Styrelsen 2020

5 april, 2020

Här är en presentation av Humanisterna Syds styrelse för 2020.

Magnus Timmerby

Magnus Timmerby, ordförande
Humanisterna arbetar för mänskliga rättigheter, och mot vidskepelse och inhumana traditioner.

Vi grundar vårt engagemang i Humanism, en sekulär (icke-religiös) livsfilosofi som bygger på en mycket enkel idé: det går alldeles utmärkt att leva ett meningsfullt och etiskt medvetet liv grundat i rationalism och vanlig medmänsklighet, utan att blanda in gudar eller andra övernaturliga idéer. Centralt i humanismen är en vetenskaplig världsbild, kritiskt tänkande och omtanke om andra människor.

Som humanist är jag nyfiken på livets stora frågor och de samhällsutmaningar vi står inför i en globaliserad värld med makalös teknikutveckling. Och jag tror att lösningarna söks bättre genom vetenskap, etisk reflektion, kulturutbyte och en inkluderande människosyn än genom bakåtsträvande religioner och andra ideologier som ängsligt försöker begränsa människors friheter och sortera oss i olika fack. Vi människor kan klara av att leva tillsammans i den här världen. Det är min utgångspunkt.

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är att försvara yttrandefrihet och konstnärlig frihet samt hur humanism, i ord och handling, kan stärka samhällstilliten.

I tre år var jag ledamot av förbundsstyrelsen, bland annat som kontaktperson för internationella relationer samt ceremoniverksamheten. (Humanisterna erbjuder icke-religiösa alternativ för barnvälkomnande, konfirmation, vigsel, begravning och andra högtider.)

När tillfälle finns besöker jag gärna kolleger i de internationella organisationerna Humanists International och EHF. Ute i världen kämpar andra humanister med livet som insats för de rättigheter vi tar som självklara i Sverige.

Till vardags jobbar jag med innovation inom industri och IT.

Martin Karlsson, vice ordförande_20160426_220757
Idéer som inspirerar och driver mig är rationalitet, demokrati, mänskliga rättigheter, sekularism, skepticism, rättvisa, jämlikhet, antirasism. Humanismen är för mig något av ett ideologiskt paraply för dessa saker. Den hjälper mig att förhålla mig till människor och världen vi bygger tillsammans, ger mig en utgångspunkt från vilken jag kan förstå hur vi kan göra den så rättvis som möjligt. Vi behöver ett jämlikare samhälle, som samtidigt har högre i tak. Präglat av solidaritet och generositet, skyddar och hjälper de som behöver det, byggt på etiska, vetenskapliga grunder. Som prioriterar uttrycksfrihet framför den kränkhetsfundamentalism, moral- och kulturrelativism som så påtagligt influerar många idag.

Har tidigare varit aktiv i Vänsterpartiet Malmö där jag bl a satt i valberedningen. Har även haft ett utomparlamentariskt engagemang i Stoppa TTIP-nätverket.

Trots en barndom som inkluderade katolsk förskola med nunnor som fröknar har jag varit ateist så länge jag kan minnas. Har aldrig förlikat mig med människors tro på övernaturliga saker, anser det skadligt för samhället på lång sikt. Bejakar min rationalitet i möjligaste mån men avvisar idén att den står i motsatsförhållande till vår emotionella sida. Båda är grundläggande, överlappande aspekter av den mänskliga upplevelsen.

Karriären är som konsult inom verifiering och validering, tidigare inom telekom och medicinteknik men sedan 2019 jobbar jag med alarmsystem för Verisure. Har även studier i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) samt Mänskliga Rättigheter i bagaget. På fritiden försöker jag utveckla mig genom meditation, terapi och läsande inom områden som filosofi, humanism, etik och liknande. Är en gamer sedan barnsben, kollar mycket på fotboll och vill avskaffa monarkin.

Hans Schiött, kassörHans
Pensionerad ingenjör som håller igång min medmänskliga ådra i hjälporganisationen Lions och i Humanisterna och som håller i gång min tekniska ådra i min bostadsrättsförening.

Har alltid, från min vetenskapliga bakgrund, försökt hålla isär tro och vetande. Det gör mig till en ateist som gärna arbetar för att förbättra mänskliga rättigheter och för ett sekulärt samhälle.

Richard Brorsson Moreau, ledamotrichard
Hej, jag heter Richard Moreau, aktiv i styrelsen sedan 2019 men humanist sedan många år. Jag är intresserad av humanism, ateism och skepticism och har bakgrund som religionsvetenskapsstudent, jobbar för närvarande som projektadministratör.

Peter Eriksson, ledamotporträtt2
Jag är en optimistisk pessimist som tror på fakta, vetenskaplig metod och att människan kan bättre. Det finns ett intresse för den ekologiska utmaningen och jag tycker att humanismen behövs i den frågan eftersom det är en livsåskådningsfråga med moraliska undertoner. Utöver det är jag starkt motiverad att stärka och upprätthålla sekulära principer. Till yrket ekonom med stort intresse för strategiska och taktiska frågor.

Rosmari Hageberg, ledamotIMG_8118
42 år gammal lämnade jag min djupt kristna tro och blev ateist. Jag hade varit en hängiven kristen och bland annat jobbat som pastor ett år inom Frälsningsarmén, innan en omvälvande kris i mitt liv fick mig att börja omvärdera vad jag trodde på. Det tog mig sju månaders grubblande innan jag ”kom ut” som ateist och världen blev äntligen begriplig och meningsfull.

Mitt nya liv innebar en stor nyfikenhet på vetenskap och från att ha förklarat allt som händer med antingen gud eller djävulen så är rationellt tänkande oerhört viktigt för mig.

Jag är mycket intresserad av religion och jag är lärare på en folkhögskola som har en kristen huvudman. Många av mina kursdeltagare och kollegor är antingen kristna eller muslimer. Det blir många spännande samtal kring fikabordet eftersom jag är öppen om att jag har lämnat min tidigare tro.

Jag hade hört talas om Humanisterna redan som kristen och hyste respekt för Christer Sturmark. Som relativt nybliven ateist blev jag sedan ännu mer nyfiken på Humanisterna och jag blev medlem i februari 2019.

När jag blev nominerad till styrelsen blev jag förvånad och glad. Jag vill först och främst sätta mig in ännu mer i vad Humanisterna Syd har för mål och tankar kring sin verksamhet. Dessutom hoppas jag på att kunna bidra med min erfarenhet av att ha haft en djup tro och mina kunskaper kring islam utifrån mitt arbete. Det vore roligt att få in fler unga i Humanisterna Syd och att ha något stöttande arbete för människor som har lämnat sin tro.

Ingrid Klink, ledamotingridklink
Jag har varit aktiv i förbundet Humanisterna sedan ett decennium. Har ett intresse och engagemang för vetenskap som kommer från mina folkhälsovetenskapliga studier, främst inom socialmedicin som jag finner väldigt intressant och betydelsefullt. Tycker det är bra för ens egen bildning att bli upplyst inom olika forskningsområden. Som folkhälsovetare finns det angelägna frågor som humanisterna driver, såsom arbetet mot hedersförtryck och hbtq – personers lika värde och rättigheter vilket har en tydlig inverkan på deras hälsa. Mänskliga rättigheter är för mig en grundbult. Har även ett engagemang i skolors frihet från ensidig, religiös påverkan. Barn och ungdomar behöver träffa människor som inte delar samma intressen, livsåskådningar och värderingar för att som vuxna kunna möta världen med rimliga förväntningar och insikter om människors olikhet. Tycker det är roligt att få vara med och påverka genom styrelsearbete och deltagande på humanistiska konferenser.

Caroline Bilander, vice ordförande
Text och bild saknas.

Revisorer
Christina Björklund, ordinarie
Lone Stolt, suppleant

Valberedning
Stig Larsson
Ann Widung


Gratulerar på 10års – dagen till våra danska vänner!

30 oktober, 2018

I lördags firade danska Humanistisk Samfund tio år och från styrelsen åkte Caroline Bilander, Martin Karlsson och Magnus Timmerby över sundet till Köpenhamn för att gratulera. Dagens tillställning hölls i Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Frederiksberg och bestod bl a av tal från ordförande Lone Ree Milkær, stå upp – komedi, workshops i frågor som hur vi kommunicerar med vår omvärld, vad humanism innebär i praktiken, hur framtiden för Samfundet kan te sig m m. Magnus gästade den humanistiska podcasten Kafé Mensch, som dagen till ära spelade in ett avsnitt på plats, och talade om nordisk humanism (lyssna här). Dagen avslutades med att de ca 70 humanister som hade slutit upp samlades för en god middag.

Utöver oss svenskar fanns även Terese Svenke, styrelseledamot, och Trond Enger, generalsekreterare, från norska Human-Etisk Forbund på plats för att gratulera och räcka över en födelsedagspresent på 100 000 NOK. Från Norge gästade även Even Gran, nyhetsredaktör på norska nättidningen Fri Tanke, som skrev ett reportage från dagen. Sist men definitivt inte minst dök IHEUs ordförande Andrew Copson upp till middagen för att gratulera och tacka Humanistisk Samfund för det fantastiska arbete de gjort. På bara tio år har de blivit ca 1 500 medlemmar och redan kommit längre i arbetet med ceremonier än vad vi gjort i Sverige. Så hatten av till våra danska vänner, och ett jättestort grattis från oss i Humanisterna Syd!

Nedan följer lite bilder från dagen (de två första är tagna av Fri Tanke och de två sista är tagna av Humanistisk Samfund).


Hälsningsgillet Lunds Universitet HT 2018

10 september, 2018

I fredags hölls hösterminens sedvanliga Hälsningsgille på Lunds Universitet och för andra gången deltog vi som en av utställarna. Hälsningsgillet är en studentmässa som äger rum i början på varje termin och hålls i AF-borgen vid Lundagård. Mässan har anor som sträcker sig tillbaka till 1940 och besöktes nu av ca 4 000 studenter. Bland utställarna återfanns nationerna, politiska partier, NGOer som Rädda barnen, Kvinnorättsjouren m fl, lokala gym och liknande företag, och livsåskådningsorganisationer som oss i Humanisterna. Deltog från vår sida gjorde styrelsemedlemmarna Caroline Bilander, Ulf Johnson, Martin Karlsson och Hans Schiött.

Är du som medlem intresserad av att delta för vår räkning i arrangemang som detta, Pride m fl så är du varmt välkommen! Maila oss eller kontakt oss via vår Facebooksida så fixar vi det!

Hälsningsgillets hemsida.

41362935_2248022475226417_6778634552702140416_o

20180907_115406(0)


Styrelsen 2018

18 mars, 2018

Här är en presentation av Humanisterna Syds styrelse för 2018.

Magnus Timmerby

Magnus Timmerby, ordförande
Humanisterna arbetar för mänskliga rättigheter. Vi grundar vårt engagemang i humanism, en sekulär livsfilosofi som bygger på en mycket enkel idé: det går alldeles utmärkt att leva ett meningsfullt och etiskt medvetet liv grundat i rationalism och vanlig medmänsklighet, utan att blanda in övernaturliga idéer. Centralt i humanismen är en vetenskaplig världsbild, kritiskt tänkande och omtanke om andra människor.

Som humanist är jag nyfiken på livets stora frågor och de samhällsutmaningar vi står inför i en globaliserad värld med snabb teknikutveckling. Och jag tror att lösningarna söks bättre genom vetenskap, etisk reflektion, kulturutbyte och en inkluderande människosyn än genom bakåtsträvande religioner och andra ideologier som ängsligt försöker begränsa människors friheter och sortera oss i olika fack. Vi människor kan klara av att leva tillsammans. Det är min utgångspunkt.

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är att försvara yttrandefrihet och konstnärlig frihet samt hur humanism, i ord och handling, kan stärka samhällstilliten.

I tre år var jag ledamot av förbundsstyrelsen, bland annat som kontaktperson för internationella relationer samt ceremoniverksamheten. (Humanisterna erbjuder icke-religiösa alternativ för barnvälkomnande, konfirmation, vigsel, begravning och andra högtider.)

När tillfälle finns besöker jag gärna kolleger i de internationella organisationerna IHEU och EHF. I många länder kämpar humanister för sina rättigheter med risk för livet.

Till vardags jobbar jag med innovation inom industri och IT.

 

Caroline Bilander, vice ordförande
Text saknas

 

Martin Karlsson, andre vice ordförande_20160426_220757
Idéer som inspirerar och driver mig är rationalitet, demokrati, mänskliga rättigheter, feminism, sekularitet, skepticism, rättvisa, antirasism. Humanismen är för mig något av ett ideologiskt paraply för dessa saker. Den hjälper mig att förhålla mig till människor och världen vi bygger tillsammans, ger mig en utgångspunkt från vilken jag kan förstå hur vi kan göra den så rättvis som möjligt. Vi behöver ett jämlikare samhälle, som samtidigt har högre i tak. Präglat av solidaritet och generositet, skyddar och hjälper de som behöver det, byggt på etiska, vetenskapliga grunder. Som prioriterar uttrycksfrihet framför den kränkhetsfundamentalism, moral- och kulturrelativism som så påtagligt influerar många idag.

Är även aktiv i Vänsterpartiet Malmö där jag sitter i valberedningen. Har även ett utomparlamentariskt engagemang i Stoppa TTIP-nätverket.

Trots en barndom som inkluderade katolsk förskola med nunnor som fröknar har jag varit ateist så länge jag kan minnas. Har aldrig förlikat mig med människors tro på övernaturliga saker, anser det skadligt för samhället på lång sikt. Bejakar min rationalitet i möjligaste mån men avvisar idén att den står i motsatsförhållande till vår emotionella sida. Båda är grundläggande, överlappande aspekter av den mänskliga upplevelsen.

Karriären är som IT-konsult. Sedan 2 år tillbaka jobbar jag med verifiering och validering av dialysmaskiner på Baxter (f d Gambro) i Lund. Har även studier i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) samt Mänskliga Rättigheter i bagaget. På fritiden försöker jag utveckla mig genom meditation, terapi och läsande inom områden som filosofi, humanism, etik och liknande. Är en gamer sedan barnsben, kollar mycket på fotboll och vill avskaffa monarkin.

 

Hans Schiött, ledamot, kassörHans
Pensionerad ingenjör som håller igång min medmänskliga ådra i hjälporganisationen Lions och i Humanisterna och som håller i gång min tekniska ådra i min bostadsrättsförening.

Har alltid, från min vetenskapliga bakgrund, försökt hålla isär tro och vetande. Det gör mig till en ateist som gärna arbetar för att förbättra mänskliga rättigheter och för ett sekulärt samhälle.

 

UlfJUlf Johnson, ledamot
Har endast varit medlem i Humanisterna i 2,5 år men har tack vare mina ickereligiösa föräldrar egentligen alltid varit humanist. Under mitt första år tillhörde jag Stockholms-avdelningen men har sedan 1,5 år flyttat tillbaka till Skåne och är numera verksam inom Humanisterna Syd.

Jag är född 1959, är naturvetare och civilingenjör med geoteknik som specialitet. Det gör att jag har en jordnära syn på livet och verkligheten. Jag kan förundras över 25 000-åriga målningar i grottor i Sydeuropa och hur människan trots istider, jordbävningar och meteoritregn kunnat utvecklas och skapa den värld vi nu lever i. Om vi inte genom vetenskap kunnat ta reda på hur det gått till hade man kunnat tro att det var ett mirakel! Människans förmåga till anpassning och överlevnad gör mig övertygad om att vi, trots alla hot och domedagsprofetior, kan fortsätta att utvecklas mot en ännu bättre värld. Humanismen är för mig den självklara livsåskådning vi behöver för att leda oss vidare, några gudar kommer vi inte att få goda råd ifrån.

Jag är imponerad av Humanisternas breda verksamhet som trots litet medlemsantal och ringa budget får en massa gjort och får stort inflytande i den svenska debatten. Men jag tror att det går att utveckla humanismen som livsåskådning ytterligare, förse den med mer innehåll och göra den förståelig och attraktiv för fler, både religiösa och icke-religiösa. Humanismen behövs som vägledning för oss privatpersoner, för företag och för staten när vi fattar våra beslut!

 

Ulf Nilsson, ledamot
Text saknas

 

Ann.jpgAnn Widung, ledamot
Pensionär med brokigt förflutet och splittrad eller snarare obefintlig karriär. Jag har med min familj bott i sex främmande länder i sammanlagt 20 år, jag har flyttat mitt hem 18 gånger, rest mycket och gör så fortfarande. I botten finns en fil mag-examen i spanska och franska, kryddad med lite sociologi, marknadsföring och miljövård. Men det känns länge sedan nu. Vågar dock påstå att jag samlat på mig intryck och erfarenheter!

Miljöfrågorna har följt mig sedan tidigt 70-tal och jag har försökt upplysa om dessa på lokal nivå när jag bott utomlands. Där har jag också engagerat mig för vissa kvinnofrågor och förbudet mot aga av barn genom olika insändare i media och egna små utskick bland människor i min närhet. Jag gick ur Svenska kyrkan -78 och var under några år intresserad av Jung och hans idé om det nedärvda ”kollektiva medvetandet”. Jag tyckte mig se bevis på det i mina drömmar och i det måleri och skulpterande, som jag fortfarande ägnar en viss tid. Den eufori som vi alla kan uppleva i natur, konst, musik etc, är hittills ett genetiskt mysterium för mig, men jag tror definitivt inte att den har med någon Gud att göra.

Jag tror på förnuft, logik och vetenskap och tycker att vi borde ha obligatorisk filosofi på schemat i svenska gymnasier. Jag tror på möten och samtal, och pratar gärna, även på olika europeiska språk. När jag emellanåt drabbas av ”dystopisk svindel” intalar jag mig att vi för alla efterlevandes skull måste hoppas och lita på det rationella samtalet som en universell lösning. Det är därför jag är medlem i Humanisterna.

 

Revisorer
Christina Björklund, ordinarie
Jan Tuma, suppleant

 

Valberedning
Ingela Dahlberg, sammankallande
Sverker Sikström
Jan Tuma


Årsmötet 2018

18 mars, 2018

Årets årsmöte hölls som brukligt på Ungdomens Hus i centrala Malmö. I ordförandeklubban höll föreningens f d ordförande Gunnar Hjert, som förtjänstfullt guidade oss genom mötet. Se nedan för detaljer kring val o dyl.

 

Mötet

Själva mötet flöt på utan märkvärdigheter. Verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt resultat- och balansräkningen fastställdes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet av ett samstämmigt årsmöte. Samtliga av de i styrelsen som var uppe för omval ställde upp och valdes om av årsmötet. Alltså är den nyvalda styrelsen, undantaget Rickard Kentanders avhopp tidigare i år, identisk med den avgående styrelsen.

cof

Budgeten klubbades igenom inklusive en nedjustering av överskottet från föregående år. Revisorer och valberedning valdes. Gällande kongressombud till förbundskongressen 21- 22 april i Stockholm valdes fem av sex möjliga ombud. Styrelsen ålades därför av årsmötet att tillsätta den sjätte platsen. Är du intresserad eller känner du någon som du tror / vet skulle vara intresserad, tveka inte att kontakta oss på syd@humanisterna.se snarast möjligt! Kongresserna är roliga och stimulerande tillfällen att fördjupa sitt engagemang i Humanisterna. Man är med och påverkar organisationens verksamhet och riktning, det bjuds på föreläsningar, diskussioner och debatter och du får tillfälle att träffa humanister från rikets alla hörn. Hör av dig!

Inga motioner eller propositioner hade inkommit så efter en kort diskussion om två motioner till förbundskongressen avslutades den formella delen av årsmötet.

Läs verksamhetsberättelsen nedan!

Verksamhetsberättelse2017.jpg

 

Gästföreläsning

cof

Efter en kort fika tog Ingvar Johansson, professor emeritus i Teoretisk filosofi vid Umeå Universitet, till orda och höll ett föredrag på temat “Att förlåta eller icke förlåta”. Vad finns det för skäl att förlåta någon för en omoralisk handling, som inte kan göras ogjord? Varför förlåter vi egentligen? Vill vi ha något tillbaka, är det en byteshandel av något slag? Är det en slags hämnd vi utövar när vi begär att förövaren ber om ursäkt? Ingvar drev poängen att förlåta inte innebär att man säger att förövarens handling är ok, men att vi och andra primater bl a drivs av välvilja och därmed Vill förlåta. Han lyfte förlåtelsen som handling ur den religiösa kontext den ofta förknippas med genom bl a det kristna påbudet att förlåta. Krav på att förlåta, att förlåta för sakens skull, kan kosta dig. Vad händer med din självrespekt när du förlåter någon som förorättat dig trots att du egentligen inte vill? Vi förlåter inte bara av förnuftsmässiga skäl, och vi ska inte förlåta “bara för att”. Vi förlåter för att vi vill Ge Förlåtelse.

Efteråt hölls en frågestund, varefter föreläsningen rundades av och den nytillträdda styrelsen höll ett kort, konstituerande möte. Och därmed var sagan om årsmötet 2018 all.

 

Formalia

  • Ordförandeposten tillsattes på förra årsmötet för en period av två år och hålls av Magnus Timmerby.
  • Följande ledamöter valdes på två år: Caroline Bilander, Martin Karlsson, Hans Schiött. Ledamot Ulf Nilsson valdes på ett år. Ledamöter Ulf Johnson och Ann Widung sitter valda på två år sedan förra årsmötet. Caroline Bilander valdes på styrelsens konstituerande möte till vice ordförande Martin Karlsson valdes till andre vice ordförande (nyinrättad post).
  • Christina Björklund omvaldes som revisor på ett år. Jan Tuma valdes som revisorsuppleant på ett år.
  • Till valberedningen omvaldes Ingela Dahlberg, Sverker Sikström och Jan Tuma på ett år.
  • Till kongressombud valdes Göran Hestner, Ulf Johnson, Martin Karlsson, Rickard Kentander, Stig Larsson. Då Humanisterna Syds medlemsantal ger oss rätt till sex ombud ålade årsmötet styrelsen att hitta ett sjätte ombud.

Jihadisterna drivs av sin ideologi – Från Humanisten nr 3, 2016

4 oktober, 2016

I senaste numret av vår medlemstidning Humanisten, 3/2016, resonerade vår styrelseledamot Martin Karlsson om drivkraften bakom IS, och hur diskussionen runt det förs. Håll till godo!


dabiq-magazineDabiq är det officiella propagandaorganet från IS, Islamiska staten. Det är en välproducerad tidning som hade passat bra på många kaffebord om det inte vore för innehållet. I det senaste numret, nr 15, publicerades en artikel i ett ämne det råder delade meningar om; hur IS motiverar sina åsikter och handlingar. Jag finner delar av vänsterns och liberalernas – tydligast i USA, men synligt även här – förklaring till vad som motiverar jihadistiska och islamistiska rörelser som IS, Al-Qaeda, Muslimska brödraskapet med flera bristfällig. Det är, som det påstås, naturligtvis så att kolonialismen är en faktor här, och i nutid har exempelvis USA:s agerande under Bush bidragit. Man pratar om strukturell rasism och socioekonomisk diskriminering som faktorer hos dem som reser ner för att slåss på jihadisternas sida. Där någonstans slutar förklaringen. Man hittar alltså orsakerna enbart i världsliga ting och göranden, i alla fall förs debatten ofta så. Jag menar att detta inte räcker som förklaring utan att det även finns rent ideologiska drivkrafter. Det är klarlagt att långt ifrån alla som reser för att slåss med olika jihadistiska grupperingar är fattiga, lågutbildade människor från socioekonomiskt utsatta områden. En betydande andel kommer från eller har levt stora delar av sina liv i väst, de är åtminstone medelklassmänniskor, väl integrerade i samhället och välutbildade med ekonomiskt fördelaktiga jobb. Jag tycker det är rimligt att anta att det är andra saker som driver dessa människor.

1. Vi hatar er, först och främst, för att ni är otrogna; ni avvisar den enighet som är Allah – vare sig ni inser det eller ej – genom att sätta upp jämlikar till Honom att avguda, ni hädar mot Honom, påstår att Han har en son, ni fabricerar lögner om Hans profeter och budbärare, och ni hänger er åt allsköns djävulska sedvänjor. Det är av denna anledning vi är befallda att öppet deklarera vårt hat för er och vår fiendskap gentemot er. ’Ett gott föredöme har ni i Abraham och de som följde honom, när de sade till sina landsmän: ’Vi är inte ansvariga för er och för det som ni dyrkar i Guds ställe och vi tar avstånd från er. Fiendskap och hat skall råda mellan oss och er ända till dess ni tror på den Ende Guden.’ (Al-Mumtahanah 4). Vidare, precis som er otrohet är den primära anledningen till att vi hatar er är er otrohet den primära anledningen till att vi bekämpar er, så som vi har blivit befallda att bekämpa de otrogna till dess att de underkastar sig Islams auktoritet, antingen genom att bli muslimer eller genom att betala jizyah – för dem som ges det alternativet – och lever i förödmjukelse under muslimernas lagar och regler.

HAT MOT LIBERALA SAMHÄLLEN
Jag tror att ideologiska skiljaktigheter är den drivande faktorn för en majoritet av jihadisterna och islamisterna. De ser värderingar omkring sig som står i bjärt kontrast till dem som påbjuds i Koranen. Det är ett upplevt hot, som med all säkerhet förstärks av bland annat USA:s framfart i Mellanöstern, men om i första hand handlar om motstridiga uppfattningar om etik, gudstro eller brist därpå, värderingar, religionens plats och roll i samhället med mera. Och hotet måste bekämpas, delvis på grund av den expansiva aspekten av läran.

2. Vi hatar er för att era sekulära, liberala samhällen tillåter precis det som Allah förbjudit, medan det bannlyser många av de saker Han har tillåtit, något som inte berör er eftersom ni separerar religion och stat, och därigenom ger högsta auktoritet till era lustar och begär via de lagstiftare ni röstar till makten. På så sätt rånar ni Allah på Hans rätt att bli åtlydd och ni vill tillskansa er den rätten åt er själva. ’Ingen dömer utom Gud’ (Yusuf 40). Er sekulära liberalism har lett er till att tolerera och till och med stödja ’homosexuella rättigheter’, att tillåta alkohol, droger, otukt, hasardspel, till att ocker spritt sig och till att uppmuntra folket att håna dem som fördömer dessa smutsiga synder och laster. Som sådana för vi krig mot er för att hindra er från att sprida er misstro och sedeslöshet – er sekularism och nationalism, era perverterade, liberala värderingar, er kristendom och ateism – och all depravation och korruption de medför.

Den främsta anledningen till att jag menar att det är en ideologisk fråga är enkel. IS med flera säger detta till oss. Om och om och om igen berättar de för oss i tydligast möjliga ordalag varför de gör det de gör, varför de tycker som de tycker. ”Vi hatar er och vi slåss mot er för att ni inte tror på Allah. För att ni lever som ni gör, i stället för att foga er under islam och sharialagar.”

3. När det gäller den ateistiska ytterkanten så hatar vi er och för krig mot er för att ni inte tror på er Herres och Skapares existens.

GUDS ORD ÄR INTE FREDLIGT
Mot detta står ett narrativ om islam som en fredlig religion, att IS inte är riktiga muslimer, att vi spelar rasisterna i händerna om vi accepterar den här förklaringen. Exakt vad menas då med en ”fredlig religion”? Ideologier har teoretiska grunder, en uppsättning idéer som motiverar handlingar som utförs av dem som ansluter sig till ideologin. Ibland är de tydligt nedskrivna, ibland är de tvetydiga. I islams fall utgör Koranen, Guds ofelbara ord, den enskilt viktigaste källan. Och Guds ord är inte fredliga, men ofta väldigt tydliga. I nära nog varenda sura (undantaget framför allt dem som bara är ett par verser långa) står det upprepade gånger hur jag ska brinna i helvetet, vilka oerhörda plågor Gud ska straffa mig med när domedagen kommer och så vidare. Detta ska drabba mig bland annat för att jag inte tror att denna förment goda skapare existerar. Jag tror inte att jag är helt fel ute om jag påstår att det är ett av Koranens allra mest centrala budskap. Att jihadister genom sitt beteende diskvalificerar sig som muslimer, att de förvränger Koranens budskap, är helt enkelt inte sant. De utelämnar vissa – ska vi kalla det godare – delar. Så är det absolut. Men minst lika stora delar följer de ordagrant, och de delarna är ofta etiskt förkastliga. Jag har talat med människor, som när jag tagit upp de här tankarna frenetiskt skakat på huvudet i stället för att resonera med mig och försökt tysta mig genom att högt säga ”Nejnejnejnejnej…”. Så pass problematisk eller provocerande eller anstötlig anses åsikten vara att det faktiskt kan vara islam som ideologi som är problemet snarare än enbart politiska aktörer med våld som metod. Att islam är fylld av väldigt osunda, rentav ondskefulla idéer om oliktänkande människor. Att det IS gör står klart och tydligt angivet i Koranen och haditherna. Människor är enligt min mening allra oftast goda, men dåliga idéer kan få oss att göra fruktansvärda saker.

Vad som är viktigt att förstå här är att även om vissa menar att er utrikespolitik är den som driver vårt hat är just den anledningen att hata er sekundär, och det är anledningen till att vi tar upp den sist i listan ovan. Faktum är att även om ni skulle sluta bomba oss, fängsla oss, tortera oss, förtala oss, inkräkta på och ta vårt land, skulle vi fortfarande hata er eftersom vår primära anledning att hata er inte kommer att upphöra att existera förrän ni omfamnar islam. Även om ni skulle betala jizyah och leva i förödmjukelse under islams auktoritet skulle vi fortsätta hata er. Utan tvekan skulle vi sluta slåss mot er då, så som vi skulle sluta slåss mot alla otrogna som ingår i ett förbund med oss, men vi skulle inte sluta hata er.

PLOCKA RUSSINEN UR KAKAN
Låt mig vara tydlig med detta. Det är inga som helst problem för vanliga muslimer att vara delaktiga i byggandet av ett civiliserat, demokratiskt samhälle, de allra flesta är det också. Men då har man också ignorerat centrala delar av Koranen. Det är samma process, att plocka russinen ur kakan, som de flesta kristna ägnar sig åt. Det är jättebra, men det är värt att påpeka att det inte är religionerna och deras idéer som lett fram till att troende gör så i dag. Religionernas inflytande har tryckts tillbaka genom tryck utifrån, under lång tid, från konkurrerande och bättre idéer om vad som utgör ett gott samhälle. Det är vetenskapens falsifiering av deras idéer om hur världen uppkom och fungerar som gjort att deras världsbilder numera inte tas på allvar av lika många. Jag tycker inte om idén om en ”civilisationernas kamp”. Den förenklar problemet alldeles för mycket och används ofta i rasistiska syften. Däremot anser jag att det är en konflikt mellan ideologier som utspelas framför oss. Det handlar om väldigt motstridiga idéer om hur ett gott, och numera globalt, samhälle bör byggas. Kvinnors rättigheter i samhället, kvinnors och mäns roller och deras relation till varandra, hbtq-personers rättigheter, yttrandefrihet, pressfrihet, religionsfrihet med mera är områden där positionerna som ofta intas svårligen kunde vara mer olika. I den mån man kan tala om två konkurrerande uppsättningar idéer råder det ingen tvekan om vilken som ökar lyckan och välståndet för flest antal människor och som sätter högst lägstanivå för samhällenas sämre lottade. De är inte kompatibla och jag ser inte i vilket sammanhang de skulle kunna vara det. För att de ska bli det krävs att nämnda russinen-ur-kakan-process får ha sin gång och att vi främjar reformisterna världen över, som förstår värdet av det sekulära samhället och skyddet det bland mycket annat utgör för deras rätt att utöva sin tro inom ramarna för sin egen religion. Det finns en föreställning om att om vi talar om den koppling som i dag finns mellan islam och terrorism riskerar vi att radikalisera fler muslimer och driva dem i armarna på olika jihadistiska organisationer. Det är ett minst sagt ogeneröst sätt att se på muslimer i gemen. Vill vi värna om människor runtom i världen vinner vi ingenting på att inte tala om elefanten i rummet. Jihadisterna säger ju själva att deras primära drivkraft är deras religiösa övertygelse. Att vilja distansera sig från rasister är naturligt för alla som ställer sig bakom humanistiska, demokratiska och rättvisa värderingar. Men vi gynnar enbart rasisterna och jihadisterna genom att vägra säga att IS eller Boko Haram har något med islam att göra. Vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Om vi vägrar röra vid den här globala frågan låter vi den dikteras av Sverigedemokraterna, Donald Trump, JMB i Bangladesh och andra. Det är om något att spela både de rasistiska och de jihadistiska rörelserna i händerna. Det hjälper inte någon, allra minst de muslimer som är det största offret för IS:s framfart.

Citaten i texten är hämtade ur Dabiq nr 15, som kan läsas här.