Studiecirkel i Kritiskt Tänkande – del 2

17 mars, 2017

Var – ABF Mitt Skåne, Kiliansgatan 9, Lund (ett stenkast från Domkyrkan)
När – Måndag 20/3, kl 1830

Nu kör vi vidare! På möte nr 2 i Studiecirkeln i Kritiskt Tänkande fortsätter vi med att träna oss i övningar i hur argument kan struktureras och i att bedöma beviskraft, hållbarhet och relevans. Vi försöker förstå vad som skiljer ett bra argument från ett dåligt argument.

Leder cirkeln gör eminente Johannes Flink och det går hur bra som helst att komma även om du missade första tillfället! Koden till ABF-porten är 1347, ta hissen upp till fjärde våningen. Kommer du inte in kan du ringa Johannes på 072 524 52 53.

Varmt välkomna!

———-

På första mötet i cirkeln diskuterade vi vad förutsättningar för kritiskt tänkande skulle kunna vara och vad det som gör att det ibland fallerar. Det tycks som om det med enbart kritiskt tänkande går att veta någonting, d v s att ha, förstå, och tro på välgrundade uppfattningar som på något sätt är sanna eller trovärdiga (och kontrollerbara).

En viktig förutsättning för kritiskt tänkande tycks vara att vara rationell och förnuftig och inte för känslomässig. När vi blir känslomässiga kommer faktorer som vårt egenintresse, våra rädslor, våra bekräftelsebehov att styra vårt tänkande och vad vi kommunicerar i så hög grad att vi inte förmår tänka kritiskt. Våra rädslor för osäkerhet och det vi inte förstår, gör att vi lätt tänker i svart och vitt och hittar på samband som inte finns.

En annan viktig grundförutsättning för kritiskt tänkande är också attityden av respekt mot mina meningsmotståndade och insikten att jag kan ha fel och de kan ha rätt. Med en respektfull och prestigelös argumentation kan vi alla närma oss ståndpunkter som är något mer sanna och trovärdigare än de som vi, kanske smärtsamt, lämnar bakom oss. Och då vet vi vet något mer än vi visste innan, och framför allt så har vi en gemensam plattform av kunskap som förenar oss.

critical_thinking_kids_image

Annonser

Studiecirkel i Kritiskt Tänkande – del 1

5 mars, 2017

Var – ABF Mitt Skåne, Kiliansgatan 9, Lund (ett stenkast från Domkyrkan)
När – Måndag 13/3, kl 1830

Nu kör vi igång vår nya studiecirkel i kritiskt tänkande! Cirkeln leds av Johannes Flink.

Vid första mötet i cirkeln i kritiskt tänkande kommer vi dels gå igenom förutsättningar för kritiskt tänkande, dels presentera det som framgent kommer att behandlas i cirkeln.

En grundförutsättning för kritiskt tänkande som för många blivit uppenbar det senaste året är att kunna förstå och kunna hantera skillnaden mellan rationella (förnuftsbaserade) och känslomässiga argument. Kan det vara ett problem att det känslomässiga smyger sig in och hur kan vi hantera det? Kan det vara så att även när vi tror att vi är rationella, förnuftiga, så styrs vi i grunden av våra känslor och passioner? På mötet diskuterar vi även välvillighetsprincipen för kritiskt tänkande (om du vill veta vad det är så är du extra varmt välkommen till cirkelmötet).

Kommande cirkelmöten kommer att handla om vad som kännetecknar sunda och giltiga argument, och skillnaden mellan ”sundhet” och ”giltighet”. Vi kommer att träna på att tolka och värdera andras argumentationer, och särskilt roligt kommer det att vara studera argumentativa bedrägligheter och fallasier. Det kan vara bra att träna sig på att känna igen dem då de ibland är väl förklädda.

Här finns Facebook-eventet och här hittar du Meetup-eventet.

Varmt välkomna!

critical_thinking_kids_image


Drömmen om den eviga lyckan

7 maj, 2010

Alla bär vi på drömmar. De flesta drömmar är enkla och konkreta medan andra rör sig på ett mer abstrakt plan. De flesta önskar sig nog ett lyckligt liv, medan andra även önskar sig ett lyckligt efterliv. Men vad innebär lycka? För somliga kan det handla om att ha många vänner och en bra relation till nära och kära. För vissa är lycka synonymt med pengar, medan andra anser att lycka är att se bra ut eller att vara vid god hälsa.

Det krävs inget geni för att inse att den vi är inte alltid är den vi önskar vara. Därav en efterfrågan på lösningar som gör oss lyckligare. Lösningarna kan vara både kort- och långsiktiga och kan vara förpackade på olika sätt. Ett bantningspiller som snabbt lovar viktnedgång kanske föredras framför timmar av hård träning och förändrade kostvanor.

Den abstrakta drömmen om den eviga lyckan kan därför exploateras. Ett klassiskt exempel torde vara pyramidspel där enorma summor utlovas i utbyte mot en ”smärre” personlig insats. Nigeriabreven är ett snarlikt exempel. Oavsett hur ologiskt, osannolikt och oförnuftigt det än må vara väljer vissa att gå på bluffen. Däremot intet sagt att de som person är oförnuftiga, men drömmen om den eviga lyckan kan sätta sig över förnuftet och göra att vi agerar irrationellt.

Företag kan anspela på lycka i annonser för produkter. Köparen påstås bli mer populär, se mer framgångsrik ut och indirekt även bli mer lycklig. Religiösa sekter kan utlova evig lycka i utbyte mot tro och engagemang. I vissa fall kan religionen i själva verket vara ett stort pyramidspel förtäckt som trossamfund. Dubbel lycka?

Oavsett vad man väljer i livet bör man åtminstone beakta de incitament som finns för att tillgodose vår önskan om evig lycka. Samtidigt bör vi fundera mer över vad det egentligen är som får oss att må bra. Det tycks inte finnas en unik universallösning som passar alla. Begreppet är i sig självt subjektivt.

Drömmen om den eviga lyckan lär för alltid finnas. Kanske är det tur, då den får oss att sträva framåt, efter en bättre värld. Samtidigt bör vi vara vaksamma på att den ibland kan ta överhanden över vårt förnuft och rationella tänkande.

Hans – Humanisterna Syd