Summering av måndagens samtalskväll

Samtalskvällen i måndags hade temat: Är det rätt att Humanisterna visar sitt stöd för ett moskébygge? Eller att vi skriver debattartiklar tillsammans med t.ex. kristna, vilket vi ibland gör när vi har samsyn i någon sakfråga (1, 2). Ett exempel är att Göteborgsavdelningen i fjol gick ut offentligt och uttryckte sitt stöd för ett moskébygge, mot en del politikers intresse. (Det är okänt för oss om dessa politiker hade någon legitim grund för sin linje.)

Den ledande hållningen inom Humanisterna, och den mest populära under vår samtalskväll, var att vi som princip ska stötta byggen av heliga byggnader eftersom trosfrihet och samlingsfrihet är universella mänskliga rättigheter och därför alltid ska försvaras, MEN att vi samtidigt tar oss rätten att med kraft kritisera samma religiösa organisationer om de skulle begå dubbelfelet att använda sina vunna rättigheter för att förminska andra människors rättigheter.

En kontrasterande synvinkel under samtalskvällen var att Humanisterna tvärtom bör protestera mot moskébyggen med argumentet att dessa regelmässigt och systematiskt odlar normer som klart kränker t.ex. kvinnors rättigheter. Därför bör vi inte stötta utan redan från start protestera eftersom utgången är given: människors rättigheter kommer att kränkas. Samma sak kan gälla kristna sekter – vi minns pingstpastorn Åke Green som 2003 hetsade mot homosexuella men blev friad eftersom hovrätten dömde att det visserligen var hets mot folkgrupp men att det var acceptabelt eftersom det skedde i en kyrka. Eller det aktuella fallet med fyra vuxna varav två kristna präster, som stod anklagade för att ha torterat en 11-åring flicka eftersom de trodde att hon var en häxa – i går meddelade tingsrätten i Borås att alla friades, dels pga bristande bevisning men också pga att ”olika former av andeutdrivning eller exorcism inte torde vara sällsynt varken inom frikyrkorörelsen i Sverige eller inom den katolska kyrkan internationellt”.

Ett dilemma med att protestera mot moskébyggen är att olika församlingar har olika mild tolkning av sin religion och då skulle Humanisterna hamna i läget att vi protesterar mot vissa men inte mot andra, grundat på en ren spekulation om hur just den församlingen kan komma att agera i framtiden.

Här är en tankeövning för att testa dessa två principer. Tänk en extrem kult som anser att häxbränning är etiskt rätt och helt öppet medger att de kommer att rekommendera denna policy i sitt tempel, som de finansierar helt själva. Ska vi, som humanister och som medborgare, som princip stå upp för den kultens rätt att bygga sitt tempel, eller bör vi protestera?

Magnus Timmerby

Annonser

3 Responses to Summering av måndagens samtalskväll

  1. Yvonne skriver:

    Så klart att vi ska protestera!

  2. Självklart ska Humanisterna både acceptera moskebyggen och göra gemensam sak med kristna eller andra religiöst övertygade när det handlar om att främja gemensamma intressen såsom främjande av sekularisering eller MR. Det är inte islam eller kristendom som är problemet, utan vissa inskränkta tolkningar. Det är dessa som bör bekämpas, inte tron i sig (lika lite som bristen på tro). Om humanismen blir dogmatisk så har man missförstått hela konceptet.

  3. Johannes Flink skriver:

    Hur bör en humanist förhålla sig till en häxbrännar-sekt som vill bygga ett tempel? Först kom jag, som den politiskt korrekte liberal jag är, till följande svar: Så länge sekten följer lagar, förordningar (inkl den rörande hets mot folkgrupp, t ex häxor) och respekterar de mänskliga rättigheterna vill jag som humanist inte kräva att sekten ska förbjudas eller att man ska stoppa dem från att bygga ett tempel. Tankefrihet och åsiktsfrihet gäller även för dem med vrickade åsikter. Däremot anser jag att man aktivt bör bekämpa, motarbeta sekten, och det gör man med förnuftsresonemang, information, upplysning, dialog etc. Om nu sekten avser att bränna häxor, eller uppmanar eller uppviglar andra till att göra det så det ju naturligtvis olagligt och måste stoppas genom samällets ingripande. Men när jag tänker efter så kan det ju på ett sätt faktiskt vara en form av uppmaning till lagbrott genom att i ord, muntligen och skriftligen, ge utttryck för att det är rätt att begå kriminella handlingar. Och då borde man kanske i så fall kräva att häxbrännarsekten uttryckligen tar avstånd från att i praktiken bränna häxor, och om inte så görs förbjuds sekten. Sektens avståndstagande bör även göras på ett sådant sätt att det klart framgår att informationen även nått fram till alla medlemmar och kommer att nå framtida presumtiva medlemmar. På samma sätt borde man ju då även kräva att andra sekter och religoner som också omfattar ståndpunkter om att vissa kriminella handlingar engentliga är OK enligt deras lärosatser, jag rentav goda, också uttryckligen ska ta avstånd från dessa specifika handlingar. Exempel på sådana handlingar är barnaga, månggifte, brott mot skollagen, diskriminering etc. Med tanke på hur stort inflytande många sekter och religioner har på sina medlemmar har dem ett stort ansvar för att förhindra att brott begås och att människor skadas och kränks. Det ansvaret bör dem ta genom att vara mycket tydliga mot sina medlemmar om vad som faktiskt är tillåtet att göra i praktiken och vad som faktiskt bara får tänkas (t ex att barnaga, häxbränning är OK).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: