KALLELSE till årsmöte 2019

Medlemmar i Humanisterna Syd kallas härmed till årsmöte med gästföredrag. Passande nog på Källkritikens dag!

Bild: lnu.se

Som gästtalare har vi nöjet att välkomna Per Bauhn, professor i praktisk filosofi och författare till flera böcker och debattartiklar om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och sekulär demokrati. Per Bauhn kommer hålla ett föredrag på temat ”Gud, kultur och mänskliga rättigheter”.

Hålltider:

 • Kl 18.00 Årsmöte
 • Kl 19.00 (ca) Fika och föredrag med gäst
 • Kl 20.30 (ca) Slut

Motioner till årsmötet från en eller flera medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 17 februari och adresseras till syd@humanisterna.se.

Årsmöteshandlingarna kommer publiceras senast onsdagen den 27 februari på Humanisterna Syds hemsida samt medlemsbrev.

Väl mött!
Styrelsen för Humanisterna Syd


Förslag till dagordning vid årsmöte för Humanisterna Syd, onsdagen den 13 mars 2019

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 5. Dagordning
 6. Mötets utlysning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande i styrelsen
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Val av kongressombud
 16. Propositioner
 17. Motioner
 18. Budget och verksamhetsplan
 19. Övriga frågor
 20. Mötet avslutas

Punkt 15 utgår eftersom förbundet inte har kongress i år.

One Response to KALLELSE till årsmöte 2019

 1. […] med förslag till dagordning (annonserades den 10 […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: