Medlemskap i Svenska Kyrkan – ett medvetet val?

Ett av Humanisternas viktigaste syften är att värna om det sekulariserade och demokratiska samhället. Ett samhälle där individen tillåts välja vad den vill tro eller inte tro på. Ett samhälle där religion och politik hålls åtskilda och där mänskliga rättigheter respekteras.

Svenska Kyrkan skildes åt från staten 1 januari år 2000. Kyrkoavgiften (vilket i medeltal motsvarar 1 % av den beskattningsbara bruttoinkomsten) är numera frivillig medan begravningsavgiften är fortsatt obligatorisk. Forfarande, tio år senare, samlas den frivilliga kyrkoavgiften in via skatten. Istället för att skicka ut inbetalningskort (som alla andra organisationer normalt tvingas göra), används vårt skattesystem för religiösa ändamål. Ett passivt förhållningssätt leder till fortsatt medlemskap, år efter år. 72,9% av den svenska befolkningen var medlemmar i Svenska Kyrkan år 2008. Samtidigt visar undersökningar att endast 17% av svenskarna anser att religionen ‘utgör en viktig del i deras liv’. [1]

En intressant slutsats kan dras av detta. Sverige är således ett av de länder med flest antal medlemmar i en enskild religiös organisation. Samtidigt är det det land med flest andel medlemmar som inte tror på det som deras religiösa organisation står för. Dessa uppgifter ställer även en del följdfrågor. Är icke-troende medlemmar medvetna om, och har de aktivt tagit ställning till sitt medlemskap? Har Svenska Kyrkan informerat sina medlemmar om hur de går tillväga och vad det innebär att lämna kyrkan? Oavsett hur man ställer sig till ett fortsatt medlemskap bör man som medlem i Svenska Kyrkan informera sig om vad man egentligen tar ställning till och om avgiften är representativ för det man själv tror, eller inte tror på. Det enklaste sättet att ta reda på om man delar kyrkans värderingar torde vara att läsa trosbekännelsen och jämföra.

På sajten http://www.uturkyrkan.se/ beskrivs med fyra enkla steg hur man går tillväga för att gå ur kyrkan och vad ett medlemskap innebär. Kortfattat begärs ett utträde genom att (1) ta reda på vilken församling man tillhör och (2) skicka in en signerad utträdesblanket till församlingen. Egentligen är det inte svårare än så, även om förfarandet trotsallt kräver ett visst mått av engagemang och aktivt ställningstagande. Trots att det har gått mer än tio år sedan stat och kyrka separerades tycks ett medlemskap i Svenska Kyrkan fortfarande vara ett omedvetet val för en stor andel medlemmar.

1. http://www.gallup.com/poll/114211/Alabamians-Iranians-Common.aspx (2009)

Hans – Humanisterna Syd

Annonser

22 Responses to Medlemskap i Svenska Kyrkan – ett medvetet val?

 1. Maria Nilsson skriver:

  Att vara medlem i svenska kyrkan är så mycket större än att vara troende kristen. Svenska kyrkan bevarar vårt kulturarv plus att de underhåller gamla kyrkobyggnader som ingår i det arvet. Menar humanisterna att man ska göra som i Sovjet efter ryska revolutionen förvandla kyrkorna till sädesmagasin. Vilken politisk tro vilar humanisterna på är det vänstersocialism?? Då har jag gått med i fel förening.

 2. Hans skriver:

  Nej. Absolut inte. Det är självfallet viktigt att vi bevarar vårt historiska kulturarv. Samtidigt är det viktigt att vi främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Humanisterna vilar på en sekulär livssyn och ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap. Detta är dock inte likvärdigt med varken anti-religion, fundamentalism eller stalinism. Mitt inlägg handlade om kyrkoavgiften och dess roll i vårt numera sekulära samhälle samt det faktum att många tycks vara medlemmar i kyrkan utan att aktivt ha tagit ställning till sitt medlemsskap. För min egen del känns det inkonsekvent att vara medlem i en organisation om man varken delar dess grundläggande värderingar eller utnyttjar deras tjänster. Men jag kanske har fel? Att hävda att information om valmöjligheter skulle förvandla alla kyrkor till sädesmagasin känns långsökt. Vilar vårt kulturarv på passiva medlemmar av Svenska Kyrkan?
  Kan vara värt att notera att jag publicerat just detta inlägg på eget initiativ. Humanisterna Syd strävar efter att till fullo vara en demokratisk ideell förening och försöker uppmuntra våra medlemmar att aktivera sig. Att man sedan inte kan hålla med alla om allt är ofrånkomligt, men samtidigt bra eftersom det skapar utrymme till vidare analys och diskussion. De medlemmar som vill posta något på bloggen får mer än gärna göra det. Dialog är viktigare än monolog.

 3. Eva-Marie olsson skriver:

  Hej
  När man läser M Nilssons kommentar så blir man lindrigt sagt förvånad. Jag kan inte för mitt liv se att man på fullaste allvar är medlemm både i kyrkan och Humanisterna. Två motpoler! Är du troende eller inte Maria? Om du är troende så står det dig fritt att avlöna präster och förvalta kyrkobyggnader, det hör liksom till. Jag gick ur kyrkan 1981 när det rasade en kvinnoprästmotståndsdebatt+ att jag inte är religiös. 2 bra skäl eller hur?
  vänligen, Eva-Marie Olsson

 4. Maria Nilsson skriver:

  Jag är ateist och aktiv i min församlings verksamhet ja. Det kan tyckas paradoxalt för vissa javisst. Även en ateist kan finna någonting i kyrkans verksamhet och det är väl det jag har gjort, det dock ingen hemlighet att jag inte kan tro på Moseböckerna. Kyrkan har lyckats betydligt bättre med sitt sociala arbete än vad samhället i stort har gjort. Jag fattar inte varför det bara är kyrkan som har soppluncher för utslagna människor, borde det inte finnas Humanistiska soppkök också? Så länge kyrkan fortfarande är överlägsen i sitt humana arbete vet jag inte om humanister ska gnälla om att JAG har dubbelmoral, vad betyder egentligen humanism? Betyder det bara att vi ska tracka folk som tror på en Gud eller ska vi göra ett humant arbete lika bra som kyrkan? Kyrkoskatten är c:a 1% samhällets skatt kring 30% varför lyckas kyrkan göra mer med sin 1% än övriga samhället med alla sina pengar. Sen kan man tycka att det är fel att kyrkan förvaltar kulturarvet men just nu är det så. Jag gick med i Humanisterna i december för att pröva vad det var för organisation om det då är en omöjlighet att vara med i både svenska statskyrkan och Humanisterna samtidigt så kommer jag inte att vara medlem här efter mitt första prövoår, jag tänker nämligen inte gå ur kyrkan eftersom det inte finns något bättre samhälleligt alternativ för fattiga människor att få hjälp ifrån.

 5. Eva-Marie skriver:

  Hej
  Att vara ateist borde diskvalificera dig från att vara medlem i kyrkan, Maria.
  Vi lever i ett humant samhälle där en del av skattepengarna går till bland annat försörjningsstöd.
  Kyrkan är knappast ett alternativ för fattiga människor.
  vänligen, Eva-Marie

 6. Hans skriver:

  Humanisterna är en organisation med ~6000 medlemmar i Sverige. Detta kan ställas i relation med Svenska Kyrkan som har ~6,8 miljoner medlemmar (2008). Antalet Humanister utgör alltså knappt 0,09% jämfört med Svenska Kyrkans medlemsantal. En försvinnande liten rörelse i sammanhanget. Dessutom erhålls inga statliga bidrag till vår verksamhet då vi inte klassas som trossamfund. Det lilla vi får in kommer från våra egna engagerade medlemmar.

  Att Humanisterna inte kan bedriva socialt arbete i samma omfattning är en naturlig konsekvens av detta. Däremot önskar jag att vi skall bedriva fler insamlingskampanjer och mer socialt och utåtriktat arbete i framtiden. Varför inte engagera dig i detta? Att arrangera soppkök är en riktigt bra idé och vi behöver fler aktiva idésprutor som är villiga att engagera sig.

  Har dock fortfarande svårt att se varför jag skulle påstås vilja förvandla kyrkor till sädesmagasin, vara vänsterradikal och hur jag nu kan ”tracka” troende genom att påpeka det absurda i ett inkonsekvent avgiftssystem. Inom Humanisterna avregistreras medlemmar som inte betalar sin medlemsavgift. Inom Svenska Kyrkan betalar man 10 gånger mer i medlemsavgift. Ofta passivt utan att vara medveten om vad ett utträde i praktiken innebär.

 7. Maria Nilsson skriver:

  Kyrkan har numera öppnat upp sig för ALLA människor och där inryms ju då även ateister för även de kan som sagt finna något trevligt i kyrkans verksamhet, vilket jag har gjort. Uppenbarligen är kyrkan inte lika trångsynt som Humanisterna vad det gäller oliktänkande och det är ännu ett plus i kanten för dem. Jag kan berätta att det kommer några människor varje vecka till diakonen i min församling och tigger till sig några hundralappar därför att de inte får försörjningsstöd av socialen då vårt samhället har blivit väldigt hårt och inte humanistiskt. Jag önskar också att den kommunala och statliga skatt jag betalar borde räcka för att hjälpa fattiga på hemmaplan men så är det inte.
  Eva-Marie jag vet inte om du är raljant eller bara trångsynt när du säger att kyrkan inte är ett alternativ för fattiga människor, jag skulle vilja påstå att det är det enda alternativet för fattiga i sverige eftersom det är så mycket fiinare att hjälpa människor på andra sidan jordklotet än se eländet utanför sin egen dörr. Har du aldrig gått genom en stad och begrundat eländet? Varför är du egentligen humanist???

 8. Maria Nilsson skriver:

  Till loodjuret.

  Om man uppmanar folk att gå ur svenska kyrkan och därmed inte betala skatt till bland annat bevarandet av vårt svenska kulturarv som bl.a består av kyrkobyggnader, gamla litterära verk mm. Vem ska då bekosta renoveringen av kyrkobyggnaderna, en konsekvens av dina önskemål blir ju att de förfaller eller hemfaller åt annan verksamhet tex magasin.

  Jag har inte påstått att du personligen trackar någon, men ibland undrar man vad humanisternas arbete går ut på. Den raljanta ton som används mot troende kan lätt uppfattas som trackasserier. Eva-Marias kommentar mot mig och om mitt engagement i församlingen är ett sådan exempel tycker jag.
  Om man verkligen vill bedriva humant volontärarbete vart ska man vända sig till. Tydligen inte Humanisterna i vart fall. Om man läser info tidningarna jag har fått så tycker jag nog där finns en underton av att vilja idiotförklara troende även om ni inte vill erkänna det. Jag är en ateist men en human människo syn vart vänder man sig då?

 9. Maria Nilsson skriver:

  Angående att betala skatt överhuvudtaget.

  Jag förstår inte varför det behöver bli så fruktansvärt mycket gnällande kring de 2-3000kr om året som det handlar för en normalinkomsttagare, just när det kommer till kyrkoskatten. Förmodligen för att de är förknippat med religiös tro och det vill inte vissa betala för fast att vi påstår att vi är solidariska med andra människor även oliktänkare i ett demokratiskt samhälle.

  Jag betalar skatt till en massa fotbollsplaner fast jag inte gillar fotboll, jag betalar skatt till daghem fast jag inte har fött några barn osv. Jag måste även betala skatt till en maktapparat i min kommun som jag inte har röstat på. Om en annan samhällssyn än den jag sympatiserar med har makten måste jag betala skatt till den synen i allfall, jag kan inte gå ur kommunalskatten.

  Däremot förstår jag att det finns människor som älskar att spela fotboll och då kan jag bisträcka dem på samma sätt som de bisträcker mig med sjukvårdsskatt när jag behöver sjukvård, jag förstår även att det är nödvändigt för andra att lämna sina barn på dagis därför kan jag solidariskt betala den avgiften också.

  Men varför blir det så svårt att vara solidarisk med dem som vill gå till en kyrkobyggnad och be? Det är en stor del av deras liv precis på samma sätt som idrott är en stor del av andras liv och skattefinansierad dessutom. Varför äcklas humanister av vissa tusenlappar mer än andra tusenlappar?

 10. Maria Nilsson skriver:

  Till Eva-Maria med hennes hårda syn på kyrkan får jag säga detta:

  * Hoppas att du inte är namngiven i en procedur som kyrkan höll i.

  * Hoppas att dina barn inte är på en ungdomsgård som kyrkan medfinansierar via personal eller annat.

  * Hoppas att det inte blir dina barn som kyrkans nattvandrare hittar fulla och nerspydda och får hjälpa hem

  * Hoppas att dina anhöriga aldrig blir så ensamma och isolerade på ålderdomshemmet så att de ber kyrkans besöksgrupp hålla dem i handen en stund.

  * Hoppas att du eller dina anhöriga aldrig blir psykiskt sjuka och måste få hjälp av församlingens diakon bara för att kommunpsykiatrin inte fungerar

  * Hoppas att du eller dina anhöriga aldrig blir så fattiga eller ensamma så att de behöver äta gratis soppa eller bara umgås en stund i kyrkan

  * Hoppas att medlemskapet Humnisterna hjälper mot allt detta.

 11. Hans skriver:

  Jag får passa på att tacka för kommentarerna. Det var lite av själva syftet. Att lyfta fram en fråga och få igång en aktiv debatt. Humanisterna består minst sagt av en brokig skara människor. Allt från unga till gamla. Allt från revolutionärt röda till konservativt blå.

  Kritiskt tänkande är en viktig del inom den sekulära Humanismen. Att en stor del av våra medlemmar således är kritiska mot organiserad religion torde knappast komma som någon överraskning. Givetvis skall religion kunna kritiseras, ifrågasättas och analyseras på samma sätt som exempelvis filosofiska eller politiska ställningstaganden. Det vore befängt att påstå något annat om man tar våra demokratiska principer på allvar.

 12. Hans skriver:

  Att hävda att icke-troende skall tvingas finansiera religiös verksamhet är extremt inkonsekvent om man nu anser sig vara ateist eller humanist. Att dessutom indirekt hävda att man inte bör upplysa människor om deras rättigheter, eftersom det då finns en risk att de fattar egna beslut, är även det ett bisarrt ställningstagande. Du kanske helt enkelt har valt fel organisation?

 13. Hans skriver:

  Det finns mängder med både religiösa och sekulära organisationer som bedriver volontärt arbete. Kyrkan gör även bra saker, men att tillstå kyrkan all cred för allt gott och samtidigt påstå att staten uteslutande agerar ont gentemot de svaga i samhället är direkt felaktigt. Det kan i sammanhanget även vara värt att notera att Humanisterna inte i huvudsak är en organisation som bedriver volontärarbete.

  Problemet för kyrkan är inte bristen på pengar och medlemmar, utan bristen på besökare. Det är kyrkan själva som avvecklar sin verksamhet när efterfrågan på deras tjänster tryter. Kanske av den enkla anledningen att inte ens kyrkans egna medlemmar tror på gud.

  Det kan även vara värt att påpeka att Svenska Kyrkan, utöver avgifterna från sina medlemmar årligen tilldelas 460 miljoner kronor från staten för bevarandet av kyrkobyggnader. Svenska Kyrkan är även befriad från skatt på fastigheter, aktier och skog.

 14. Eva-Marie skriver:

  Hej
  Maria frågar med 3 frågetecken varför jag är humanist.
  Föreningen Humanisterna passar mig som är ateist.
  Som icke religiös människa är jag så trött på att troende männniskor av alla inriktningar dagligen försöker tränga sig på och pracka på religion.
  det som är märkligare ändå är att det finns icke troende som sväljer det ”med hull och hår”.
  Du radar upp en massa punkter om elände som du hoppas att jag inte skall råka ut för! Tack.
  Man behöver inte vara kyrklig för att vara en god medmänniska.
  Om jag behöver hjälp då går inte jag till kyrkofolk och hycklar utan den hjälpen ser jag att samhället bistår med.
  Visst har jag gått genom städer och sett tiggare och burksamlare. I Sverige behövs inte detta.Har du hört om ”burkKurt”?
  Vad beträffar mina barn så har de också tagit ställning, varför tro när man kan veta?
  vänligen Eva-Marie

 15. Leif skriver:

  Maria!!

  Du borde fundera på vad du skriver och hur konsekvent du borde vara för att bli tagen på allvar. När jag läst dina kommentarer så har jag fått 2 alternativ till ditt kommenterande.
  1: Du driver med Humanisterna.
  2: Du förstår inte det mest fundamentala inom Humanisterna och religösa samfund. Men hav förtröstan, jag skall försöka förklara för dig

  Teist betyder att man tror på en ”högre makt” som styr och leder människorna och allt. I denna artikel är det kristendomen i Svenska Kyrkans form.
  Ateist är således motsatsen. Man tror inte på det som en teist tror på.

  Hur du kan klara av att gå i kyrkan och nyttja dem trots att du förnekar det fundamentala grunderna i deras verksamhet är en konflikt som du själv måste lösa. Hela kyrkans verksamhet går ut på att värva eller ”frälsa” de vilseledda till den ”rätta” tron. Något annat är bara förnekelse. Du beskriver alla de kontaktytor som kyrkan har för medmänsklighet. Dessa kontaktytor tycker du är bra men betänk då att det primära syftet är att locka in dig i kyrkan för att omvända dig. Hoppas att du kommer på detta innan det är för sent.

  Humanisterna däremot tror på människan. En Humanist behöver inte ett tankespöke för att uppleva sig som bra. En Humanist behöver inte utgå från att han är dålig (arvssynden)för han tror på sin egen förmåga och medmänsklighet (medhumanism).

  Svenska Kyrkan är desperat. Medlemsantalet sjunker. Detta kan exemplifieras bra genom att Svenska kyrkan bedriver konfirmationsverksamhet. Till denna verksamhet inbjuds alla i lämplig ålder. Det finns inget krav på att man skall vara kristen utan alla hälsas välkomna. Att inte Svenska Kyrkan ens förstår vad verksamheten handlar om gör mig bestört. Att vanliga människor, som du, inte förstår innehållet i olika ceremonier har jag större förståelse för. Man har bara gjort så som alla gjort utan att förstå. I ditt exempel så handlar det om namngivningen av barn. Du som många andra inte förstått att dopet är ett upptagande av barnet i den kristna gemenskapen och har inte ett dugg med namngivningen att göra sedan många många år. Konfirmation betyder bekräftande och undervisningen leder till själva konfirmationen där man bekräftar sin kristna tro. Att då lura dit andra ungdomar än de kristna såsom ateister eller ungdomar från andra trosuppfattningar är fult, speciellt som man i information inte skriver vad syftet med konfirmaionen är.

  Svenska kyrkan är desperet och lider nu av de övergrepp som man genom åren har utsatt befolkningen för. De ”futtiga” tusenlappar du anser det handlar om nu var för inte så länge sedan 10% oavsett om folket svalt. Kyrkan skulle ha sitt. Nu är det inte så längre och det har kyrkan insett. Det kulturarv som kyrka bär med sig enligt dig är bara en fråga om hur långt tillbaka och i vilket spår man tittar. De två bestående arven av kyrkan är byggnader och förtryck. Jag tillhör de som klarar av mitt liv utan kyrkobyggnader och förtryck.

  Maria, du borde fundera mer på det religösa i Svenska Kyrkan och se dig om efter organistationer som bedriver ett socialt arbete utan kopplingar till religion eftersom jag förstår att du vurmar för just denna typ av verksamhet.

 16. Maria Nilsson skriver:

  Tack för att du har läst och uppmärksammat mitt inlägg.
  Det som du och alla humanister verkar leva för är att idiotförklara en annan människa för att bekräfta er egen överlägsenhet, egentligen samma sak som alla sekter gör. Jag tycker det är kränkande när du påstår att vanligan människor som jag inte förstår innehållet i olika ceremonier, varför skulle jag inte göra det? Hur kan du utgå från att jag skulle vara så pass dum?
  Jag har även full insikt i både dopets och konfirmationens betydelse, det jag skrev till Eva-Marie var en sarkasm som du inte verkade förstå. För andra handlar det om att ge barnet ett namn alltså en namngivningsprocedur för kristna är det Jesus som tar in barnet i församlingen därför hoppas jag att Eva-Marias föräldrar inte har gjort så och att inte hon heller har gjort så mot hennes barn. Jag blir så trött på ateister som påstår sig vara renläriga, stå vöver andra med sin intelligens, förstå bättre än andra därmed ha rätten att raljera över andra. JO som en annan skrev det var verkligen fel organisation för mig jag trodde mer på ordet humanism i föreningen, ni borde heta föreningen Ateister istället för det är det enda det handlar om vilket är mycket tråkigt.

 17. Maria Nilsson skriver:

  Att jag har gått med i fel organisation står uppenbart klart men varför är andra med. Varför vill man kalla sig Humanist. Ni påstår att jag lever med dubbelmoral men är det inte lika paradoxalt att kalla sig själv humanist om man inte vill leva i ett humanistiskt samhälle och inte vill göra om samhället i den riktningen. Vad vill en Humanist? samlas bland andra ateister och förakta troende och sen mår man bra?

 18. Hans skriver:

  Det är på ett sätt underhållande att ett svagt religionskritiskt inlägg lyckas uppröra en uttalad ateist som dessutom är medlem i en organisation med icke-religiösa värderingar.

  Med a-teism avses som positionen att det inte finns någon gud, gudar eller ”högre makter”. Den sekulära humanismen förespråkar ett icke-religiöst humanistiskt förhållningssätt, men detta är långt från likvärdigt med ateism. Som kuriosa startade rörelsen under upplysningen som en reaktion mot kyrkans dominerande ställning inom staten och vid universitet. Den sekulära humanismen har bidragit till att göra vårt samhälle mer demokratiskt och jämlikt genom att sätta fokus på dessa frågor. Något åtminstone jag är villig att fortsätta kämpa för.

  Att tänka kritiskt och ha en vetenskaplig syn på kunskap skapar däremot konflikter i de fall välbeprövad kunskap kolliderar med religiösa ”sanningar”. Givetvis skall vi kunna kritisera och debattera religion på samma villkor som politik eller vetenskap.

  Att vara sekulär humanist är knappast samma sak som att påstå sig vara renlärig. Det är snarare raka motsatsen. Med en vetenskaplig kunskapssyn kan man förkasta teorier som inte håller måttet och utvecklas.

  Jag kommer även i fortsättningen uttala mig religionskritiskt i den mån jag själv önskar. Till både religiösa och vissa ateisters uppenbara förtret.

 19. Leif skriver:

  Maria Maria.

  Beklagligt att du upplever att jag idiotförklarar dig. Omdömen om ditt intellekt gör du bra själv.

  Min enda mening är att det måste vara svårt att vara ateist och samtidigt försvara och förgylla Svenska Kyrkan.

  Avslutningsvis kan jag förstå av din reaktion på min kommentar att det är det sociala arbetet och medmänskligheten som ligger dig närmast hjärtat varför jag rekomenderar Läkare utan gränser eller en av Röda Korsets lokala kretsar för att bistå med medmänsklighet på tex sjukhus. Det sistnämnda betyder dock att du kan hamna i konflikt med Svenska Kyrkans präster som anser sig ha ensamrätt på denna typ av medmänsklighet (gäller UMAS i Malmö).

 20. Maria Nilsson skriver:

  Jag tycker nog inte att din kritik var speciellt svag. Ditt önskemål bestod ju i praktiken i att du önskar att alla går ur kyrkan, är vi beredda att ta konsekvenserna av det ännu?? Vilka kommer konsekvenserna att bli ska man inte fundera lite över det också vilket jag tyckte att jag gjorde. Även om man är en religionskritisk ateist kanske man kan klara av att ge kyrkan lite cred också, det är inte bara en ond verksamhet utan den gör mycket gott också vilket jag har visat på i mina inlägg. Jag står fast vid min synpunkt att så länge ingen annan i samhället är beredd att axla det sociala ansvaret som kyrkan bär så kanske man inte ska önska att kyrkan upphör att existera heller.
  Kyrkan har som sagt många fina verksamheter som faktiskt fungerar till skillnad mot motsvarande verksamheter ledda av det kommunalt skattefinansierade samhället. Jag tycker att det borde bekymra en Humanist faktiskt, det bekymrar mig.

  Du har tidigare skrivit att jag ser kyrkan som alldeles för mycket god och samhället som alldeles för mycket ont, ja och det beror givetvis på vilka delar av samhället man är beroende av.

  I mitt volontärarbete ser jag människor utan tänder som får några hundralappar av kyrkan, givetvis är det fel de borde få det av kommunen istället. I min kommun stängde man RIA-gården, kyrkan var snabb med ta sig an den verksamheten i stället. På det sättet gör det sekulariserade samhället sig beroende av kyrkan som nödhjälpare, man räknar med att kyrkan hjälper då behöver inte kommunen.
  Jag tycker inte heller att man ska behöva läsa ”Fader vår” för att få en gratis måltid, även om den i sin gamla form är vacker poesi.

  Att bara gnälla och kritisera tror jag inte hjälper utan att konkurrera ut kyrkan med bättre metoder vore som sagt effektivare.

  Sen har vi diskuterat det gamla kulturarvet som av naturliga skäl är förknippat med kyrkan. De senaste 1000 åren har sverige varit kristet ofrånkomligen alltså är mycket av det gamla även förknippat med religion ska man förkasta det av den enda orsaken?

  Som ny medlem vill jag fortfarande veta vad ni medlemmar pysslar med i föreningen men jag känner att just den frågan har ni undvikit att svara på?

 21. Maria Nilsson skriver:

  Jobbar Läkare utan gränser lokalt i Sverige, jag trodde de var mer i områden av Haitis kaliber?

  Jag erkänner att jag försvarar vissa verksamheter i Svenska kyrkan men jag förgyller verkligen inte den, kan inte ateister vara objektiva menar du? Måste vi förakta allt som har med kyrkan att göra?

  Vem tycker du ska ta sig an de verksamheter som jag har räknat upp? Svara nu inte att det inte är en fråga för Humanisterna för det borde det vara?

 22. Maria Nilsson skriver:

  Detta borde väl vara ett bevis för att kyrkans verksamhet genom Lutherhjälpen fungerar bättre. Det är präster anställda i Lutherhjälpen som har avtalsenlig lön som inte baseras på hur mycket de kan skrapa ihop till organisationen.

  – Det tar tid att återställa förtroendet för Röda korset

  KARLSKRONA – Det kommer att ta tid att återställa förtroendet.
  Det säger Bengt Westerberg, ordförande för Röda korset som igår kväll var med när Röda korsets kretsar i Karlskrona hade medlemsmöte på Sunnadalsskolan.

  Sydöstran har tidigare berättat att det blivit allt svårare för medlemmarna att få människor att skänka pengar till Röda korsets hjälparbete.
  Anledningen är de skandaler som skakar organisationen den senaste tiden.

  En skandal
  Men Bengt Westerberg vill inte gå in på sitt eget generösa arvode.
  – Det har egentligen ”bara” varit en skandal, som var illa nog, säger Westerberg och syftar på före detta kommunikationschefen Johan af Donner, som misstänkt ha svindlat Cancerfonden och Röda korset på 7,7 miljoner kronor. Domen mot honom kommer i slutet av maj månad.

  Själv fått kritik
  Bengt Westerberg har liksom före detta generalsekreteraren Christer Zettergren kritiserats för sina höga ersättningar.
  – Förskingringen har naturligtvis rubbat förtroendet för Röda korset, säger Bengt Westerberg. Han är medveten om att alla de som ideellt arbetar för att samla in pengar till nödställda behöver extra peppning i dessa dagar.
  – Röda korset i Karlskrona är ett fint exempel på väl fungerande verksamheter. Här finns till exempel en väldigt väl organiserad besöksverksamhet.

  Integration och migration
  Det ämne som Bengt Westerberg framför allt talade om inför medlemmarna var migration och integration. Hur ska man bäst hjälpa nyanlända att komma in i samhället?
  – I vissa kommuner finns ett slags fadderverksamhet för att få svenskar och invandrare att mötas och lära känna varandra. Svenska vänner och nätverk är väldigt betydelsefullt för den som kommit till Sverige och vill förstå och komma in i samhället.
  Kungsmarken och Sunnadalsskolan är exempel på invandrartäta områden.

  Viktig roll
  Andra bostadsområden och skolor har få eller inga invandrare.
  – Det är ett problem som är ännu större i storstäderna. Det finns invandrare som aldrig träffat en ”vanlig” svensk.
  – Och tvärtom, svenskar som aldrig kommit i kontakt med invandrare, säger Bengt Westerberg.
  Han menar att det är svårt att komma förbi den problematiken.
  – Det är så det ser ut. Därför är det viktigt att man jobbar med olika aktiviteter så att mötena underlättas. I det arbetet har Röda korset en viktig roll.

  Viktig fråga i valet
  När Bengt Westerberg var partiledare för Folkpartiet var partiet synonymt med en flyktingvänlig politik.
  – Jag vill helst inte att som Röda korsets ordförande ta politisk ställning, men jag tror att frågan om integration kommer att bli livligt debatterad i valrörelsen.

  Lottie Håkansson
  Publicerad 2010-05-07 03:00. Senast uppdaterad 2010-05-07 07:38

  Någon här rekommenderade RK istället för kyrkan men om man vill att större delen av ens pengar ska gå fram är nog Lutherhjälpen bäst.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: