i det danska Humanistisk Samfund.

När det gäller att utbilda officianter i Sverige och Danmark är skillnaderna inte så stora. Man utbildar sina officianter för att kunna utföra Navnefest, Bryllup, Begravelse samt Konfirmation. Båda förbunden betonar också starkt att det är kvalitet som gäller vid utbildning samt examinering av officianterna. Eftersom Danmark fortfarande har en statskyrka stöter man på en del problem när man vill utföra sina icke religiösa ceremoniella uppdrag.

I Sverige erbjuder Humanisterna officiantkurser som leds av Irene Rune och Urban Jansson. Under kursen fördjupar de kunskaperna kring barnvälkomnande, vigsel och begravning och deltagarna ges tillfälle att lära sig rutiner och kvalitetssäkering kring ceremonierna och att kunna genomföra dem.

Officianterna var överens om att förbundet bör diskutera följande:

  • Vigselrätten bör avskaffas för religiösa samfund.
  • Förbundet bör se över gemensam prissättning

Vid pennan/Rickard Kentander

 


Humanisterna Syd besöker Humanisterna Väst

7 november, 2017

Den 2 november höll Humanisterna Syds ordförande Magnus Timmerby ett föredrag för Humanisterna Väst i Göteborg om humaniströrelsen internationellt:

”I Sverige är det lätt att vara ateist och humanist, men i stora delar av världen kan det innebära livsfara. Visste du att svenska Humanisterna är medlem i EHF och IHEU, som har 130 medlemsorganisationer och är representerade i FN:s Råd för mänskliga rättigheter? Att det finns humanistiska skolor i Uganda och Tyskland och ett humanistiskt universitet i Nederländerna? Att flera länder har en lång tradition av humanistiska stödpersoner på sjukhus, i armén, i fängelser? Att Indien har en lång historia av humanism och rationalism?”

Magnus tipsade också om Facebook-sidan Humanist news from around the world som samlar små notiser om goda nyheter och framsteg i olika delar av världen.

På hemsidan New Humanist nämns i en artikel, från 2014, de  länder som New Humanist anser att om man är ateist är det direkt förenligt med livsfara.

IHEU: s publicerade nyligen en tankefrihetsrapport som säger att en överväldigande majoritet av länder i världen misslyckas med att respektera ateisternas och fritänkarnas rättigheter. Rapporten kan laddas ner här.

Vid pennan

Rickard Kentander

2017.11.07

 


1 nov: Konferens om sekulära ceremonier

22 oktober, 2017

Den 1 november i Lund har Humanisterna Syd nöjet att bjuda in till minikonferens om sekulära ceremonier. Temat är erfarenhetsutbyte mellan officianter. Vi hoppas att detta kan bli en återkommande konferens för traktens officianter.

Är du verksam som officiant i södra Sverige, eller överväger att bli? Anmäl intresse via mejl till oss så skickar vi information om tid och plats.

På programmet:

  • De närvarande hälsas välkomna och får presentera sig
  • Kort introduktion: Borgerliga, sekulära, humanistiska ceremonier – vad är skillnaden?
  • Kort introduktion: Humanisternas verksamhet och framtidsplaner
  • Macka och förfriskningar
  • Samtal – vi väljer några angelägna frågor och samtalar kring dem

Det kan också bli en särskild gäst. Och naturligtvis möjlighet att mingla och knyta kontakter!

Hittills har cirka tio personer från vårt nätverk med humanistiska och sekulära officianter anmält intresse. Vi hoppas även på gäster från Humanistisk Samfund i Danmark vars ceremoniverksamhet växer snabbt.

 


Sturmark träder tillbaka i Humanisterna

21 oktober, 2017

Enligt TT så har Christer Sturmark aviserat att han inte kandiderar till ordförandeposten i Humanisterna på kongressen 2018.

I ett pressmeddelande säger Christer Sturmark

”Det här är en lämplig tid att sätta punkt. Jag lämnar då över ordförandeklubban till en person som jag hoppas ska fortsätta att göra Humanisterna till en självklar och respekterad aktör i frågor om religionsfrihet, livsåskådningar, mänskliga rättigheter och det sekulära samhället”,

Läs mer

/RKr

 

 


Lunds stadsbibliotek

13 oktober, 2017

Humanisterna på Lunds stadsbibliotek under rubriken ”Möt föreningslivet i Lund”.

I lördags förra veckan var Humanisterna Syd inbjudna till Lunds stadsbibliotek, för att presentera sig tillsammans med andra lokala föreningar. Ordförande Magnus Timmerby gav en kort introduktion, delade ut broschyrer och svarade på frågor från publiken.