Gaddafis moské i Malmö

28 februari, 2011

Malmö moskéI dagens ledare i Svenska Dagbladet (Gaddafis hörn av Sverige) beskrivs att Libyens diktator Muammar al-Gaddafi till 100% äger Malmös, tillika skandinaviens största moské. Detta genom organisationen World Islamic Call Society (WICS) som skapats och bekostas av Gaddafi.

Redan när Malmös stora moské grundlades förlitade den sig på till stor del på medel från Muammar Gaddafi. När moskén för något år sedan hamnade i ekonomiskt trångmål tog dock WICS över ägandet helt (”Skandinaviens största moské får ny ägare”, SR 15/12 2009).

Att diktaturer finansierar moskébyggen kanske inte kommer som en överraskning. Saudiarabien finansierar pågående moskébyggen i både Göteborg och Stockholm. Frågan som bör ställas är om det över huvud taget existerar en diskussion inom församlingarna om det lämpliga med att en diktator finansierar verksamheten. Ses Islam som viktigare än demokrati och mänskliga rättigheter? Har det ingen som helst betydelse varifrån pengarna kommer? Eller som artikelförfattaren frågar sig:

Är det rimligt att stjäla pengar från fattiga libyer för att bekosta bönelokaler i ett av världens rikaste länder?

Hans – Humanisterna Syd