Angående förstudien om Muslimska Brödraskapets närvaro i Sverige

17 mars, 2017

Nyligen presenterades en förstudie som fokuserade på Muslimska Brödraskapets närvaro i Sverige av Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Denna möttes av tung kritik från en grupp religionsforskare och islamologer. I denna debattartikel svarar vår ordförande Magnus Timmerby, tillsammans med representanter från Kvinnors Rätt, Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF), Ex-muslimer i Sverige med flera på kritiken.

Kritikerna varnar för att förstudien stärker fördomar mot muslimer. I själva verket är det kritikerna som stärker en vrångbild av islamism i Sverige enligt vilken islamister enbart utgörs av personer som bär kalasjnikov eller har ett bombbälte runt midjan. De vill få folk att tro att det bara är militanta islamister som är farliga då de genom terror skapar skräck och instabilitet. Kritikerna försvarar på så vis de mest samhällsfarliga islamisterna, det vill säga de som uppger sig för att vara och legitimeras som representanter för det så kallade muslimska civilsamhället.


Gaddafis moské i Malmö

28 februari, 2011

Malmö moskéI dagens ledare i Svenska Dagbladet (Gaddafis hörn av Sverige) beskrivs att Libyens diktator Muammar al-Gaddafi till 100% äger Malmös, tillika skandinaviens största moské. Detta genom organisationen World Islamic Call Society (WICS) som skapats och bekostas av Gaddafi.

Redan när Malmös stora moské grundlades förlitade den sig på till stor del på medel från Muammar Gaddafi. När moskén för något år sedan hamnade i ekonomiskt trångmål tog dock WICS över ägandet helt (”Skandinaviens största moské får ny ägare”, SR 15/12 2009).

Att diktaturer finansierar moskébyggen kanske inte kommer som en överraskning. Saudiarabien finansierar pågående moskébyggen i både Göteborg och Stockholm. Frågan som bör ställas är om det över huvud taget existerar en diskussion inom församlingarna om det lämpliga med att en diktator finansierar verksamheten. Ses Islam som viktigare än demokrati och mänskliga rättigheter? Har det ingen som helst betydelse varifrån pengarna kommer? Eller som artikelförfattaren frågar sig:

Är det rimligt att stjäla pengar från fattiga libyer för att bekosta bönelokaler i ett av världens rikaste länder?

Hans – Humanisterna Syd