Årsmötet 9 maj: Gästföreläsare och årsmöteshandlingar

25 april, 2017

Som gästföreläsare vid årsmötet den 9 maj har vi nöjet att välkomna Germund Hesslow, professor i neurofysiologi vid Lunds universitet. Germunds föredrag blir på temat Kan vi lita på vetenskapen?

Germund Hesslow är professor i neurofysiologi och docent i filosofi vid Lunds universitet. Några av hans forskningsområden är medvetande och kognition, de fysiologiska mekanismerna bakom betingning samt vetenskapsteori. Han är författare till en rad böcker och publikationer och har även kommenterat frågor som påstått bortträngda minnen, neurologiska och psykologiska könsskillnader. Germund Hesslow är också känd från bl.a. Debatt i Lund, Filosofiska rummet, Människor och tro, Lunds filosoficirkel och på tidningarnas debattsidor.

Platsen för årsmötet, enligt tidigare kallelse, är Ungdomens hus (sal 4, en trappa upp), Norra Skolgatan 10 B, Malmö.

Hålltider:
 • Kl 18.00 Årsmöte
 • Kl 19.00 (ca) Fika och gästföredrag
 • Kl 20.00 (ca) Slut

Årsmöteshandlingarna finns nu för nedladdning och innehåller:

 • Kallelse och dagordning
 • Verksamhetsberättelse för 2016
 • Revisionsberättelse för 2016
 • Ekonomisk rapport för 2016
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsplan och budget för 2017
 • Kommunikationsstrategi för 2017
 • (Inga motioner i år)

Väl mött!

 

Annonser

Årsmöte 2011. Medlemsmöten

24 februari, 2011

Humanisterna Syd höll årsmöte den 7 mars 19.00 på Ungdomens Hus i Malmö (karta). Protokollet är klart och kan rekvireras från gunnar.hjert@gmail.com .

De närmaste medlemsmötena är:

19 april 18.30 på Ungdomens hus, N Skolgatan 10B, Malmö:
Religion, kön och sexuell hälsa. Föredrag av Pernilla Ouis, Malmö högskola

7 maj 11.00
Guidat studiebesök på Tropiska växthuset i Botaniska trädgården i Lund
Begränsat antal platser. Anmälan till gunnar.hjert@gmail.com

19 maj 18.30 på Ungdomens hus, N Skolgatan 10B, Malmö:
Mänskliga rättigheter i mångkulturalismens tid. Föredrag av Eduardo Grutzky