Replikskifte om könsseparerade bad

Här är ett replikskifte mellan Rickard Lagervall, islamolog vid Lunds universitet, och Magnus Timmerby, ordförande i Humanisterna Syd. Rickards text publicerades i Sydsvenskan, men eftersom kulturredaktionen avböjde replikskifte kommer det här i stället. Tack till Rickard för meningsutbytet!

 


Sydsvenskan den 11 augusti
Ideologier hotar barnens lärande i bassängen

Rickard Lagervall varnar i sin text för auktoritära former av det sekulära samhället.

Rickard_Lagervall_506974a”Och hur ska man göra med skolflickor som inte vill bada tillsammans med pojkar, eller vars föräldrar inte vill det? Den svenska skolan har hittills haft ett pragmatiskt förhållningssätt genom att diskutera med föräldrarna för att hitta en fungerande lösning och undvika att barnen kommer i kläm i en konflikt mellan två auktoriteter. Men i Aktuellt betonade Sara Mohammad väldigt starkt att skolor inte ska kompromissa. Men exakt hur ska skolorna agera i så fall?” Läs hela artikeln på Sydsvenskan.

 


Magnus Timmerby den 11 augusti
Acceptera ej könssegregering av barn

Magnus TimmerbyI artikeln Ideologier hotar barnens lärande i bassänger i Sydsvenskan den 11 augusti föreslår Rickard Lagervall, islamolog i Lund, en pragmatisk syn på frågan om könssegregerade badtider: låt vuxna kvinnor själva välja sin livsstil. Javisst, det håller nog de flesta med om. Egna badtider önskas av alla möjliga grupper, och kommuner kan ställa upp med detta i mån av tid och plats. Så vad är problemet?

Debatten jag sett handlar inte om vuxna kvinnor utan om skolbarn, vilket Lagervall nämner i sitt sista stycke. Jag tror inte att många 8-åriga tjejer och killar har en genomtänkt önskan om att bli könssegregerade. Det är ärkekonservativa vuxna som vill styra småflickors liv, som vill ha detta. Samhället på kommunal nivå kan gärna försöka möta olika människors behov, men det gäller att vara klar över vems ärenden man springer.

Lagervall kritiserar människorättskämpen Sara Mohammad, som själv lidit och flytt från gravt könsförtryck och hederskultur, för att hon sagt att skolor ska motsätta sig ”könsapartheid”. Det är inte lätt att säga vad skolorna kan göra rent praktiskt. Möjligen har Lagervall och andra debattörer rätt i att den minst dåliga lösningen just nu är att tjänstvilligt tillmötesgå de bakåtsträvande gubbar som vill ha könsåtskillnad och upprätthålla sin makt över flickors kläder, kroppar och livsstil i ytterligare generationer. Då får flickorna åtminstone chansen att lära sig simma, vilket också krävs för fullständigt skolbetyg.

Jag har ingen lösning. Men jag vill föreslå att vi skiljer på sakpolicy och idédebatt. De bästa överenskommelserna vi gör i samhället föds ur en öppen och orädd debatt om värderingar och normer. Således kan vi vara eniga att göra det som fungerar (minst dåligt) just nu. Och samtidigt bör vi ha en framåtblickande debatt där vi försvarar barns rättigheter, där vi tar oss rätten att ifrågasätta människofientliga traditioner, där vi reflekterar över den konflikt som ibland uppstår mellan den rätt föräldrar har att fostra sina barn enligt sin övertygelse kontra barnens rätt att slippa få sina livsval bortklippta i förtid.

När vi hör kraven från högröstade traditionalister får vi inte glömma att många invandrare från muslimska kulturer har kommit till Sverige just för att slippa religiöst och traditionellt förtryck. Enligt professorn i religionsvetenskap Göran Larsson är två tredjedelar av alla svenskar från muslimsk bakgrund inte praktiserande muslimer. De väljer bort gamla traditioner. Hur glada blir de när de ser sina döttrar bli könssegregerade i den svenska skola som skulle stå för jämlikhet? Det blir en missriktad välvilja om vi utan debatt tillmötesgår regressiva islamister som påstår sig representera muslimer men i verkligheten inte företräder särskilt många. De företräder sannerligen inte skolbarn.

Lagervall avslutar: ”Vad väger tyngst? Sekulära principer eller barnens bästa?”

Om barns bästa är vuxnas segregationspolitik så protesterar jag. Barns rättigheter är värda att försvaras.

Magnus Timmerby

 


14 augusti
Slutreplik av Rickard Lagervall
Rickard_Lagervall_506974aLiksom Timmerby har jag ingen patentlösning på hur den svenska skolan ska hantera flickor som inte vill, eller vars föräldrar inte vill, att de badar tillsammans med pojkar. Jag tror helt enkelt att det bästa är att ha en dialog med flickorna och deras föräldrar för att hitta en lösning som alla kan leva med. Och jag kan inte se att Timmerby har en avvikande uppfattning i den frågan.

Vad jag vet finns inte någon statistik varken över skolflickor eller vuxna kvinnor som inte vill bada tillsammans med det motsatta könet. Det handlar med största sannolikhet om en minoritet av flickor eller kvinnor med muslimsk bakgrund. Jag vänder mig emellertid mot att argumentet att konservativa muslimers åsikter skulle sakna legitimitet på grund av just det faktum att de inte representerar majoriteten av Sveriges muslimer. Detta är bara en annan sida av den identitetspolitik som man vill bekämpa. Den bakomliggande logiken verkar var en föreställning av svenska muslimer som just en grupp som med majoritetsbeslut kan bestämma vad som ska gälla för gruppens samtliga individer. Men jag skulle inte bara vilja hävda att Sveriges muslimer inte är en enhetlig grupp, utan även att de överhuvudtaget inte utgör en grupp.

Svenska muslimer är en heterogen samling individer och kan icke representeras av någon instans. Däremot kan t.ex. muslimska organisationer representera sina medlemmar. Att de inte representerar samtliga muslimer gör dem inte mindre legitima. Mitt problem med Sara Mohammads argumentation är att hon med hänvisning till sin erfarenhet tenderar att kräva av andra med andra erfarenheter och livsval att rätta sig efter hennes livsstil. Avslutningsvis vill jag rekommendera Parvin Ardalans bok Har du sett en kvinna? Ardalan är en sekulär iransk feminist som var en av ledarna för en kampanj i Iran för att få en miljon underskrifter bakom kravet att ändra den könsdiskriminerande lagstiftningen och som 2010-2012 var Malmös fristadsförfattare. I en artikel i boken, som även publicerades i Sydsvenskan, berättar hon att hon i Sverige till sin överraskning upptäckte att hon, som i Iran kämpat för rätten att slippa bära slöja, i Sverige måste kämpa för religiösa kvinnors rätt att göra det.

Rickard Lagervall

 


Humanisterna är ett partipolitiskt oberoende förbund som strävar efter att de mänskliga rättigheterna ska vara överordnade religiösa normer och värderingar.

Logotypeversion-2-png

Annonser

2 Responses to Replikskifte om könsseparerade bad

  1. Det är ivrarna av mångkultur,som får oss att dividera om islam eller inte,bäst vore om vi hade regler, nivå på bidrag som inte gjorde oss så attraktiva som asylland,historien om islam genom tiderna borde avskräcka varje land att ta emot dem.

  2. Magnus T skriver:

    Hej, tack för din kommentar. Humanisterna sysslar definitivt inte med att hitta på regler för att ”avskräcka” flyktingar. Tvärtom tar humaniströrelsen i hela världen mycket tydlig ställning för omtanke om människor i hela världen, vilket självklart inkluderar människor som flyr av olika skäl.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: