12 dec: KALLELSE fyllnadsval

7 december, 2019

Vi är glada att meddela att en tredje person är nominerad att komplettera Humanisterna Syds valberedning: professor emeritus Stig Larsson. För att besluta om detta personval är medlemmar välkomna till möte.

Mötet blir kort (ca 10 minuter) med fyllnadsvalet som enda punkt, och sker en kvart före tidigare annonserat Humanistfika i samma lokal.

Not: Kvällens Humanistfika börjar kl 18.30 i samma lokal.

Frågor kan ställas till styrelsen: syd@humanisterna.se


12 dec: Humanistfika om att möta människor i kris

7 december, 2019

Välkomna till årets sista Humanistfika i Lund.

Hur ska/kan vi som sekulära humanister bemöta människor i kris, ensamhet, sjukdom? Hur svarar vi på existentiella frågor för att ge hopp och tröst?

Humanisterna Syd har sedan ett år en arbetsgrupp för att utarbeta ett koncept för erbjuda humanistiska samtalspersoner. Vi har redan konkreta planer på att utbilda en grupp frivilliga medlemmar. Välkomna att diskutera och ge era synpunkter på detta projekt.

Humanistfika är samtal i det mindre formatet. Främst för medlemmar, men det går bra att ta med en vän.


Summering: Årets kurs om humanism

7 december, 2019

Vår eminenta kursledare Hans summerar årets kurs om humanism som sekulär livsåskådning:

Nio personer deltog i höstens studiecirkel. För att få en gemensam plattform diskuterades humanismens grunder. Sedan använde vi mycket tid åt svenska Humanisternas idéprogram. Detta blev grunden till diskussioner om hur Humanisterna arbetar idag och vilka frågor som prioriteras.

Vill du få information om nästa kurstillfälle? Anmäl intresse!

Kursmaterialet var ett särskilt studiehäfte, idéprogrammet samt boken Sekulär Humanism som alla deltagare fick.


21 nov: Samtal om idéprogrammet

20 november, 2019

Vid senaste förbundskongressen motionerade Stig Larsson från Humanisterna Syd om att vi borde eftersträva att hålla idégrytan kokande bland våra medlemmar och vidareutveckla vårt idéprogram.

Från Syd bjuder vi nu in medlemmar och intresserade till kreativ diskussion.

Stig Larsson, professor emeritus vid Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet inleder diskussionen. Förhoppningsvis kan detta möte bli en start för att utveckla idéprogrammet och öka förståelsen för humanism.

Stig Larsson skriver vidare:

Idéprogrammet reflekterar tankar och uppfattningar som vi för det mesta har gemensamma i hela medlemskåren. Men det innehåller också hänvisningar till en hel del generella storheter, som i hög grad är beroende av hur de politiska institutionerna för tillfället hanterar dem. Det kan gälla begrepp som demokrati, individens frihet eller rättigheter. En hel del av programpunkterna är också relaterade till vad som gäller som svensk lagstiftning och i vissa avseenden har verkligheten redan sprungit förbi formuleringarna.

För oss som sekulära humanister är det viktigt att definiera oss i relation till olika s.k. trossamfund och deras historiskt framväxta hegemoniartade dominans över många samhälleliga fält. Möjligen har detta fått en slagsida i det nuvarande idéprogrammet på bekostnad av exempelvis viktiga hörnstenar i den värdegrund som sekulära humanister rimligen kan enas kring för att skapa en bättre värld för både vår och kommande generationer.

Alla medlemmar och intresserade är välkomna.


Summering av Humanistfika med Daniel Ringdell

18 november, 2019

Vi hade en annorlunda Humfika i Lund torsdag förra veckan. En för oss – vi var elva personer – okänd man berättade för första gången inför publik om sitt liv: från en tuff uppväxt till att försöka hjälpa andra.

En mycket stark berättelse men också tekniskt drivet. Det märktes ingenting av premiärnerver eller osäkerhet. Sedan hade vi en öppen och mångfacetterad fika där Daniel ytterligare förstärkte sin berättelse.

Vi tackar Daniel Ringdell för att han gästade och inspirerade oss.


17 okt: Humanistfika: Omtanke och ansvar

16 oktober, 2019
Pojkar, Utomhus, Thailand, Baby, Däggdjur, Indonesien

⏱️ Kl 18.30 torsdag den 17 oktober 📍 Bantorget 5, Lund

Humanistisk etik bygger på vanlig medmänsklighet och etisk reflektion. Men hur långt sträcker sig din omtanke? Amsterdamdeklarationens första punkt säger att Humanister har en plikt att visa omtanke om hela mänskligheten, inklusive framtida generationer. Hur mäktar vi med ett sådant ansvar? Och då bör vi väl också bry oss om andra kännande varelser?

Kort introduktion, sedan öppet samtal.

Humanistfika är för medlemmar men det går bra att ta med en vän. Vi har fika, bokbord och trevligt samtal. Välkomna!


Skolbesök på Klara Teoretiska Gymnasium

14 oktober, 2019

Skolbesök på Klara Teoretiska Gymnasium i Malmö. En heldag på tema Vetenskap och ovetenskap samt klimatet tillsammans med föreningen Vetenskap och Folkbildning. Mycket lyckat med diskussioner om ifall det går att förena vetenskap och religion, mänskliga rättigheter och religion, evolution, yttrandefrihet, hädelselagar, omskärelse. Många bra frågor och diskussion med elever från mestadels muslimsk bakgrund.